Dotační servis - reference

Ohlédnutí za našimi realizovanými projekty aneb inspirace pro samosprávy 

Ing. Martina Kurzová - Jedním z častých projektů, se kterými se v rámci dotačního servisu setkáváme, jsou sportoviště. Ať už se jedná o výstavbu nové sportovní infrastruktury nebo její modernizaci a další rozšiřování, vždy se jedná o přínosné projekty, díky kterým je posilován zájem o sport nejen u dospělých, ale i u dětí a mládeže. “Rozvoj sportu má pozitivní dopad nejen na zdraví člověka, ale činí mu všeobecně radost, což zlepšuje život i v samotné obci. Jedním takovým příkladem je i výstavba sportovních kabin v obci Dobřív na Plzeňsku, kde se podařilo získat dotaci z Národní sportovní agentury ve výši 6,3 milionů korun.”

Ing. Tereza Urbánková - V Karlových Varech brzy vznikne nové kulturní a kreativní centrum VARY&TE, které bude velkým přínosem pro celý region. V centru bude možné se vzdělávat, tvořit a rozvíjet kreativitu ve sdílené technické dílně, pracovat ve sdílených pracovních prostorech, učit se programovat nebo se pohybovat ve virtuální realitě. Prostory budou otevřeny pro každého zájemce, pro žáky a studenty, umělce, architekty nebo vědce – každý si zkrátka najde to své. „Realizace takového projektu mne velmi těší, protože se nám na její uskutečnění podařilo získat dotaci bezmála 57,5 mil. Kč. Přínos projektu spatřuji zejména i v tom, že takto vysoká částka poputuje do strukturálně postiženého kraje.“

Ing. Luděk Beneš - Mezi dotační zdroje, kterými se Luděk zabývá, patří mj. i titul Zachování a obnova historických hodnot v gesci Ministerstva obrany ČR. Tento program je zaměřen na restaurování či vznik nových pomníků a válečných hrobů připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci, v důsledku válečného zajetí či v důsledku odboje. “V posledních dvou letech se nám podařilo získat dotaci na realizaci 12 dotačních projektů, což zahrnuje restaurování či vybudování 17 památných objektů v celkem 10 krajích.”

Ing. Ondřej Štach - Program Ministerstva zemědělství Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků se stal Ondrovou specializací již po dobu dlouhých osmi let, neboť se mu věnuje od samotného vzniku programu. „V rámci našich služeb jsme za poslední tři roky úspěšně podali 24 žádostí, díky čemuž můžeme prezentovat několik krásných projektů, které ač jsou finančně menší, tak jsou neméně důležité pro zachování typického kulturního rázu a duchovních hodnot především v menších obcích po celé republice. Například v roce 2022 byla díky dotačnímu příspěvku provedena kompletní oprava hřbitovní zdi v Oskavě (části Václavov), která jevila značné opotřebení, na některých místech byla již rozpadlá a stala se tak nebezpečnou pro návštěvníky hřbitova. Jsem rád, že jsme obci pomohli získat dotaci z jediného národního dotačního programu, který podporuje obnovu drobných kulturních prvků jako jsou kříže, kaple, sousoší a hřbitovní zdi.“

Pověřenci pro ochranu osobních údajů - reference

Vlastimil Kolařík, starosta obce Všemina ve Zlínském kraji


Na podzim minulého roku jsem se stal starostou, tudíž jsem se s problematikou ochrany osobních údajů na obci především seznamoval. Už za tu krátkou dobu, co jsem ve funkci, jsem s naší pověřenkyní Hankou Johnovou řešil instalaci kamerového systému z důvodu hlídání obecního majetku. Myslím si, že nám pomáhá i nad rámec oblasti ochrany osobních údajů či zákona o svobodném přístupu k informacím. Moc se mi také líbí, jak jsou pověřenci provázáni s manažery, a pokud potřebuji řešit nějaký problém, který přímo nepatří do agendy pověřence, dokáže nám paní Johnová doporučit vhodný postup, na koho se obrátit, nebo nás s odpovědnou osobu přímo zkontaktuje.

 

Pavel Coufalík, starosta obce Pozlovice ve Zlínském kraji


Problematika kamer, to je i naše velké téma, se kterým nám naše pověřenkyně pomáhá. Také oceňuji, že pověřenci umí poradit v oblasti zákona o svobodném přístupu k informacím. To jsme využili už mnohokrát a rady byly vždy erudované. Báli jsme se, že na nás protistrana přijde s právníkem, proto jsme si chtěli být jistí, že opravdu postupujeme správně. Je skvělé, že můžeme jako členové SMS ČR tuto službu využít.

 

Lenka Kropáčková, tajemnice města Kopidlno v Královéhradeckém kraji


Pověřence od SMS máme od začátku roku 2021. S pomocí naší nové pověřenkyně Kateřiny Mitlöhnerové jsme aktualizovali dokumenty týkající se ochrany osobních údajů a obracíme se na ni vždy, když potřebujeme s něčím poradit nebo si ověřit, zda jsou naše postupy správné. Vynikající byla její pomoc s formulací textu poučení týkajícího se ochrany osobních údajů do protokolu o nahlížení do přestupkového spisu osobě, která nebyla účastníkem řízení. Užitečné jsou rovněž zpravodaje Samospráva v právu, Škola v právu a SMSka.

SMS ČR Vzdělávání - reference

 

Reference na naše akreditované i neakreditované vzdělávací kurzy najdete na webových stránkách projektu SMS ČR Vzdělávání.

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení