Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dvě výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory na fotovoltaiku z Modernizačního fondu.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dvě výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory na fotovoltaiku z Modernizačního fondu. Konkrétně se jedná o Výzvu RES+ č. 3/2022 - Komunální FVE pro malé obce a Výzvu RES+ č. 4/2022 - Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství).

Ve Výzvě RES+ č. 3/2022 s alokací 1,5 miliardy Kč mohou obce s maximálním počtem do 3 000 obyvatel čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
  • Zavedení energetického managementu vč. řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Dotační Výzva RES+ č. 4/2022 s alokací 2,5 miliardy Kč je určena pro větší obce (bez rozlišení počtu obyvatel), veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100 % veřejným sektorem, na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.

Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS, umístěných na území žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
  • Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

Žádosti budou přijímány od 17. 8. 2022, 12:00 hod. do ukončení příjmu 15. 3. 2023 do 12:00 hod. Podrobnější informace k výzvám naleznete  v našem informativním letáku nebo se obraťte na naše dotační specialisty na dotace@smscr.cz. K dispozici jsou vám i naši kolegové z Obec2030.

 

Ing. Luděk Beneš, MBA

Dotační poradna SMS ČR

 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení