Ceník pověřeneckých služeb (GDPR)


Službu pověřence pro ochranu osobních údajů nabízíme všem obcím, městům, mateřským a základním školám a jiným školským zařízením na území celé České republiky.

Snažíme se o to, aby naše ceny byly pro obce a školy nastaveny co nejpříznivěji při zachování jejich vysoké kvality a spolehlivosti.

Nejvýhodněji pověřenecké služby poskytujeme členským obcím Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR) a jejich školám. S podmínkami vstupu do SMS ČR se můžete seznámit na jeho webových stránkách.

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. V případě nečlenských obcí a jimi zřízených organizací hradí klient i cestovné ve výši 7 Kč/km.
Položka Sazba
Nezávazná úvodní konzultace 0 Kč
Pověřenec na zkoušku/měsíc 300 Kč
Pověřenec pro členskou obec/měsíc 700 Kč pro obce prvního typu, 900 Kč pro obce druhého a třetího typu
Pověřenec pro školu členské obce/měsíc 900 Kč
Pověřenec pro jednotřídní mateřskou školu členské obce/měsíc 600 Kč
Pověřenec pro obec, která není členem/měsíc od 1 200 Kč
Pověřenec pro školu obce, která není členem/měsíc od 1 200 Kč
Pověřenec pro jednotřídní mateřskou školu nečlenské obce/měsíc od 1 200 Kč
Implementace pro členskou obec 9 000 Kč
Implementace pro školu členské obce 9 000 Kč
Implementace pro obec, která není členem 18 000 Kč
Implementace pro školu obce, která není členem 18 000 Kč
Konzultace pro neklienty/hodina 900 Kč

 

 

Ceník služeb v oblasti veřejných zakázek

 

Za jaké ceny vám jsme schopni nabídnout své služby? Na to odpovídá tabulka níže. Ceny uvedené v levém sloupci se uplatní v případě členských obcí SMS ČR, které požívají největších výhod. Usilujeme ale o to, aby naše ceny byly výhodné a konkurenceschopné i pro obce, které členy SMS ČR nejsou. V jejich případě je cena našich služeb o 20 % vyšší.

Víte, že naše ceny pro členy SMS ČR začínají v případě veřejných zakázek malého rozsahu už na 14.000,- Kč bez DPH? 

 

Individuální administrace veřejných zakázek

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH
Položka Sazba - člen SMS ČR Sazba - nečlen SMS ČR
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby a dodávky 17 000 Kč 18 900 Kč
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 19 000 Kč 22 800 Kč 
Zjednodušené podlimitní řízení na služby a dodávky 24 000 Kč 28 800 Kč
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce 30 000 Kč 36 000 Kč
Otevřené řízení na služby a dodávky 35 000 Kč 42 000 Kč
Otevřené řízení na stavební práce individuální kalkulace individuální kalkulace
Veřejná zakázka dělená na části navýšení ceny o 30 % navýšení ceny o 30 %
Opakované zadávací řízení 50 % ceny 50 % ceny
Administrace dotované veřejné zakázky v MS2014+ 2 500 Kč 3 000 Kč
Příplatek za mimořádně rozsáhlou komunikaci s uchazeči po vyřízení prvních třech dotazů uchazečů o veřejnou zakázku 1 000 Kč 1 200 Kč
Příplatek za řešení námitek
1 000 Kč 1 200 Kč

Výše uvedené ceny zahrnují hodnocení a posouzení nabídek zadavatelem jmenovanou komisí v prostorách naší pražské kanceláře. V případě, že zadavatel preferuje, aby se komise sešla v jeho sídle, dovolujeme si za cestu administrátora účtovat 7 Kč/km.

Ceny jsou orientační. Individuální kalkulace se může od uvedených cen mírně lišit, přičemž je vždy pevně stanovena na začátku naší spolupráce.

 

Ostatní služby

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH
Položka Sazba -  člen SMS ČR Sazba -  nečlen SMS ČR
Poradenství v oblasti veřejných zakázek 1 000 Kč/hod 1 200 Kč/hod
Konzultace postupu VZMR vč. aktualizace obecní směrnice 4 500 Kč 4 500 Kč
Použití vzorových dokumentů dle aktuálního ZZVZ zdarma x

 

Ceník služeb v oblasti strategického plánování

 

Členům SMS ČR náleží k uvedeným cenám 10% sleva.

Víte, že v případě pětisethlavé členské obce SMS ČR u nás můžete strategický plán pořídit už za 35.100,- Kč bez DPH?

 
Položky: Cena
Zpracování programu rozvoje obce (v souladu s metodikou MMR) 19 000 Kč + 40 Kč / obyvatel
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V případě obcí o 1000 a více obyvatelích možnost individuálního nastavení služby a ceny.
Volitelné položky: Základní cena (spolu s objednávkou zpracování programu rozvoje obce) Samostatná cena
Vyhodnocení předcházejících strategických dokumentů 5 000 Kč  
Poskytnutí vzoru dotazníku (distribuci i vyhodnocení si zajistí obec) zdarma  
Sestavení a vyhodnocení dotazníkového šetření (distribuci zajistí obec) zdarma / individuální 5 000 Kč
Poradenství v oblasti participace v rámci přípravy participačního setkání zdarma 1 500 Kč / hod
Moderace participačního setkání (včetně zpracování výstupu) individuální 9 000 Kč
Aktualizace zpracovaného PRO (v průběhu jeho realizace) individuální (časově i finančně)
Evaluace zpracovaného PRO (v průběhu jeho realizace) individuální (časově i finančně)
Zpracování Plánu rozvoje sportu (v souladu s metodikou MŠMT) 2 000 Kč + 10 Kč / obyvatel 8 000 Kč + 10 Kč / obyvatel

 

Ceník dotačního servisu


Ceny jsou stanoveny v závislosti na složitosti a rozsahu prací, které se dotační titul od dotačního titulu výrazně liší. Pro sestavení konkrétní nabídky prosím kontaktujte kolegyni Ing. Martinu Kurzovou, kterou zastihnete na e-mailové adrese martina.kurzova@sms-sluzby.cz nebo na telefonním čísle 778 098 224.

Víte, že členské obce SMS ČR mají na služby dotačního servisu 20% slevu? 

Ceník licencí v projektu Autorská práva jednoduše

Službu “Autorská práva jednoduše” administrujeme pro našeho zřizovatele, kterým je Sdružení místních samospráv České republiky.

Ceník licenčních balíčků a samostatných licencí je k dispozci na připojeném letáku. Chcete provést objednávku? 

 

Víte, že cena licence na místní rozhlas činí v případě obcí do pěti set obyvatel pouhých 1.888,- Kč bez DPH?

 

Ceník služby audit webových stránek

 

Také v tomto případě mají exkluzivní postavení členské obce SMS ČR, které na níže uvedené služby čerpají slevu ve výši 20 %. To platí i pro jimi zřizované školy. Věříme ale, že naše ceny jsou zajímavé také pro nečlenské obce a jejich mateřské a základní školy.

Víte, že audit obecních webových stránek pořídí členové SMS ČR, kteří uplatní 20% slevu, už za necelé čtyři tisíce korun bez DPH?

Ceny jsou uvedeny bez DPH. V případě návštěvy hradí klient cestovné ve výši 7 Kč/km.
Položka Sazba
Audit webových stránek - obec paušální platba 4.900,- Kč; po překročení 10 hodin práce za každou započatou hodinu + 500,- Kč
Audit webových stránek - škola paušální platba 2.450,- Kč; po překročení 5 hodin práce za každou započatou hodinu + 500,- Kč
Konzultace při výstavbě webových stránek paušální platba 1.900 Kč, po překročení 4 hodin práce za každou započatou hodinu + 500 Kč

 

Ceník konzultací v oblasti krizové komunikace pro ředitele škol

 

Cena konzultačních služeb v oblasti krizové komunikace činí 1.000,- Kč/hodina s tím, že klientské školy našich pověřenců pro ochranu osobních údajů mohou využít 10% slevy.

Víte, že dvouhodinová konzultace pro školu, kde funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonávají SMS-služby, vyjde na pouhých 1.800,- Kč bez DPH?

{LANGSTRING ERROR: banner_title / general}
O školství
nejen pro školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení