Dotační servis: vaše projektové sny pomáháme přetvářet v realitu


V této sekci se dozvíte, co od nás očekávat: jakým způsobem pracujeme a jaké jsou naše přednosti. Nabízíme vám zde také přehled všech našich služeb na poli dotací spolu s jejich ceníkem. V neposlední řadě představujeme náš tým a kontaktní údaje. 

Pro lepší orientaci v této sekci jsme připravili tento rozcestník, díky kterému se snadno dostanete tam, kam potřebujete:

 

poster image

Dotační servis

 

  • Vypracujeme a podáme žádost o dotaci.
  • Zrealizujeme výběrové řízení.
  • Postaráme se o dokumenty po celou dobu realizace.
  • Vezmeme si na starost komunikaci se zúčastněnými stranami.
  • Ukončíme projekt po faktické i administrativní stránce.

Péči vám poskytneme u těchto dotačních zdrojů:

  • Operační programy EU (např. IROP a PRV)
  • Národní programy či tituly (např. MMR ČR, MZE ČR, MO ČR)
  • Krajské fondy či dotační tituly
  • Nadační zdroje (např. Nadace ČEZ, Nadace Partnerství)

Garantujeme vám služby v souladu s jednotlivými požadavky poskytovatelů dotací.

 

Dotační poradna SMS ČR


Naši specialisté najdou dotační titul šitý vašemu záměru na míru. Pokud takový aktuálně není, pohlídáme si ho.

Máme přehled na krajské, národní i evropské úrovni. V předstihu vám dokážeme říct, jaké výzvy můžete čekat.

Budete mít vždy aktuální informace a nové dotační příležitosti vás nikdy nepřekvapí.

Víte, že služba dotační poradny je pro členské obce SMS ČR ZDARMA?

 

Dotační modul SMS ČR


Chceme vám představit novinku - Dotační modul, který vznikl za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a na kterém se podílejí také naši dotační specialisté. Díky Dotačnímu modulu snadno získáte přehled o dotačních příležitostech pro vaši obec. A v případě, že se ohledně jednotlivých titulů objeví otázky? Pak není nic snazšího než prostřednictvím integrovaného formuláře oslovit Dotační poradnu SMS ČR, která je připravena vám pomoci. 

 

 

Dotační modul SMS ČR

 

Ceník dotačního servisu


Ceny jsou stanoveny v závislosti na složitosti a rozsahu prací, které se dotační titul od dotačního titulu výrazně liší. Pro sestavení konkrétní nabídky prosím kontaktujte kolegyni Ing. Martinu Svobodovou, kterou zastihnete na e-mailové adrese martina.svobodova@sms-sluzby.cz nebo na telefonním čísle 778 098 224.

Víte, že členské obce SMS ČR mají na služby dotačního servisu 20% slevu? 


Náš tým


O administraci dotací se postarají tito kolegové:

 

Ing. Martina Svobodová

koordinátorka služby dotačního servisu

tel: +420 778 098 224
e-mail: martina.svobodova@sms-sluzby.cz

Koordinuje aktivity dotačního servisu a zajišťuje kompletní administraci žádostí o dotaci. 

 

Ing. Tereza Urbánková
dotační specialistka 

tel: +420 770 600 685
e-mail: tereza.urbankova@sms-sluzby.cz

Zajišťuje kompletní administraci žádostí o dotaci. 

 

Ing. Ondřej Štach

dotační specialista

e-mail: dotace@sms-sluzby.cz

Poskytuje odpovědi na dotazy v rámci dotační poradny SMS ČR a zajišťuje kompletní administraci žádostí o dotaci. Jeho jméno naleznete také pod příspěvky ve zpravodaji SMS ČR.

Ing. Luděk Beneš

dotační specialista

e-mail: ludek.benes@sms-sluzby.cz

Poskytuje odpovědi na dotazy v rámci dotační poradny SMS ČR a zajišťuje kompletní administraci žádostí o dotaci. Jeho jméno naleznete také pod příspěvky ve zpravodaji SMS ČR.

Dotační servis - reference

Ohlédnutí za našimi realizovanými projekty aneb inspirace pro samosprávy 

Ing. Martina Kurzová - Jedním z častých projektů, se kterými se v rámci dotačního servisu setkáváme, jsou sportoviště. Ať už se jedná o výstavbu nové sportovní infrastruktury nebo její modernizaci a další rozšiřování, vždy se jedná o přínosné projekty, díky kterým je posilován zájem o sport nejen u dospělých, ale i u dětí a mládeže. “Rozvoj sportu má pozitivní dopad nejen na zdraví člověka, ale činí mu všeobecně radost, což zlepšuje život i v samotné obci. Jedním takovým příkladem je i výstavba sportovních kabin v obci Dobřív na Plzeňsku, kde se podařilo získat dotaci z Národní sportovní agentury ve výši 6,3 milionů korun.”

Ing. Tereza Urbánková - V Karlových Varech brzy vznikne nové kulturní a kreativní centrum VARY&TE, které bude velkým přínosem pro celý region. V centru bude možné se vzdělávat, tvořit a rozvíjet kreativitu ve sdílené technické dílně, pracovat ve sdílených pracovních prostorech, učit se programovat nebo se pohybovat ve virtuální realitě. Prostory budou otevřeny pro každého zájemce, pro žáky a studenty, umělce, architekty nebo vědce – každý si zkrátka najde to své. „Realizace takového projektu mne velmi těší, protože se nám na její uskutečnění podařilo získat dotaci bezmála 57,5 mil. Kč. Přínos projektu spatřuji zejména i v tom, že takto vysoká částka poputuje do strukturálně postiženého kraje.“

Ing. Luděk Beneš - Mezi dotační zdroje, kterými se Luděk zabývá, patří mj. i titul Zachování a obnova historických hodnot v gesci Ministerstva obrany ČR. Tento program je zaměřen na restaurování či vznik nových pomníků a válečných hrobů připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci, v důsledku válečného zajetí či v důsledku odboje. “V posledních dvou letech se nám podařilo získat dotaci na realizaci 12 dotačních projektů, což zahrnuje restaurování či vybudování 17 památných objektů v celkem 10 krajích.”

Ing. Ondřej Štach - Program Ministerstva zemědělství Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků se stal Ondrovou specializací již po dobu dlouhých osmi let, neboť se mu věnuje od samotného vzniku programu. „V rámci našich služeb jsme za poslední tři roky úspěšně podali 24 žádostí, díky čemuž můžeme prezentovat několik krásných projektů, které ač jsou finančně menší, tak jsou neméně důležité pro zachování typického kulturního rázu a duchovních hodnot především v menších obcích po celé republice. Například v roce 2022 byla díky dotačnímu příspěvku provedena kompletní oprava hřbitovní zdi v Oskavě (části Václavov), která jevila značné opotřebení, na některých místech byla již rozpadlá a stala se tak nebezpečnou pro návštěvníky hřbitova. Jsem rád, že jsme obci pomohli získat dotaci z jediného národního dotačního programu, který podporuje obnovu drobných kulturních prvků jako jsou kříže, kaple, sousoší a hřbitovní zdi.“

 

Kontaktní údaje

 

V případě zájmu o služby našich dotačních specialistů neváhejte kontaktovat Ing. Martinu SVOBODOVOU, koordinátorku našeho dotačního servisu, kterou zastihnete na e-mailové adrese martina.svobodova@sms-sluzby.cz nebo na telefonním čísle +420 778 098 224. 

Kontaktní formulář

Máte o naše služby zájem? Nebo vás zajímají jejich podrobnosti? V obou případech neváhejte využít kontaktní formulář.

* - Takto označená pole jsou povinná.

Kontaktní informace

Zpráva

Potvrzení odeslání formuláře

NQQPY

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení