Stručně o nás


Společnost SMS-služby s.r.o. vznikla jako stoprocentní dceřiná společnost Sdružení místních samospráv České republiky. Smyslem její existence je poskytovat potřebnou profesionální a cenově výhodné služby členské základně SMS ČR, a to nejen obcím, ale i jejich příspěvkovým organizacím. Řadu našich služeb nabízíme i obcím nečlenským.

Obcím, městům a školám na území celé České republiky se prostřednictvím našich služeb snažíme ulehčit od časově a odborně náročných činností, se kterými se musejí nevyhnutelně potýkat. V současné době se zaměřujeme na problematiku ochrany osobních údajů, administrace veřejných zakázek a dotací, strategické plánování, administraci autorských práv nebo na problematiku auditu webových stránek.

Tým SMS-služeb, únor 2022. Zleva: Magdalena Komárková (vedoucí kanceláře), Mgr. Michal Hinda (audit webových stránek), RNDr. Marek Komárek (strategické plánování), Eliška Kloučková (veřejné zakázky), Ing. Martina Kurzová (dotační servis), Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D. (ochrana osobních údajů), Jitka Hanáková, Dis. (školicí aktivity)  

 

Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení