přehled vydaných Střípků GDPR 

 

Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D., koordinátorka pověřenců SMS-služby, pro vás pravidelně připravuje krátké, ale informačně bohaté texty, ve kterých se věnuje nejrůznějším praktickým aspektům aplikace GDPR v prostředí samospráv a škol. Tyto střípky vycházejí v Starostově infoservisu a v Ředitelově infoservisu, k jejichž odběru se může přihlásit kdokoli. 

Obecní kroniky a ochrana osobních údajů

 

Přinesla účinnost GDPR konec uvádění vybraných osobních údajů občanů obce v obecní kronice? Ale kdeže! Jen je nutné pečlivě vybírat, co do kroniky zaneseno bude a co už ne.

Zákon o kronikách obcí ve svém § 1 uvádí, že do kroniky se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci. Tou může být oslava výročí zlaté nebo diamantové svatby nebo dosažení významného životního jubilea (dosažení věku 90 let, nejstarší občan/ka obce apod.) a jeho oslava s představiteli obce.

Proto se do obecních kronik nebojte vkládat texty o těchto událostech, a to včetně uvedení jmen a příjmení jubilantů. 

Vyšlo jako příloha Starostova infoservisu 4. 7. 2022

 

Na slovíčko o příjemcích veřejných prostředků

 

Víte, kdo je to příjemce veřejných prostředků? Jeho definici nalezneme v § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Toto ustanovení vám umožňuje zveřejnit základní osobní údaje o fyzické osobě, která vstupuje do majetkových vztahů s obcí.

Například od obce něco kupuje, něco jí prodává, daruje, nebo pronajímá. O takové osobě lze zveřejnit osobní údaje až v rozasahu jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého bydliště a výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

Je na vás, jakou míru transparentnosti zvolíte, ovšem vždy byste měli dodržet zásadu přiměřenosti a rozsah uveřejnění osobních údajů zvolit podle situace. Úplný výčet by pak měl být využit tam, kde se příjemcem veřejných prostředků stává například příbuzný starosty, zastupitele, účetní apod. Určit správnou míru by vám měl pomoci váš pověřenec. 

Vyšlo jako příloha Starostova infoservisu 27. 6. 2022

 

Úskalí kamerových systémů v prostředí samospráv: náležitosti balančního testu

 

Balanční test a jeho pozitivní výsledek ve prospěch monitorování prostoru kamerou je jednou z podmínek instalace kamery, která má chránit obecní majetek.

Součástí balančního testu jsou odpovědi na otázky:

  • Z jakého důvodu se kamera instaluje?
  • Co zachycuje?
  • Co má chránit?
  • Vznikla na majetku již dříve  škoda?
  • Nelze majetek chránit jiným způsobem?
  • Jak je záznam zabezpečen?
  • Jsou osoby, které mohou vstupovat do záběru kamer, o monitorování dostatečně informovány?

Obec musí v připadě každé jednotlivé kamery jasně zdůvodnit, že ochrana obecního majetku je významným veřejným zájmem, který převažuje nad individuálními zájmy subjektů údajů - fyzických osob. 

Vyšlo jako příloha Starostova infoservisu 20. 6. 2022

Úskalí kamerových systémů v prostředí samospráv: balanční test

 

Poslední měsíc se ve Střípcích věnujeme problematice kamer. Nezmínili jsme se ještě o jedné povinnosti, kterou musí správce osobních údajů před samotnou instalací kamer splnit.

Jedná se o provedení tzv. balančního testu, který správci pomáhá rozhodnout o tom, zda jeho úmysl nainstalovat do nějakého prostoru kamery či fotopast je správný, legitimní a legální.

V podstatě jde o to, že kamera bude plnit svůj účel - ochranu majetku obce - a tento zájem bude zároveň vyšší než zájem na ochraně soukromí obyvatel, které kamera případně zachytí.

S vypracováním balančního testu pomůže pověřenec, je ale dobré si uvědomit, že bez vaší součinnosti jako správce osobních údajů ho nebude schopen sám vytvořit. 

Vyšlo jako příloha Starostova infoservisu 13. 6. 2022

Kamerové systémy a školy: ochrana školní budovy

 

Jak máte správně postupovat, když chce zřizovatel školy nainstalovat kamery ke vchodům do školní budovy, jejímž je současně vlastníkem, aby hlídal nové opláštění budovy před vandaly? Především je potřeba si uvědomit, že v takovém případě je správcem osobních údajů obec.

Škola sama nemá důvod do pořizovaného záznamu vstupovat, nanejvýš zřizovatele informuje, pokud by se v monitorovaném prostoru přihodilo něco relevantního. Z pohledu ochrany osobních údajů je podstatné, že všechny povinnosti správce musí splnit obec, která se prostřednictvím kamer rozhodla chránit svůj majetek. 

Vyšlo jako příloha Ředitelova infoservisu 13. 6. 2022

Úskalí kamerových systémů v prostředí samospráv: náležitosti piktogramu

 

Prostor, který snímá kamera, musí být označen piktogramem. Pokud monitorujete vstupy do obecního úřadu, je vhodné cedulky umístit na příslušné dveře objektu. S nabytím účinnosti GDPR již ovšem nepostačí mít na piktogramu obrázek kamery a nápis "prostor je monitorován kamerovým systémem".

Na cedulce musí být uvedeno alespoň to, kdo je správcem osobních údajů, jeho adresní a kontaktní údaje (postačí oficiální e-mail obce) a odkaz na webové stránky, kde zájemce najde další informace o zpracování osobních údajů. 

Vyšlo jako příloha Starostova infoservisu 6. 6. 2022

Úskalí kamerových systémů v prostředí samospráv: konkrétní příklady

 

V minulém týdnu jsme si vysvětlili základní pravidla pro instalaci kamer. Dnes popíšeme konkrétní případy, kdy může obec kamery umístit. Před samotnou instalací ovšem vždy doporučujeme kontaktovat vašeho pověřence a probrat s ním konkrétní okolnosti.

A nyní už k příkladům. Obec může kamery instalovat v prostoru, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Dalším typickým příkladem přípustné instalace je obecní budova, kde kamera bude snímat nové opláštění budovy, případně zadní vchod, který se používá jen ve výjímečných případech.

Kameru lze umístit i na sběrný dvůr, ovšem v tomto případě by se kamera měla typicky spínat až ve chvíli, kdy prostor opustí zaměstnanec dvora. 

Vyšlo jako příloha Starostova infoservisu 29. 5. 2022

Kamerové systémy a školy: úvod

 

Kamery se mohou zdát jako správné řešení, jak pohlídat bezpečnost na školních chodbách a ve školních šatnách. Škola ale může kamery nainstalovat jen v opravdu výjímečných případecha za přísných pravidel.

Patří k nim především povinnost zpracování balančního testu, který pomůže vyhodnotit oprávněnost umístění kamer. Snímání také nesmí mít preventivní charakter a musí být omezeno z hlediska času i prostoru. Se vším vám pomůže váš pověřenec.

Vyšlo jako příloha Ředitelova infoservisu 29. 5. 2022

Úskalí kamerových systémů v prostředí samospráv: úvod 

 

Kamery jsou nezřídka logickým a svým způsobem jednoduchým řešením ochrany majetku a veřejného prostoru obce. Obec ale může kamery nainstalovat pouze v jasně vymezených případech, a to s cílem chránit svůj majetek.

Přitom musí omezit snímání veřejného prostranství, a to i když jde o pozemky v jejím vlastnictví. Soukromé objekty nemůže snímat vůbec. A pozor! Tato pravidla se týkají on-line kamer a fotopastí. 

Vyšlo jako příloha Starostova infoservisu 22. 5. 2022

Máte na svém webu základní informace o zpracování osobních údajů? A opravdu jsou úplné a korektní?  

 

Víte, že podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů musí mít každý správce osobních údajů, mezi něž patří také obce a školy, na svém webu základní informace o zpracování osobních údajů v organizaci? Obsah informací je přesně stanoven a měl by odpovídat realitě.

Přítomnost nepřesných nebo nedostatečných informací  o zpracování osobních údajů nebo jejich úplná absence znamenají porušení předpisů. Rozhodně neuděláte chybu, když oslovíte svého pověřence s žádostí o kontrolu.  

Vyšlo jako příloha Starostova infoservisu 15. 5. 2022

Vyšlo jako příloha Ředitelova infoservisu 15. 5. 2022

Pověřenec pro obce - chci o této službě vědět víc

Pověřenec pro školy - chci o této službě vědět víc

Ceník našich pověřeneckých služeb

Objednávka našich pověřeneckých služeb

{LANGSTRING ERROR: banner_title / general}
O školství
nejen pro školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení