Ceník pověřeneckých služeb (GDPR)


Službu pověřence pro ochranu osobních údajů nabízíme všem obcím, městům, mateřským a základním školám a jiným školským zařízením na území celé České republiky.

Snažíme se o to, aby naše ceny byly pro obce a školy nastaveny co nejpříznivěji při zachování jejich vysoké kvality a spolehlivosti.

Nejvýhodněji pověřenecké služby poskytujeme členským obcím Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR) a jejich školám. S podmínkami vstupu do SMS ČR se můžete seznámit na jeho webových stránkách.

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. V případě nečlenských obcí a jimi zřízených organizací hradí klient i cestovné ve výši dle aktuálně platné legislativy.
Položka Sazba
Nezávazná úvodní konzultace 0 Kč
Pověřenec na zkoušku/měsíc 300 Kč
Pověřenec pro členskou obec/měsíc 700 Kč pro obce prvního typu, 900 Kč pro obce druhého a třetího typu
Pověřenec pro školu členské obce/měsíc 900 Kč
Pověřenec pro jednotřídní mateřskou školu členské obce/měsíc 600 Kč
Pověřenec pro obec, která není členem/měsíc od 1 200 Kč
Pověřenec pro školu obce, která není členem/měsíc od 1 200 Kč
Pověřenec pro jednotřídní mateřskou školu nečlenské obce/měsíc od 1 200 Kč
Implementace pro členskou obec 9 000 Kč
Implementace pro školu členské obce 9 000 Kč
Implementace pro obec, která není členem 18 000 Kč
Implementace pro školu obce, která není členem 18 000 Kč
Konzultace pro neklienty/hodina 900 Kč

 

 

Ceník služeb v oblasti veřejných zakázek

 

Za jaké ceny vám jsme schopni nabídnout své služby? Na to odpovídá tabulka níže. Ceny uvedené v levém sloupci se uplatní v případě členských obcí SMS ČR, které požívají největších výhod. Usilujeme ale o to, aby naše ceny byly výhodné a konkurenceschopné i pro obce, které členy SMS ČR nejsou. V jejich případě je cena našich služeb o 20 % vyšší.

Víte, že naše ceny pro členy SMS ČR začínají v případě veřejných zakázek malého rozsahu už na 20.000,- Kč bez DPH? 

 

Individuální administrace veřejných zakázek

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH
Položka Sazba - člen SMS ČR Sazba - nečlen SMS ČR
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby a dodávky 20 000 Kč 24 000 Kč
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 22 000 Kč 26 400 Kč 
Zjednodušené podlimitní řízení na služby a dodávky 27 000 Kč 32 400 Kč
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce 33 000 Kč 39 600 Kč
Otevřené (nadlimitní) řízení na služby a dodávky 38 000 Kč 45 600 Kč
Otevřené (nadlimitní) řízení na stavební práce individuální kalkulace individuální kalkulace
Veřejná zakázka dělená na části navýšení ceny o 30 % navýšení ceny o 30 %
Opakované zadávací řízení 50 % ceny 50 % ceny
Příplatek za administraci dotované veřejné zakázky  3 000 Kč 3 600 Kč
Příplatek za mimořádně rozsáhlou komunikaci s uchazeči po vyřízení prvních třech dotazů uchazečů o veřejnou zakázku 1 000 Kč/hod 1 200 Kč/hod
Příplatek za řešení námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele v zákonném řízení
1 000 Kč/hod 1 200 Kč/hod
Příplatek za nastavení a aplikaci složitějších vicekriteriálních hodnoticích kritérií 1 000 Kč/hod 1 200 Kč/hod
Příplatek za řešení mimořádných situací souvisejících s vylučováním účastníků řízení 1 000 Kč/hod 1 200 Kč/hod

Výše uvedené ceny zahrnují hodnocení a posouzení nabídek zadavatelem jmenovanou komisí v prostorách naší pražské kanceláře. V případě, že zadavatel preferuje, aby se komise sešla v jeho sídle, dovolujeme si za cestu administrátora účtovat cestovné ve výši dle aktuálně platné legislativy.

Ceny jsou orientační. Individuální kalkulace se může od uvedených cen mírně lišit, přičemž je vždy pevně stanovena na začátku naší spolupráce. U veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 10.000.000,- Kč bude cena stanovena po vzájemné dohodě individuálně. Individuální kalkulace za administraci veřejné zakázky se uplatní i v případech požadavku na specifických předmět plnění. Vyhrazujeme si možnost stanovit slevu pro věrné zákazníky.

Ostatní služby

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH
Položka Sazba -  člen SMS ČR Sazba -  nečlen SMS ČR
Poradenství v oblasti veřejných zakázek 1 000 Kč/hod 1 200 Kč/hod
Konzultace postupu VZMR vč. aktualizace obecní směrnice 4 500 Kč 5 400 Kč
Použití vzorových dokumentů dle aktuálního ZZVZ pro členy SMS ČR zdarma x

 

Ceník služeb v oblasti strategického plánování

 

Členům SMS ČR náleží k uvedeným cenám 10% sleva.

Víte, že v případě pětisethlavé členské obce SMS ČR u nás můžete strategický plán pořídit už za 35.100,- Kč bez DPH?

 
Položky: Cena
Zpracování programu rozvoje obce (v souladu s metodikou MMR) 19 000 Kč + 40 Kč / obyvatel
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V případě obcí o 1000 a více obyvatelích možnost individuálního nastavení služby a ceny.
Volitelné položky: Základní cena (spolu s objednávkou zpracování programu rozvoje obce) Samostatná cena
Vyhodnocení předcházejících strategických dokumentů 5 000 Kč  
Poskytnutí vzoru dotazníku (distribuci i vyhodnocení si zajistí obec) zdarma  
Sestavení a vyhodnocení dotazníkového šetření (distribuci zajistí obec) zdarma / individuální 5 000 Kč
Poradenství v oblasti participace v rámci přípravy participačního setkání zdarma 1 500 Kč / hod
Moderace participačního setkání (včetně zpracování výstupu) individuální individuální
Aktualizace zpracovaného PRO (v průběhu jeho realizace) individuální (časově i finančně)
Evaluace zpracovaného PRO (v průběhu jeho realizace) individuální (časově i finančně)
Zpracování Plánu rozvoje sportu (v souladu s metodikou MŠMT) 2 000 Kč + 10 Kč / obyvatel 8 000 Kč + 10 Kč / obyvatel

 

Ceník dotačního servisu


Ceny jsou stanoveny v závislosti na složitosti a rozsahu prací, které se dotační titul od dotačního titulu výrazně liší. Pro sestavení konkrétní nabídky prosím kontaktujte kolegyni Ing. Martinu Svobodovou, kterou zastihnete na e-mailové adrese martina.svobodova@sms-sluzby.cz nebo na telefonním čísle 778 098 224.

Víte, že členské obce SMS ČR mají na služby dotačního servisu 20% slevu? 

Ceník licencí v projektu Autorská práva jednoduše

Službu “Autorská práva jednoduše” administrujeme pro našeho zřizovatele, kterým je Sdružení místních samospráv České republiky.

Ceník licenčních balíčků a samostatných licencí je k dispozci na připojeném letáku. Chcete provést objednávku? 

 

Víte, že cena licence na místní rozhlas činí v případě obcí do pěti set obyvatel pouhých 2.224,- Kč bez DPH?

 

Ceník služby audit webových stránek

 

Také v tomto případě mají exkluzivní postavení členské obce SMS ČR, které na níže uvedené služby čerpají slevu ve výši 20 %. To platí i pro jimi zřizované školy. Věříme ale, že naše ceny jsou zajímavé také pro nečlenské obce a jejich mateřské a základní školy.

Víte, že audit obecních webových stránek pořídí členové SMS ČR, kteří uplatní 20% slevu, už za necelé čtyři tisíce korun bez DPH?

Ceny jsou uvedeny bez DPH. V případě návštěvy hradí klient cestovné ve výši dle aktuálně platné legislativy.
Položka Sazba
Audit webových stránek - obec paušální platba 4.900,- Kč; po překročení 10 hodin práce za každou započatou hodinu + 500,- Kč
Audit webových stránek - škola paušální platba 2.450,- Kč; po překročení 5 hodin práce za každou započatou hodinu + 500,- Kč
Konzultace při výstavbě webových stránek paušální platba 1.900 Kč, po překročení 4 hodin práce za každou započatou hodinu + 500 Kč

 

Ceník konzultací v oblasti krizové komunikace pro ředitele škol

 

Cena konzultačních služeb v oblasti krizové komunikace činí 1.000,- Kč/hodina s tím, že klientské školy našich pověřenců pro ochranu osobních údajů mohou využít 10% slevy.

Víte, že dvouhodinová konzultace pro školu, kde funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonávají SMS-služby, vyjde na pouhých 1.800,- Kč bez DPH?

 

Emeritní starosta na telefonu: ceník konzultací

 

První hodina konzultace s daným klientem je zdarma, zpoplatněny jsou až následující porady. Jejich cena činí 500,- Kč + DPH/započatá hodina, a to nezávisle na tom, zda je daná obec členskou obcí SMS ČR nebo klientskou obcí SMS-služby, či nikoli. 

Víte, že konzultace lze provádět nejen telefonicky a prostřednictvím e-mailu, ale po dohodě také na videocallu na platformě Google Meet?

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení