Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D., koordinátorka pověřenců SMS-služby

Od léta 2021 čelí obce podáním, které opakovaně dostávají do svých datových schránek a jejichž autory jsou pan Rus a/nebo paní Timová. Poznáte je snadno, zpráva v předmětu obvykle obsahuje slovo "stížnost" nebo slovní spojení "žádost o informace". Po konzultaci s MV vám doporučujeme tato nesmyslná podání věcně nevyřizovat a pouze založit.

Aktuální rozesílky obsahují desinformace a výhružky

Obsahem podání byly zpočátku různé dotazy vztahující se zejména ke státnímu zastupitelství a odkazující na trestní řád, případně polemika se způsobem vedení konkrétních trestních kauz. V poslední době ovšem dokumenty obsahují dokonce výhružky zaměřené vůči obci a také různé dezinformace. 

Jaký postup pro vyřízení zvolit?

Již v létě minulého roku jsme tehdejší obsah dokumentů konzultovali s Ministerstvem vnitra (MV). Naši pověřenci, kteří samosprávám s vyřizováním infožádostí pomáhají, totiž zachytili velké množství dotazů tohoto typu a při jejich vyřizování jsme chtěli mít naprostou jistotu, že naše doporučení obstojí. Z konzultace vyplynulo, že podání od paní Timové a/nebo pana Rusa lze považovat za natolik zjevně nesmyslná, že by bylo možné uvažovat o jejich „založení“ a věcném nevyřizování.

Podle MV lze totiž pochybovat i o tom, zda se vůbec jedná o podání ve smyslu § 37 správního řádu. A protože současná podání mají shodné rysy (a v řadě ohledů jsou deficity ještě výraznější), platí, že dokumenty z dílny těchto osob postačí pouze založit a dále na ně nijak nereagovat. 

Jak je to s evidencí dokumentů ve spisové službě?

Zejména v souvislosti s povinnostmi na úseku spisové služby ale vznikly některé otázky, které se týkaly především pojmu "založit" a právní opory pro tento úkon. Jak z provedené konzultace s MV vyplývá, založení takového podání by z pohledu spisové služby znamenalo vyřízení dokumentu ve smyslu § 14 odst. 2 spisové vyhlášky (259/2012 Sb.):

(2) Veřejnoprávní původce vyřídí dokument, popřípadě spis a) dokumentem, b) postoupením, c) vzetím na vědomí, d) záznamem na dokumentu, e) dalšími způsoby, které stanoví veřejnoprávní původce ve spisovém řádu.

Jinak řečeno, vyřídit popisovaná podání korektním způsobem by bylo možné mj. prostřednictvím provedení záznamu na dokumentu, ve kterém bude vyjádřeno, že se tento dokument toliko založí ad acta a dál se nebude nijak řešit (odpovídat na něj apod.).

 

Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.

koordinátorka služeb pověřenců pro ochranu osobních údajů

  ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení