Dotační servis vám přináší informace o aktuálních a připravovaných dotačních výzvách.
Zástupcům obcí přinášíme přehled vybraných aktuálně zveřejněných dotačních výzev, které se mohou hodit na realizaci některých projektových záměrů.
 
INVESTIČNÍ DOTACE PRO JSDH OBCÍ - příjem žádostí do 25.9.2023
Dotační výzvy podpoří jednotky sboru dobrovolných hasičů v působnosti obcí. Podpora se vztahuje na pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení (dotace až 450 tis. Kč) a na rekonstrukci či výstavbu požárních zbrojnic (dotace až 6 mil. Kč). O finanční prostředky mohou žádat obce zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II, JPO III, nebo JPO V (podrobněji Leták MV - Investiční dotace pro JSDHO 2024 - P). Výzvu na pořízení cisternové automobilové stříkačky lze očekávat v průběhu měsíce srpna 2023.
 
MALÁ KULTURNÍ A KREATIVNÍ CENTRA - příjem žádostí do 29.9.2023
Dotaci až 100 % způsobilých nákladů bez DPH (min. 8 mil Kč, max 40 mil. Kč)  lze získat na výstavbu nového centra, rozšíření stávajícího centra, nebo přestavbu budovy, která bude sloužit jako kulturní a kreativní centrumCílem výzvy je podpořit rozvoj kulturního a kreativního sektoru, mj. pomocí mezisektorové spolupráce. Jedná se o kolovou bodovací výzvu.
 
Způsobilými žadateli jsou městské části hl. města Prahynestátní neziskové organizace a obce a jejich příspěvkové organizace. Zároveň musí být splněny následující podmínky:
  • žadatel vykonává činnosti ve smyslu Zákona č. 257/2001 Sb., Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), 
  • žadatel je uveden v Evidenci knihoven,
  • realizace probíhá na území s 2 - 10 tisíci obyvateli.
K žádosti o dotaci není nutné disponovat projektovou dokumentací ani stavebním povolením, jejich doložení je však bodově zvýhodněno. Projekt musí být realizačně dokončen nejpozději do 1. 12. 2025.
 
KOMUNÁLNÍ FVE PRO OBCE  - příjem žádostí prodloužen do 29.9.2023
Výzvy z Modernizačního fondu na komunální FVE byly prodlouženy. Obce tak stále mohou žádat o dotaci na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny systémy bateriové akumulace, vynucené investice do renovací konstrukcí střech a do modernizace elektroinstalace v budovách, zavedení energetického managementu vč. řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie. K žádosti o dotaci je nezbytné disponovat energetickým posouzením a min. studií stavebního a/nebo technologického řešení (podrobněji Leták SFZP-Komunální FVE).
 
Pokud byste chtěli využít služby našeho dotačního servisu, neváhejte se na nás obrátit na e-mailu dotace@smscr.cz. S přípravou Vaší žádosti Vám rádi pomůžeme.


ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení