Z letošního harmonogramu IROP vyplývá, že již na konci července můžete očekávat vyhlášení prvních výzev.

Dne 12.7.2022 proběhl první řádný Monitorovací výbor IROP, kterého se zúčastnili mj. i zástupci Sdružení místních samospráv ČR. Na tomto jednání došlo ke schválení kritérií hodnocení projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách a systému hodnocení projektů IROP. Dále byl zveřejněn harmonogram výzev pro rok 2022, z kterého vyplývá, že již na konci července můžete očekávat vyhlášení prvních výzev.

 
A NA CO SE NAPŘ. MŮŽETE TĚŠIT?

  • Veřejná prostranství – úpravy stávajících a vznik nových veřejných prostranství obcí a měst, jejich návsí a náměstí. Podporovány budou vsakovací zařízení, zelené plochy, výměny nevhodných povrchů aj. Součástí doprovodné části projektu může být veřejná a technická infrastruktura (mobiliář, přeložky sítí atd.) v limitu 10 % výdajů na projekt.
  • Chodníky a úpravy komunikací – budování a rekonstrukce chodníků, úpravy nebezpečných úseků křižovatek, prvky zklidňující dopravu atp.
  • Cyklostezky – výstavba, rekonstrukce a modernizace komunikací pro cyklisty včetně k nim doprovodné infrastruktury.
  • Parkoviště – výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R); doplňkově parkoviště u památek cestovního ruchu.
  • Cestovní ruch a kulturní památky – revitalizace památek, budování tras a naučných stezek, doprovodná infrastruktura (parkoviště, sociální zařízení, odpočívadla aj.), budování návštěvnických center, expozicí aj.
  • Knihovny a muzea – vybavení, revitalizace i nová výstavba. Jedná se o knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce, základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše, základní knihovny se specializovaným knihovním fondem.
  • Vzdělávání – podpora budování, rekonstrukce, modernizace či vybavení mateřských, základních a středních škol, VOŠ/ DDM / ZUŠ, školských poradenských center aj.
  • Sociální a zdravotní služby – podpora soc. bydlení, terénních služeb, vybavení, výstavby i rekonstrukce bytů, bytových domů, nebytových prostor aj.
  • Elektronizace, digitalizace a kybernetická bezpečnost – inovativní prvky zaměřené na centralizaci, automatizaci, zabezpečení, urychlení procesů služeb veřejné správy aj.
  • a mnohé další.
Jelikož budou nadcházející výzvy vyhlašovány v režimu tzv. „průběžných výzev“, projekty budou doporučovány k podpoře průběžně po splnění formálních kritérií. Pokud jste tedy s přípravou vašeho projektu doposud nezačali, doporučujeme přípravy zahájit co nejdříve.
 
Zvažujete-li podání žádosti o dotaci do nadcházejících výzev IROP a přejete-li si s přípravou vašeho projektu pomoci, neváhejte se na nás obrátit na emailu dotace@smscr.cz, administraci vaší žádosti za vás rádi zajistíme. V rámci našich služeb můžeme nabídnout kompletní administrace dotačních projektů včetně realizace veřejných zakázek.
 
 
Ing. Martina KURZOVÁ
vedoucí dotačního servisu
T: +420 778 098 224


ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení