První číslo časopisu DPO PRO vyšlo symbolicky v Den ochrany osobních údajů, 28. ledna 2021. Od okamžiku, kdy Rada Evropy přijala tzv. Úmluvu o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů, tehdy uplynulo přesně 40 let. 

Události minulých let přispěly ke zrychlené elektronizaci kontaktů a přesunu mnoha oblastí lidského života do online prostředí. Tyto okolnosti, spolu s neustále dokonalejšími kybernetickými útoky, ještě více zdůraznily nutnost zabývat se systematicky ochranou osobních údajů. 

A právě této problematice je věnován časopis DPO PRO, jenž je určený především pověřencům pro ochranu osobních údajů, ale také všem, kteří se o ochranu osobních údajů zajímají a s osobními údaji pracují. Časopis má za cíl zaměřit se na soukromou i veřejnou sféru a pokrýt oblast ochrany osobních údajů v co nejširším spektru.

Šéfredaktorkou DPO PRO je JUDr. Mgr. Eva Janečková. Doktorka Janečková vystudovala Právnickou fakultu ZČU a zároveň Filozofickou fakultu UK v Praze (obor historie). Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, také na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu, následně na MPSV. V současné době působí jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Úřad městské části Praha 8 a její příspěvkové organizace. Je garantem pro pracovní právo v Bezplatné právní poradně online. Specializuje se zejména na pracovní právo, ochranu osobních údajů, na právní problematiku vztahující se ke školským zařízením, je autorkou řady článků a knih. Je dlouhodobou spolupracovnicí společnosti SMS-služby s. r. o.

 

Navštivte webové stránky DPO PRO: ochrana osobních údajů v praxi a seznamte se s obsahem všech čísel nebo si prohlédněte volně dostupné ukázkové vydání, které najdete i níže.

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení