V rámci služby pod názvem “Audit webových stránek” vám nabídneme nejen zjištění aktuálního stavu vašeho webu z pohledu přístupnosti, ale dokážeme vám poradit i z pohledu povinných obsahových náležitostí webu. V případě, že právě dochází k přestavbě vaší  webové prezentace, rádi vám poradíme, jak ho koncipovat, aby vyhovoval všem požadavkům přístupnosti.

Popis služby

Služba auditu webových stránek obcí je zaměřena na kontrolu webových stránek obce z pohledu pravidel přístupnosti. Povinnost vyhovovat pravidlům přístupnosti definoval zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Konkrétní technické požadavky definuje harmonizovaná norma, metodika WCAG, ale také metodické doporučení MV. Audit přístupnosti bude vypracován v souladu s metodickým doporučením MV a metodikou WCAG 2.1. Výstupem provedeného auditu je pak závěrečná zpráva, která shrnuje největší bariéry ve vztahu k pravidlům přístupnosti. 

Nad rámec klasických auditů webových stránek pak v rámci auditu zkontrolujeme i veškeré povinné obsahové náležitosti Vašeho webu. Neexistuje totiž jediný právní předpis, který by shrnoval veškeré obsahové náležitosti webu obcí, ve výsledku je tak hned osm předpisů (např. zákon o svobodném přístupu k informacím, malá rozpočtová pravidla apod.), které stanovují obcím povinnost zveřejňovat informace na svém webu. Součástí auditu je tak kontrola zveřejňování a obsahové správnosti všech povinně zveřejňovaných informací.

Samotná služba auditu je pak nabízena ve dvou variantách: 

  • Audit webových stránek
  • Konzultace při výstavbě webových stránek

Cílová skupina služby

Služba audit webových stránek nabízíme členským i nečlenským obcím SMS ČR, přičemž členské obce SMS ČR získají slevu ve výši 20 %. 

V případě nečlenských samospráv bude služba nabízena nečlenským obcím pouze 1. a 2. typu.

Ceník služby

  • Audit webových stránek: paušální platba 4.900,- Kč, po překročení 10 hodin práce za každou započatou hodinu + 500,- Kč
  • Konzultace při výstavbě webových stránek: paušální platba 1.900,- Kč, po překročení 4 hodin práce za každou započatou hodinu + 500,- Kč 

Vysvětlení závěrečné zprávy na dálku je součástí služby, v případě osobní návštěvy si dovolujeme požádat o náhradu cestovních výdajů.

Doba zpracování

  1. V rámci služby auditu webových stránek je předpokládána doba provedení auditu tři týdny. Součástí auditu je prvotní seznámení s webem, analýza přístupnosti na vybraném vzorku webových stránek, závěrečná zpráva o stavu webových stránek z pohledu problematiky.
  2. V rámci konzultace při výstavbě webových stránek záleží na délce procesu výstavby. Samotná konzultace by pak probíhala ve dvou fázích - představení požadavků na web a následná kontrola naplnění těchto požadavků.
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení