Kvalitní sportovní infrastruktura je nezbytným předpokladem pro pohybové aktivity občanů. Jak ale vyplývá z průzkumu Sdružení místních samospráv ČR, stav sportovišť na malých obcích je ve většině případů sotva uspokojivý až zcela nevyhovující. Jak to řešit?

Program MMR: Podpora rozvoje regionů

Z pohledu národních poskytovatelů se nabízejí následující možnosti. První variantou je program Ministerstva pro místní rozvoj, který se jmenuje Podpora rozvoje regionů. Prostřednictvím vyhlašovaných dotačních titulů nabízí obcím podporu v oblasti sportovní infrastruktury anebo budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Obce mohou žádat příspěvek např. na obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť, dětských hřišť či školních hřišť a tělocvičen. Podmínkou zmiňovaných dotačních titulů je, aby měla obec zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument, resp. disponovala platným plánem rozvoje obce.

Národní sportovní agentura

Další možnosti nabízí Národní sportovní agentura, která prostřednictvím vyhlašovaných dotačních programů poskytuje investiční dotace na rozvoj sportovní infrastruktury v obcích skrze technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) stávajících sportovních zařízení, ale i na výstavbu nových sportovních zařízení včetně jejich zázemí (např. kabiny, šatny, sklady aj.).

Nesoutěžní výzva Kabina

Příkladem může být nesoutěžní výzva Kabina, díky níž mohou obce do tří tisíc obyvatel požádat o podporu ve výši až 800 tis. Kč (maximální limit na obec). V situaci, kdy je realizace projektu v zájmu více než jedné obce (např. budoucí sportoviště využijí i sportovci ze sousední obce), mohou spolu obce uzavřít veřejnoprávní smlouvu za účelem realizace a financování jedné akce, kdy lze jednotlivé limity obcí sčítat. Jednou ze základních podmínek Národní sportovní agentury je mít na obci aktualizovaný a zastupitelstvem schválený plán rozvoje sportu dle § 6 odst. 2 zákona o sportu.

V případě zájmu o více informací k jednotlivým dotačním titulům či zpracování žádosti o dotaci se neváhejte obrátit na naše dotační experty na adrese dotace@sms-sluzby.cz.

Martina Kurzová

koordinátorka dotačního servisu


{LANGSTRING ERROR: banner_title / general}
O školství
nejen pro školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení