Veřejné zakázky

 

Individuální administrace veřejných zakázek

Ceny jsou uvedeny bez DPH
Položka Sazba
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby a dodávky 14 000 Kč
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 19 000 Kč
Zjednodušené podlimitní řízení na služby a dodávky 24 000 Kč
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce 30 000 Kč
Otevřené řízení na služby a dodávky 35 000 Kč
Otevřené řízení na stavební práce individuální kalkulace
Veřejná zakázka dělená na části navýšení ceny o 30%
Opakované zadávací řízení 50% ceny
Administrace dotované veřejné zakázky v MS2014+ 2 500 Kč

Výše uvedené ceny zahrnují hodnocení a posouzení nabídek zadavatelem jmenovanou komisí v prostorách naší pražské kanceláře. V případě, že zadavatel preferuje, aby se komise sešla v jeho sídle, dovolujeme si za cestu administrátora účtovat 6 Kč/km.

Ceny jsou orientační. Individuální kalkulace se může od uvedených cen mírně lišit, přičemž je vždy pevně stanovena na začátku naší spolupráce.

Ostatní služby

Ceny jsou uvedeny bez DPH
Položka Sazba
Poradenství v oblasti veřejných zakázek 1 000 Kč/hod
Konzultace postupu VZMR vč. aktualizace obecní směrnice 4 500 Kč
Použití vzorových dokumentů dle aktuálního ZZVZ zdarma

 

GDPR

Ceny máme rozdílné pro členy a nečleny sdružení SMS ČR. Službu nabízíme i školám, pro ty je cena také rozdílná.

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. V případě nečlenských obcí a jimi zřízených organizací hradí klient - s výjimkou nezávazné úvodní konzultace - i cestovné ve výši 6 Kč/km.
Položka Sazba
Nezávazná úvodní konzultace 900 Kč
Implementace pro členskou obec 9 000 Kč
Implementace pro školu členské obce 9 000 Kč
Implementace pro obec, která není členem 18 000 Kč
Implementace pro školu obce, která není členem 18 000 Kč
Pověřenec pro členskou obec/měsíc 600 Kč
Pověřenec pro školu členské obce/měsíc 900 Kč
Pověřenec pro jednotřídní mateřskou školu členské obce/měsíc 600 Kč
Pověřenec pro obec, která není členem/měsíc 1 200 Kč
Pověřenec pro školu obce, která není členem/měsíc 1 200 Kč
Pověřenec pro jednotřídní mateřskou školu nečlenské obce/měsíc 1 200 Kč

 

Dotační servis

 

Ceny jsou stanoveny v závislosti na složitosti a rozsahu prací, které se dotační titul od dotačního titulu výrazně liší. Pro sestavení nabídky prosím kontaktujte naše kolegy.

 

Strategické plánování

 

 
Položky: Cena
Zpracování programu rozvoje obce (v souladu s metodikou MMR) 19 000 Kč + 10 Kč / obyvatel
Tato cenová nabídka platí pro členy SMS ČR. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Volitelné položky: Základní cena (spolu s objednáním PRO) Samostatná cena
Vyhodnocení předcházejících strategických dokumentů 2 500 Kč  
Poskytnutí vzoru dotazníku (distribuci i vyhodnocení si zajistí obec) zdarma  
Sestavení a vyhodnocení dotazníkového šetření (distribuci zajistí obec) 2 500 Kč   
Poradenství v oblasti participace v rámci přípravy participačního setkání zdarma 1 500 Kč / hod
Moderace participačního setkání (včetně zpracování výstupu) 6 000 Kč 9 000 Kč
Aktualizace zpracovaného PRO (v průběhu jeho realizace) individuální (časově i finančně)
Evaluace zpracovaného PRO (v průběhu jeho realizace) individuální (časově i finančně)
Zpracování Plánu rozvoje sportu (v souladu s metodikou MŠMT) 2 000 Kč + 10 Kč / obyvatel 8 000 Kč + 10 Kč / obyvatel

 

Autorská práva jednoduše

 

Službu “Autorská práva jednoduše” administrujeme pro našeho zřizovatele, kterým je Sdružení místních samospráv České republiky. Ceník licenčních balíčků a samostatných licencí najdete na webové adrese http://www.smscr.cz/autorskaprava, kde rovněž můžeme provést objednávku.

 

Audit webových stránek

 

Audit webových stránek

Paušální platba 4.900 Kč, po překročení 10 hodin práce za každou započatou hodinu + 500 Kč.

Konzultace při výstavbě webových stránek

Paušální platba 1.900 Kč, po překročení 4 hodin práce za každou započatou hodinu + 500 Kč.

Členské obce SMS ČR mají slevu ve výši 20 %.

Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací