Veřejné zakázky

Chápeme, že v problematice veřejných zakázek není vždy snadné se orientovat. A protože se snažíme být pro naše členy oporou a trochu jim ulehčit s tím vším, co je na nich kladeno, zřídilo SMS ČR koncept obcím pomoci v oblasti veřejných zakázek. Tato služba je poskytována pomocí SMS-služby s.r.o., jenž mají kvalifikovaný tým odborníků v oblasti veřejných zakázek, které vede naše právnička Eliška Kloučková. Její zkušenosti v této oblasti jsou k dispozici všem členům SMS ČR a je připravena pomoci členům SMS ČR s jakýmkoliv dotazem v oblasti veřejných zakázek.

Dotaz ohledně profilu zadavatele, problém s námitkou účastníka zadávacího řízení nebo záležitost ohledně uveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku? S důvěrou se na nás kdykoliv obraťte.

Více informací získáte na eliska.klouckova@sms-služby.cz, tel.: +420 606 138 822.

Poskytované služby:

 

Vytvoření vzorových dokumentů

Pro členy SMS ČR máme vytvořenou kompletní vzorovou dokumentaci pro administraci veřejných zakázek malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení, reflektující rozdělení na dodávky, služby i stavební práce. Vzorová dokumentace je vytvořena od výzvy k podání nabídek, přes zadávací dokumentaci, po procesní protokoly pro posouzení a hodnocení nabídek, až po rozhodnutí zadavatele. Tyto dokumenty jsou volně ke stažení v členské sekci webových stránek SMS ČR.

 

Školení k veřejným zakázkám

V rámci své činnosti zajistíme členům školení v oblasti veřejných zakázek. Jednou z možných oblastí může být elektronizace veřejných zakázek, tedy povinnost, která začne platit od října letošního roku pro všechny zadavatele. Další významnou oblastí bude školení na podporu a rozvoj odpovědného zadávání veřejných zakázek, což je proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku, a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Podstatou odpovědného veřejného zadávání je snaha racionálně využít vliv, který mohou veřejní zadavatelé svou tržní silou uplatňovat.

 

Metodická podpora

K vytvořené vzorové dokumentaci poskytujeme metodickou podporu, a to telefonicky, prostřednictvím e-mailového kontaktu, případně předem domluvené osobní schůzky. Metodická podpora je poskytována i při přechodu na systém elektronizace veřejných zakázek. Metodická podpora je poskytována ze strany SMS Služby s.r.o., a to pro členy SMS ČR pouze za symbolickou částku.

 

Administrace veřejných zakázek

Svým členům SMS ČR dále poskytuje i samotnou administraci veřejných zakázek, zadávaných ať již v podlimitním nebo nadlimitním režimu, včetně zpracování veškerých dokumentů, osobní účasti na jednáních a zajištění oznamovacích povinností a součinnosti při uzavření smlouvy. Jedná se o placenou službu, kterou však poskytujeme svým členům za výhodnější cenu. Známe reálné potřeby a požadavky obcí, které zohledňujeme v rámci celého zadávacího řízení. Nikdy to pro nás není jen další „obyčejná“ zakázka, vždy nám záleží na spokojenosti našich členů.

 

Ceník 

 

Strategické plánování pro obce

 

Jak efektivně zajistit rozvoj své obce? Základem je dobrý plán!

My vám ho pomůžeme připravit tak, aby i příští generace měly kde spokojeně žít!

 

Na míru potřebám Vaší obce
a v souladu s metodikou MMR vytvoříme

PROGRAM ROZVOJE OBCE (PRO)

Co je PRO? Důležitý koncepční a rozvojový dokument vyjadřující předpokládaný rozvoj na území obce v dlouhodobějším časovém horizontu.

Rádi pomůžeme také se zapojením veřejnosti do plánování nebo s realizací naplánovaných projektů formou administrace veřejných zakázek a dotací.

V případě zájmu zpracujeme také

PLÁN ROZVOJE SPORTU

Víte, že …

… program rozvoje obce je hlavním strategickým nástrojem řízení rozvoje obce a je zakotven v zákoně o obcích?

… pokud do procesu plánování zapojíte také zástupce spolků, místní podnikatele a aktivní občany, zvýší se pravděpodobnost naplnění navržených cílů? 

… zpracovaný program rozvoje obce je podmínkou pro čerpání z některých dotačních titulů?

Bez PRO nelze např. na Ministerstvu pro místní rozvoj žádat o dotace na místní komunikace, sportoviště, veřejné budovy či sakrální stavby.

… díky kvalitnímu programu rozvoje obce budete včas připraveni reagovat na vypsané dotační výzvy?

… podle zákona o podpoře sportu mají obce povinnost zpracovat plán rozvoje sportu?  Tuto povinnost můžete navíc zpracovat spolu s PRO.

… na přípravě každého programu se u nás podílí tým odborníků na strategické plánování, veřejnou správu, rozvoj venkova a dotační problematiku?

… během zpracování Vaši obec vždy navštívíme a spolu s Vámi zvolíme postup šitý Vaší obci na míru?

Jsme přesvědčení o tom, že pokud Vám máme opravdu pomoci, nemůžeme navrhnout Vaše rozvojové priority tzv. „od stolu“. Na samém počátku naší spolupráce proto vždy přijedeme do Vaší obce prodiskutovat možnosti rozvoje s Vámi stanovenou pracovní skupinou.

Reference 

Starosta obce Kunratice Pavel Kryštůfek:

„Díky programu rozvoje obce od SMS-služby s.r.o. máme v obci jasno, do kterých oblastí chceme minimálně po dobu následujícího programovacího období EU směřovat naše investice, což je vzhledem k tlaku na obecní rozpočty pro nás velmi důležité. Velmi si cením osobní komunikace. Diskuse nad specifiky naší obce probíhala přímo u nás v obci. Zpracovatelé navíc zapojili do tvorby strategického plánu i občany, kteří nezasedají v zastupitelstvu, a výsledné podobě našeho programu to určitě prospělo.“

 

Zpracování programu rozvoje obce 

19 000 Kč + 10 Kč / 1 obyvatel

 

Volitelné položky:

Základní cena (spolu s objednáním PRO)

Samostatná cena

Vyhodnocení předcházejících strategických dokumentů

2 500 Kč

-

Poskytnutí vzoru dotazníku (distribuci i vyhodnocení si zajistí obec)

zdarma

-

Sestavení a vyhodnocení dotazníkového šetření (distribuci zajistí obec)

2 500 Kč

-

Poradenství v oblasti participace

v rámci přípravy participačního setkání zdarma

1 500 Kč / hod.

Moderace participačního setkání (včetně zpracování výstupu)

6 000 Kč

9 000 Kč

Aktualizace zpracovaného PRO (v průběhu jeho realizace)

individuální (časově i finančně)

Evaluace zpracovaného PRO (v průběhu jeho realizace)

individuální (časově i finančně)

Zpracování Plánu rozvoje sportu (v souladu s metodikou MŠMT)

2 000 Kč + 10 Kč / obyvatel

8 000 Kč + 10 Kč / obyvatel

Tato cenová nabídka platí pro členy SMS ČR. Uvedené ceny nezahrnují DPH v zákonné výši. 


 V případě zájmu o naši novou službu nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese
strategie@sms-sluzby.cz. Vaše případné dotazy jsme připraveni zodpovídat na telefonním čísle 725 983 171 (Mgr. Marek Komárek).

GDPR

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je jedním ze základních práv občanů naší republiky. Je zakotvena již v Listině základních práv a svobod (součást Ústavy České republiky), podle jejíhož čl. 10 odst. 3 má každý právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Česká republika na začátku nového tisíciletí přijala národní zákon (č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) na svou dobu a v porovnání s ostatními evropskými zeměmi velice pokrokový a komplexní. Pro subjekty, které respektovaly zmíněný národní předpis upravující pravidla nakládání s osobními údaji, není existence.

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nikterak devastující, jak bylo účelově obcím a školám v prvním čtvrtletí tohoto roku mnohdy naznačováno.

O ochranu osobních údajů se musí u svých občanů postarat také místní samosprávy, u dětí a žáků pak mateřské a základní školy. Organizace SMS-služby má za cíl s problematikou ochrany osobních údajů obcím i školám pomáhat. Žádosti o pomoc s touto problematikou se začaly hromadit již rok před klíčovým datem. V první polovině roku naše početná skupina pověřenců zajistila téměř dva tisíce implementací. Ani 25. květnem roku 2018, kdy vstoupila v účinnost nová legislativa EU (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, často známé pod pojmem GDPR), však naše pomoc nekončí. Naši specialisté zaujímají role pověřenců pro ochranu osobních údajů. Pravidelně nabízíme obcím i školám aktuální informace formou přímých sdělení, osobních návštěv, seminářů či školení.

Souběžně s účinností Obecného nařízení měl být přijat národní tzv. „adaptační“ zákon (o zpracování osobních údajů). Datum jeho účinnost však stále není známo, proto je Obecné nařízení v současné době jediným platným právním předpisem na poli osobních údajů. Pro jakékoli informace je proto v současné době nutné využívat právě zmíněnou evropskou legislativu.

Poskytované služby:

 

Úvodní školení o GDPR

Zahrnuje všechny zásadní tematické okruhy, které nesmí být opomenuty.

Kompletní implementaci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Konkrétní doporučení vedoucí k odstranění nedostatků

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

Poradenství v oblasti ochrany osobních údajů

 

 

Ceník 

 

Můžeme Vám pomoci?

Pokud potřebujete pomoci s nějakou výše zmíněnou oblastí, neváhejte se na nás obrátit.

 

Kontaktujte nás 

 

Jak si objednat naše služby?

Pro objednání individuální administrace veřejné zakázky si stáhněte objednávkový formulář, vyplňte jej a odešlete na email verejnezakazky@sms-sluzby.cz. V případě objednání jiných služeb nás kontaktujte...

 

Stáhnout formulář  Kontaktovat 

Z praxe

Jak probíhají školení? Podívejte se na malou ukázku...
Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací