Veřejné zakázky

Chápeme, že v problematice veřejných zakázek není vždy snadné se orientovat. A protože se snažíme být pro naše členy oporou a trochu jim ulehčit s tím vším, co je na nich kladeno, zřídilo SMS ČR koncept obcím pomoci v oblasti veřejných zakázek. Tato služba je poskytována pomocí SMS-služby s.r.o., jenž mají kvalifikovaný tým odborníků v oblasti veřejných zakázek, které vede naše právnička Eliška Kloučková. Její zkušenosti v této oblasti jsou k dispozici všem členům SMS ČR a je připravena pomoci členům SMS ČR s jakýmkoliv dotazem v oblasti veřejných zakázek.

Dotaz ohledně profilu zadavatele, problém s námitkou účastníka zadávacího řízení nebo záležitost ohledně uveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku? S důvěrou se na nás kdykoliv obraťte.

Více informací získáte na eliska.klouckova@sms-služby.cz, tel.: +420 606 138 822.

Poskytované služby:

 

Vytvoření vzorových dokumentů

Pro členy SMS ČR máme vytvořenou kompletní vzorovou dokumentaci pro administraci veřejných zakázek malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení, reflektující rozdělení na dodávky, služby i stavební práce. Vzorová dokumentace je vytvořena od výzvy k podání nabídek, přes zadávací dokumentaci, po procesní protokoly pro posouzení a hodnocení nabídek, až po rozhodnutí zadavatele. Tyto dokumenty jsou volně ke stažení v členské sekci webových stránek SMS ČR.

 

Školení k veřejným zakázkám

V rámci své činnosti zajistíme členům školení v oblasti veřejných zakázek. Jednou z možných oblastí může být elektronizace veřejných zakázek, tedy povinnost, která začne platit od října letošního roku pro všechny zadavatele. Další významnou oblastí bude školení na podporu a rozvoj odpovědného zadávání veřejných zakázek, což je proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku, a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Podstatou odpovědného veřejného zadávání je snaha racionálně využít vliv, který mohou veřejní zadavatelé svou tržní silou uplatňovat.

 

Metodická podpora

K vytvořené vzorové dokumentaci poskytujeme metodickou podporu, a to telefonicky, prostřednictvím e-mailového kontaktu, případně předem domluvené osobní schůzky. Metodická podpora je poskytována i při přechodu na systém elektronizace veřejných zakázek. Metodická podpora je poskytována ze strany SMS Služby s.r.o., a to pro členy SMS ČR pouze za symbolickou částku.

 

Administrace veřejných zakázek

Svým členům SMS ČR dále poskytuje i samotnou administraci veřejných zakázek, zadávaných ať již v podlimitním nebo nadlimitním režimu, včetně zpracování veškerých dokumentů, osobní účasti na jednáních a zajištění oznamovacích povinností a součinnosti při uzavření smlouvy. Jedná se o placenou službu, kterou však poskytujeme svým členům za výhodnější cenu. Známe reálné potřeby a požadavky obcí, které zohledňujeme v rámci celého zadávacího řízení. Nikdy to pro nás není jen další „obyčejná“ zakázka, vždy nám záleží na spokojenosti našich členů.

 

Ceník 

 

GDPR

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je jedním ze základních práv občanů naší republiky. Je zakotvena již v Listině základních práv a svobod (součást Ústavy České republiky), podle jejíhož čl. 10 odst. 3 má každý právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Česká republika na začátku nového tisíciletí přijala národní zákon (č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) na svou dobu a v porovnání s ostatními evropskými zeměmi velice pokrokový a komplexní. Pro subjekty, které respektovaly zmíněný národní předpis upravující pravidla nakládání s osobními údaji, není existence.

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nikterak devastující, jak bylo účelově obcím a školám v prvním čtvrtletí tohoto roku mnohdy naznačováno.

O ochranu osobních údajů se musí u svých občanů postarat také místní samosprávy, u dětí a žáků pak mateřské a základní školy. Organizace SMS-služby má za cíl s problematikou ochrany osobních údajů obcím i školám pomáhat. Žádosti o pomoc s touto problematikou se začaly hromadit již rok před klíčovým datem. V první polovině roku naše početná skupina pověřenců zajistila téměř dva tisíce implementací. Ani 25. květnem roku 2018, kdy vstoupila v účinnost nová legislativa EU (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, často známé pod pojmem GDPR), však naše pomoc nekončí. Naši specialisté zaujímají role pověřenců pro ochranu osobních údajů. Pravidelně nabízíme obcím i školám aktuální informace formou přímých sdělení, osobních návštěv, seminářů či školení.

Souběžně s účinností Obecného nařízení měl být přijat národní tzv. „adaptační“ zákon (o zpracování osobních údajů). Datum jeho účinnost však stále není známo, proto je Obecné nařízení v současné době jediným platným právním předpisem na poli osobních údajů. Pro jakékoli informace je proto v současné době nutné využívat právě zmíněnou evropskou legislativu.

Poskytované služby:

 

Úvodní školení o GDPR

Zahrnuje všechny zásadní tematické okruhy, které nesmí být opomenuty.

Kompletní implementaci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Konkrétní doporučení vedoucí k odstranění nedostatků

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

Poradenství v oblasti ochrany osobních údajů

 

 

Ceník 

 

Strategické plánování pro obce

 

Jak efektivně zajistit rozvoj své obce? Základem je dobrý plán!

My vám ho pomůžeme připravit tak, aby i příští generace měly kde spokojeně žít!

 

Na míru potřebám Vaší obce
a v souladu s metodikou MMR vytvoříme

PROGRAM ROZVOJE OBCE (PRO)

Co je PRO? Důležitý koncepční a rozvojový dokument vyjadřující předpokládaný rozvoj na území obce v dlouhodobějším časovém horizontu.

Rádi pomůžeme také se zapojením veřejnosti do plánování nebo s realizací naplánovaných projektů formou administrace veřejných zakázek a dotací.

V případě zájmu zpracujeme také

PLÁN ROZVOJE SPORTU

Víte, že …

… program rozvoje obce je hlavním strategickým nástrojem řízení rozvoje obce a je zakotven v zákoně o obcích?

… pokud do procesu plánování zapojíte také zástupce spolků, místní podnikatele a aktivní občany, zvýší se pravděpodobnost naplnění navržených cílů? 

… zpracovaný program rozvoje obce je podmínkou pro čerpání z některých dotačních titulů?

Bez PRO nelze např. na Ministerstvu pro místní rozvoj žádat o dotace na místní komunikace, sportoviště, veřejné budovy či sakrální stavby.

… díky kvalitnímu programu rozvoje obce budete včas připraveni reagovat na vypsané dotační výzvy?

… podle zákona o podpoře sportu mají obce povinnost zpracovat plán rozvoje sportu?  Tuto povinnost můžete navíc zpracovat spolu s PRO.

… na přípravě každého programu se u nás podílí tým odborníků na strategické plánování, veřejnou správu, rozvoj venkova a dotační problematiku?

… během zpracování Vaši obec vždy navštívíme a spolu s Vámi zvolíme postup šitý Vaší obci na míru?

Jsme přesvědčení o tom, že pokud Vám máme opravdu pomoci, nemůžeme navrhnout Vaše rozvojové priority tzv. „od stolu“. Na samém počátku naší spolupráce proto vždy přijedeme do Vaší obce prodiskutovat možnosti rozvoje s Vámi stanovenou pracovní skupinou.

Reference 

Starosta obce Kunratice Pavel Kryštůfek:

„Díky programu rozvoje obce od SMS-služby s.r.o. máme v obci jasno, do kterých oblastí chceme minimálně po dobu následujícího programovacího období EU směřovat naše investice, což je vzhledem k tlaku na obecní rozpočty pro nás velmi důležité. Velmi si cením osobní komunikace. Diskuse nad specifiky naší obce probíhala přímo u nás v obci. Zpracovatelé navíc zapojili do tvorby strategického plánu i občany, kteří nezasedají v zastupitelstvu, a výsledné podobě našeho programu to určitě prospělo.“

 

Zpracování programu rozvoje obce 

19 000 Kč + 10 Kč / 1 obyvatel

 

Volitelné položky:

Základní cena (spolu s objednáním PRO)

Samostatná cena

Vyhodnocení předcházejících strategických dokumentů

2 500 Kč

-

Poskytnutí vzoru dotazníku (distribuci i vyhodnocení si zajistí obec)

zdarma

-

Sestavení a vyhodnocení dotazníkového šetření (distribuci zajistí obec)

2 500 Kč

-

Poradenství v oblasti participace

v rámci přípravy participačního setkání zdarma

1 500 Kč / hod.

Moderace participačního setkání (včetně zpracování výstupu)

6 000 Kč

9 000 Kč

Aktualizace zpracovaného PRO (v průběhu jeho realizace)

individuální (časově i finančně)

Evaluace zpracovaného PRO (v průběhu jeho realizace)

individuální (časově i finančně)

Zpracování Plánu rozvoje sportu (v souladu s metodikou MŠMT)

2 000 Kč + 10 Kč / obyvatel

8 000 Kč + 10 Kč / obyvatel

Tato cenová nabídka platí pro členy SMS ČR. Uvedené ceny nezahrnují DPH v zákonné výši. 


 V případě zájmu o naši novou službu nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese
strategie@sms-sluzby.cz. Vaše případné dotazy jsme připraveni zodpovídat na telefonním čísle 725 983 171 (Mgr. Marek Komárek).

Můžeme Vám pomoci?

Pokud potřebujete pomoci s nějakou výše zmíněnou oblastí, neváhejte se na nás obrátit.

 

Kontaktujte nás 

 

Jak si objednat naše služby?

Pro objednání individuální administrace veřejné zakázky si stáhněte objednávkový formulář, vyplňte jej a odešlete na email verejnezakazky@sms-sluzby.cz. V případě objednání jiných služeb nás kontaktujte...

 

Stáhnout formulář  Kontaktovat 

Z praxe

Jak probíhají školení? Podívejte se na malou ukázku...
Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací