Když se obec rozhodne, že pro občany zřídí službu, která předpokládá zpracování jejich osobních údajů, měla by vždy kontaktovat svého pověřence. Samospráva totiž zakládá nové zpracování a za jiným účelem (v tomto případě kvůli zasílání informací z dění v obci, v případě mimořádných událostí apod.) než dosud třeba úplně stejné osobní údaje občanů používala v jiných agendách. Pověřenec by mě upozornit na úskalí nového zpracování, případně doporučit postup, který je v souladu s právními předpisy pro ochranu osobních údajů. Zároveň pomůže začlenit tuto agendu do stávající dokumentace obce upravující ochranu osobních údajů v organizaci.

Již nějaký čas jsme od obcí dostávali dotazy na službu Mobilní rozhlas, které byly tím častější,  jak se služba rozšiřovala do území. Otázky se týkaly nejčastěji nejasností v rozsahu zpracování osobních údajů občanů. Protože i my jsme měli od počátku výhrady k dokumentaci služby Mobilní rozhlas, přivedly nás čím dál častější otázky k oslovení společnosti Munipolis s.r.o. s cílem upravit dokumenty tak, aby odpovídaly pravidlům ochrany osobních údajů. 

Dohody se podařilo dosáhnout. Je na místě ocenit vstřícný přístup společnosti Munipolis s.r.o., která reflektovala naše připomínky k do té doby využívané dokumentaci. V nejbližších týdnech tak můžete očekávat nové formuláře, které budou respektovat normy upravující zpracování osobních údajů u služby Mobilní rozhlas. Upraven bude souhlas se zpracováním osobních údajů, jasně vymezen rozsah zpracovávaných osobních údajů, role obce jako správce a Mobilního rozhlasu jako zpracovatele. Samosprávy i občané dostanou jednoduché a jasné informace, co se s osobními údaji v aplikaci děje. O všem vás bude včas informovat sama společnost.

Monitorování souladu s předpisy na ochranu osobních údajů a poskytování informací a poradenství správcům a zpracovatelům, kteří provádějí zpracování, patří k základním činnostem pověřence. Spolupráce s Munipolis s.r.o. a dohoda na změně dokumentace tak vlastně “přetavila” teorii právní normy v praxi. V této činnosti chceme i nadále pokračovat.  ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení