Logo IROP 2021-2027

TÉMATA IROP:

Zásadní novinkou IROP 2021-2027 jsou nové oblasti podpory, tj. revitalizace veřejných prostranství měst a obcí či udržitelný cestovní ruch. Dále se můžete těšit např. na podporu digitalizace, investice do vzdělávání, zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb či na bezpečnou a udržitelnou dopravu. Téměř polovina přidělené alokace IROP pak bude putovat do vybraných území prostřednictvím výzev MAS, ITI či RAP.

HLAVNÍ ZMĚNY:

Z metodických změn je vhodné zmínit větší důraz na včasnou přípravu projektů, neboť nadcházející výzvy budou nově vyhlašovány v režimu tzv. „průběžných výzev“. Projekty tak budou doporučovány k podpoře průběžně po splnění formálních kritérií. Vyjma vybraných aktivit budou za způsobilé výdaje považovány výdaje vzniklé po 1. 1. 2021.

Přehled podporovaných oblastí, předpokládaných podmínek i očekávaného harmonogramu výzev naleznete v přiloženém informačním letáku pro obce a města.

ADMINISTRACE ŽÁDOSTI O DOTACI:

Zvažujete-li podání žádosti o dotaci do nadcházejících výzev IROP a přejete-li si s přípravou vašeho projektu pomoci, neváhejte se na nás obrátit na emailu dotace@smscr.cz. S přípravou Vaší žádosti Vám rádi pomůžeme. V rámci našich služeb nabízíme kompletní řízení dotačních projektů včetně realizace veřejných zakázek. V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že výdaje na pořízení studie proveditelnosti (jež je povinnou přílohou žádosti o dotaci) i realizace výběrových a zadávacích řízení lze zahrnout mezi uznatelné aktivity projektu.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení