Ing. Martina Kurzová vám se svým týmem ráda pomůže v dotačních záležitostech

DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ 2023 - příjem žádostí bude probíhat od června 2022

  • Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo avízo investiční výzvy na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů v působnosti obcí pro rok 2023.
  • O finanční prostředky mohou žádat obce zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II, JPO III, nebo JPO V. Výzvy jsou tematicky zaměřeny na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky, pořízení nového dopravního automobilu nebo na rekonstrukci či výstavbu požárních zbrojnic. Základní požadavky dotačního programu vč. technických norem, které jsou v souladu s pravidly z loňského roku, naleznete v přiloženém letáku.
PODPORA OPATŘENÍ NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH A MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍCH - příjem žádostí bude probíhat v druhé polovině 2022
  • Připravovaná výzva Ministerstva zemědělství (za podpory Národního plánu obnovy) bude zaměřena na podporu opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží, která mají za cíl podpořit vodní režim krajiny, posílit retenci vody v krajině a zvětšit bezpečnost při zvýšených průtocích. Podporována bude rekonstrukce, oprava a odbahnění i nová výstavba nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží.
  • Pravidla programu jsou již nyní známá, žádosti tak lze postupně připravovat pro podání do připravované výzvy, jež bude vyhlášena na podzim letošního roku. Z důvodu očekávaného rychlého vyčerpání přidělené alokace doporučujeme zahájit přípravu Vaší žádosti již nyní.
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ příjem žádostí probíhá od 5.5. 2022 - 30.6.2023
  • Investiční výzva Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT (za podpory Národního plánu obnovy) je zaměřena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení za účelem dosažení úspory elektrické energie (min. požadavek úspory energie je 30 %). Dotace je dále určena na podporu přípravy pro budoucí dobíjecí stanice (EV ready) pro elektromobily za podmínky, že dobíjecí stanice bude zrealizována do 5 let od vydání Rozhodnutí.
  • Výše podpory na rekonstrukce veřejného osvětlení je 30 Kč za každou 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně, maximálně však 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel, resp. 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel. Podpora na přípravu pro dobíjecí stanice (EV ready) je stanovena v maximální výši 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod.
Zvažujete podání žádosti o dotaci z některého z uvedených dotačních programů? S přípravou Vaší žádostí Vám velmi rádi pomůžeme. Ve spolupráci s našimi kolegy z veřejných zakázek zajistíme komplexní řízení celého dotačního projektu od podání žádosti, po realizaci až finální proplacení. V případě zájmu o zajištění administrace Vaší žádosti se na nás neváhejte obrátit na emailu dotace@smscr.cz. Podrobnější informace k jednotlivým dotačním programům rovněž naleznete v našich informačních letácích.
 
 

Investiční dotace pro JSDH obcí

 

REKONSTRUKCE, OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ A MVN

 

REKONSTUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENí

 

 


ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení