OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Službu pověřence pro ochranu osobních údajů nabízíme všem obcím a městům na území celé České republiky a tuto službu dokážeme zajistit také pro jimi zřizované školy. 

Snažíme se o to, aby naše ceny byly pro obce a školy nastaveny co nejpříznivěji při zachování jejich vysoké kvality a spolehlivosti.

Nejvýhodněji pověřenecké služby poskytujeme členským obcím Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR) a jejich školám. S podmínkami vstupu do SMS ČR se můžete seznámit na jeho webových stránkách.

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. V případě nečlenských obcí a jimi zřízených organizací hradí klient - s výjimkou nezávazné úvodní konzultace - i cestovné ve výši 7 Kč/km.
Položka Sazba
Nezávazná úvodní konzultace 900 Kč
Implementace pro členskou obec 9 000 Kč
Implementace pro školu členské obce 9 000 Kč
Implementace pro obec, která není členem 18 000 Kč
Implementace pro školu obce, která není členem 18 000 Kč
Pověřenec pro členskou obec/měsíc 700 Kč pro obce prvního typu, 900 Kč pro obce druhého a třetího typu
Pověřenec pro školu členské obce/měsíc 900 Kč
Pověřenec pro jednotřídní mateřskou školu členské obce/měsíc 600 Kč
Pověřenec pro obec, která není členem/měsíc 1 200 Kč
Pověřenec pro školu obce, která není členem/měsíc 1 200 Kč
Pověřenec pro jednotřídní mateřskou školu nečlenské obce/měsíc 1 200 Kč

 

Veřejné zakázky

 

Ceny uvedené v levém sloupci se uplatní v případě členských obcí SMS ČR, které požívají největších výhod.

U obcí, které členy SMS ČR nejsou, je cena našich služeb o 20 % vyšší (pravý sloupec).

 

Individuální administrace veřejných zakázek

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH
Položka Sazba - člen SMS ČR Sazba - nečlen SMS ČR
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby a dodávky 14 000 Kč 16 800 Kč
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 19 000 Kč 22 800 Kč 
Zjednodušené podlimitní řízení na služby a dodávky 24 000 Kč 28 800 Kč
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce 30 000 Kč 36 000 Kč
Otevřené řízení na služby a dodávky 35 000 Kč 42 000 Kč
Otevřené řízení na stavební práce individuální kalkulace individuální kalkulace
Veřejná zakázka dělená na části navýšení ceny o 30 % navýšení ceny o 30 %
Opakované zadávací řízení 50 % ceny 50 % ceny
Administrace dotované veřejné zakázky v MS2014+ 2 500 Kč 3 000 Kč

Výše uvedené ceny zahrnují hodnocení a posouzení nabídek zadavatelem jmenovanou komisí v prostorách naší pražské kanceláře. V případě, že zadavatel preferuje, aby se komise sešla v jeho sídle, dovolujeme si za cestu administrátora účtovat 7 Kč/km.

Ceny jsou orientační. Individuální kalkulace se může od uvedených cen mírně lišit, přičemž je vždy pevně stanovena na začátku naší spolupráce.

 

Ostatní služby

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH
Položka Sazba -  člen SMS ČR Sazba -  nečlen SMS ČR
Poradenství v oblasti veřejných zakázek 1 000 Kč/hod 1 200 Kč/hod
Konzultace postupu VZMR vč. aktualizace obecní směrnice 4 500 Kč 4 500 Kč
Použití vzorových dokumentů dle aktuálního ZZVZ zdarma x

 

Strategické plánování

 

 
Položky: Cena
Zpracování programu rozvoje obce (v souladu s metodikou MMR) 19 000 Kč + 10 Kč / obyvatel
Tato cenová nabídka platí pro členy SMS ČR. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Volitelné položky: Základní cena (spolu s objednáním PRO) Samostatná cena
Vyhodnocení předcházejících strategických dokumentů 2 500 Kč  
Poskytnutí vzoru dotazníku (distribuci i vyhodnocení si zajistí obec) zdarma  
Sestavení a vyhodnocení dotazníkového šetření (distribuci zajistí obec) 2 500 Kč   
Poradenství v oblasti participace v rámci přípravy participačního setkání zdarma 1 500 Kč / hod
Moderace participačního setkání (včetně zpracování výstupu) 6 000 Kč 9 000 Kč
Aktualizace zpracovaného PRO (v průběhu jeho realizace) individuální (časově i finančně)
Evaluace zpracovaného PRO (v průběhu jeho realizace) individuální (časově i finančně)
Zpracování Plánu rozvoje sportu (v souladu s metodikou MŠMT) 2 000 Kč + 10 Kč / obyvatel 8 000 Kč + 10 Kč / obyvatel

 

Dotační servis

 

Ceny jsou stanoveny v závislosti na složitosti a rozsahu prací, které se dotační titul od dotačního titulu výrazně liší. Pro sestavení nabídky prosím kontaktujte kolegyni Ing. Martinu Kurzovou.

 

Autorská práva jednoduše

Službu “Autorská práva jednoduše” administrujeme pro našeho zřizovatele, kterým je Sdružení místních samospráv České republiky.

Ceník licenčních balíčků a samostatných licencí najdete na webové adrese http://www.smscr.cz/autorskaprava, kde rovněž můžete provést objednávku.

 

Audit webových stránek

 

Také v tomto případě mají exkluzivní postavení členské obce SMS ČR, které mají na níže uvedené služby slevu ve výši 20 %.

Audit webových stránek

Paušální platba 4.900 Kč, po překročení 10 hodin práce za každou započatou hodinu + 500 Kč.

Konzultace při výstavbě webových stránek

 

Paušální platba 1.900 Kč, po překročení 4 hodin práce za každou započatou hodinu + 500 Kč.

 

Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení