Operační program Životní prostředí od poloviny srpna vyhlašuje výzvy na podporu zlepšení životního prostředí v obcích.

Operační program Životní prostředí od poloviny srpna vyhlašuje výzvy na podporu zlepšení životního prostředí v obcích. Aktuálně je vyhlášeno 15 výzev s různým zaměřením:

  • do 28.2.2023 můžete žádat o podporu na výstavbu čistíren odpadních vod a výstavbu/dostavbu kanalizace za účelem napojení nových obyvatel (výzva č. 2) a na výstavbu/dostavbu vodovodu v lokalitách bez zásobování pitnou vodou vč. přivaděčů (výzva č. 3),
  • do 31.5.2023 lze žádat o podporu na snížení spotřeby energie v gastro provozech a prádelnách ve školství či zdravotnictví (výzvy č. 8 a 9), výstavbu pasivních a plusových veřejných budov (výzva č. 10) a využití obnovitelných zdrojů energie (pořízení tepelných čerpadel, FVE,...) ve veřejných budovách (výzva č. 11) a
  • od 7.9.2022 do 31.12.2023 lze v rámci 4. výzvy žádat o podporu na výstavbu/modernizaci sběrných dvorů a pořízení sběrných kontejnerů čiznovupoužitelného nádobí.

OPŽP má pro Vás přichystané také další výzvy s brzkým spuštěním příjmu žádostí:

  • od 31.8.2022 do 10.1.2023 bude možné žádat o podporu na vytváření/obnovu tůní, malých a vodních nádrží, ale také zakládání/obnovu sídelní zeleně (parků, zahrad,...) a
  • od 14.9.2022 do 31.10.2023 bude možné žádat o podporu na budování/výměnu propustných povrchů (např. parkovišť) nebo pořízení retenčních nádrží.  

Do konce roku počítáme také s vyhlášením výzev na budování/modernizaci výstražných a varovných systémů.

Zvažujete podání do některé z uvedených výzev? S přípravou Vaší žádosti Vám rádi pomůžeme. V rámci našich služeb můžeme nabídnout kompletní řízení dotačních projektů včetně realizace veřejných zakázek. V případě dotazů či zájmu o administraci se na nás neváhejte obrátit na níže uvedeném kontaktu.

 
Ing. Tereza Urbánková
dotační specialistka
T: +420 770 600 685

 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení