Audit webových stránek


V této sekci se dozvíte, co od nás očekávat: jakým způsobem pracujeme a jaké jsou naše přednosti. Nabízíme vám zde také přehled všech našich služeb v oblasti auditu webových stránek spolu s jejich ceníkem. V neposlední řadě představujeme náš tým a kontaktní údaje. 

Pro lepší orientaci v této sekci jsme připravili tento rozcestník, díky kterému se snadno dostanete tam, kam potřebujete:

 

Co je audit webových stránek?

V rámci služby pod názvem “Audit webových stránek” vám nabídneme nejen zjištění aktuálního stavu vašeho webu z pohledu přístupnosti, ale dokážeme vám poradit i z pohledu povinných obsahových náležitostí webu. V případě, že právě dochází k přestavbě vaší  webové prezentace, rádi vám poradíme, jak ho koncipovat, aby vyhovoval všem požadavkům přístupnosti.

 

Ceník služby audit webových stránek

 

Také v tomto případě mají exkluzivní postavení členské obce SMS ČR, které na níže uvedené služby čerpají slevu ve výši 20 %. To platí i pro jimi zřizované školy. Věříme ale, že naše ceny jsou zajímavé také pro nečlenské obce a jejich mateřské a základní školy.

Víte, že audit obecních webových stránek pořídí členové SMS ČR, kteří uplatní 20% slevu, už za necelé čtyři tisíce korun bez DPH?

Ceny jsou uvedeny bez DPH. V případě návštěvy hradí klient cestovné ve výši dle aktuálně platné legislativy.
Položka Sazba
Audit webových stránek - obec paušální platba 4.900,- Kč; po překročení 10 hodin práce za každou započatou hodinu + 500,- Kč
Audit webových stránek - škola paušální platba 2.450,- Kč; po překročení 5 hodin práce za každou započatou hodinu + 500,- Kč
Konzultace při výstavbě webových stránek paušální platba 1.900 Kč, po překročení 4 hodin práce za každou započatou hodinu + 500 Kč

Náš tým

Na této službě se vedle Mgr. Michala Hindy, který je jejím koordinátorem, podílí také Bc. Daniel Stuchlík.

Přehled služby audit webových stránek

 

Služba auditu webových stránek obcí je zaměřena na kontrolu webových stránek obce z pohledu pravidel přístupnosti. Povinnost vyhovovat pravidlům přístupnosti definoval zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Konkrétní technické požadavky definuje harmonizovaná norma, metodika WCAG, ale také metodické doporučení MV. Audit přístupnosti bude vypracován v souladu s metodickým doporučením MV a metodikou WCAG 2.1. Výstupem provedeného auditu je pak závěrečná zpráva, která shrnuje největší bariéry ve vztahu k pravidlům přístupnosti. 

Nad rámec klasických auditů webových stránek pak v rámci auditu zkontrolujeme i veškeré povinné obsahové náležitosti Vašeho webu. Neexistuje totiž jediný právní předpis, který by shrnoval veškeré obsahové náležitosti webu obcí, ve výsledku je tak hned osm předpisů (např. zákon o svobodném přístupu k informacím, malá rozpočtová pravidla apod.), které stanovují obcím povinnost zveřejňovat informace na svém webu. Součástí auditu je tak kontrola zveřejňování a obsahové správnosti všech povinně zveřejňovaných informací.

Samotná služba auditu je pak nabízena ve dvou variantách: 

  • Audit webových stránek pro obce a školy
  • Konzultace při výstavbě webových stránek


Cílová skupina služby

Služba audit webových stránek nabízíme členským i nečlenským obcím SMS ČR, přičemž členské obce SMS ČR získají slevu ve výši 20 %. 

V případě nečlenských samospráv bude služba nabízena nečlenským obcím pouze 1. a 2. typu.


Doba zpracování

  1. V rámci služby auditu webových stránek je předpokládána doba provedení auditu tři týdny. Součástí auditu je prvotní seznámení s webem, analýza přístupnosti na vybraném vzorku webových stránek, závěrečná zpráva o stavu webových stránek z pohledu problematiky.
  2. V rámci konzultace při výstavbě webových stránek záleží na délce procesu výstavby. Samotná konzultace by pak probíhala ve dvou fázích - představení požadavků na web a následná kontrola naplnění těchto požadavků.


Kontaktní údaje

 

Říkáte si, že audit webových stránek by slušel i vaší internetové prezentaci? Pomoci je připraven kolega Mgr. Michal Hinda, který na vaše zprávy zareaguje na e-mailové adrese michal.hinda@sms-sluzby.cz, ale zastihnete jej i na telefonním čísle +420 734 180 507. 

Kontaktní formulář

Máte o naše služby zájem? Nebo vás zajímají jejich podrobnosti? V obou případech neváhejte využít kontaktní formulář.

* - Takto označená pole jsou povinná.

Kontaktní informace

Zpráva

Potvrzení odeslání formuláře

UWCME

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení