Kdo by čekal, že služba audit webových stránek je jen o kontrole technických parametrů webu, ten by se mýlil. Podstatnou částí auditu je i kontrola povinných obsahových náležitostí webu s konkrétními doporučeními a materiály připravenými na místě daného webu. Jaké obsahové chyby jsou na webech obcí nejčastější? Obce nezveřejňují obecné informace o výsledcích kontrol. Co to znamená?

Obecné informace o výsledcích kontrol

Kontrolní orgán[1], tedy i obec, má v určitých případech povinnost pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejnit na svých webových stránkách obecné informace o výsledcích kontrol, a to dle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Strohé ustanovení dává kontrolním orgánům velký prostor pro vlastní pojetí této informační povinnosti. Informační povinnost lze pojmout široce nebo úzce.

Jaké informace?

Z kontrolního řádu vyplývá, že postačuje zveřejnit pouze obecné informace o provedených kontrolách. Možná textace tedy může znít: Obec XY provedla v roce 2021 Z kontrol. V rámci těchto kontrol (ne)byly zjištěny (žádné) nedostatky.

Kdy?

Nikde není stanoveno, do kdy by měla být taková informace zveřejněna. Její zveřejnění je tedy vždy na obci. Je však třeba pamatovat na to, že na webu obce by měla tato informace viset nepřetržitě a že tedy není vhodné ji zveřejnit např. na úřední desce po časově omezenou dobu 14 dnů.

Kam?

Přesné místo zveřejnění na webu není určeno. Lze však doporučit jedno z následujících míst:

  • jako přidaný bod v rámci povinně zveřejňovaných informací dle zákona 106/1999 Sb.,
  • jako extra položku menu na webu obce,
  • jako příspěvek na úřední desce.

 

Michal Hinda
garant projektu Kontrola přístupnosti webových stránek

 

 

 

[1] V této souvislosti zdůrazňujeme, že se jedná o obec v pozici kontrolního orgánu – tedy situace, kdy právě obec kontroluje a není kontrolovaným.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení