První číslo časopisu DPO PRO vyšlo symbolicky v Den ochrany osobních údajů, 28. ledna 2021. Od okamžiku, kdy Rada Evropy přijala tzv. Úmluvu o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů, tehdy uplynulo přesně 40 let. 

Události minulých let přispěly ke zrychlené elektronizaci kontaktů a přesunu mnoha oblastí lidského života do online prostředí. Tyto okolnosti, spolu s neustále dokonalejšími kybernetickými útoky, ještě více zdůraznily nutnost zabývat se systematicky ochranou osobních údajů. 

A právě této problematice je věnován časopis DPO PRO, jenž je určený především pověřencům pro ochranu osobních údajů, ale také všem, kteří se o ochranu osobních údajů zajímají a s osobními údaji pracují. Časopis má za cíl zaměřit se na soukromou i veřejnou sféru a pokrýt oblast ochrany osobních údajů v co nejširším spektru.

Šéfredaktorkou DPO PRO je JUDr. Mgr. Eva Janečková. Doktorka Janečková vystudovala Právnickou fakultu ZČU a zároveň Filozofickou fakultu UK v Praze (obor historie). Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, také na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu, následně na MPSV. V současné době působí jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Úřad městské části Praha 8 a její příspěvkové organizace. Je garantem pro pracovní právo v Bezplatné právní poradně online. Specializuje se zejména na pracovní právo, ochranu osobních údajů, na právní problematiku vztahující se ke školským zařízením, je autorkou řady článků a knih. Je dlouhodobou spolupracovnicí společnosti SMS-služby s. r. o.

 

Navštivte webové stránky DPO PRO: ochrana osobních údajů v praxi a seznamte se s obsahem všech čísel nebo si prohlédněte volně dostupné ukázkové vydání.

Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení