Téměř třičtvrtě roku trvalo naplánovat rozvoj malebné obce Tisá v Ústeckém kraji.  Vše začalo již v březnu loňského roku, kdy v Česku ještě platila tvrdá epidemiologická opatření. Proto se první setkání týmu zpracovatelů se zástupci početné pracovní skupiny uskutečnilo online. Následující předprázdninové měsíce se pak nesly ve znamení poctivých analytických prací, které byly klíčové pro objektivní posouzení aktuálního stavu, a také terénního a dotazníkového šetření.

Od prvního návrhu ke schválenému plánu

Koncem první poloviny loňského roku vznikl na základě všech dostupných podkladů první návrh nového směřování obce, který následně až do konce září opakovaně připomínkovali členové pracovní skupiny. „Autory našeho nyní již kompletně dokončeného a schváleného plánu jsme dlouhé měsíce trápili spoustou připomínek, které byly vždy zohledněny. Výsledek pro celou Tisou tak opravdu stojí za to," řekl po jednání zastupitelstva, na němž byl strategický plán bez jakýchkoli pochybností schválen, starosta Tisé Tomáš Kratochvíl. Ten také podotkl, že zpracovatelé byli na jednání pochváleni mj. za to, jak se jim podařilo vtáhnout do plánovacího procesu veřejnost.

Až po zohlednění připomínek veřejnosti

Tým zpracovatelů nejenže pomohl připravit a následně vyhodnotit rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo mj. také netradiční dětskou variantu. Po půl roce práce, kdy se již mohlo zdát, že strategický plán dospěl do finále, spolupracoval tým při přípravě veřejného setkání, které rovněž odmoderoval a na němž se prezentovala jednotlivá opatření, na nichž se zpracovatelský tým s pracovní skupinou shodl, a diskutovalo se o nich. Až teprve po zohlednění připomínek veřejnosti bylo možné považovat návrh jednotlivých cílů a opatření za finální.

Práce na strategickém plánu je vždy dost!

To potvrdil i fakt, že po náročném procesu tvorby návrhové části, bylo nutné ještě doplnit část implementační. Na první pohled možná pouhá formalita, v praxi ovšem zásadní část, která není pouhým přehledem potenciálních zdrojů, ale s ohledem na (zejména finanční) možnosti obce stanoví reálné termíny realizace jednotlivých opatření. Důležitá je také identifikace dalších aktérů, kteří se do realizace přímo či nepřímo zapojí. Mohou jimi být, podobně jako v případě Tisé, třeba další orgány veřejné správy, spolky nebo také místní podnikatelé.

Po téměř třičtvrtě roce máme jasno

Dnes už víme, že ať už se kompletní strategický dokument v písemné podobě vyskytuje v danou chvíli kdekoli, kvalitně zvládnutý proces plánování, při němž se velké množství obyvatel dohodne  na rozvoji vlastního území, zajistí pokračování rozvoje dohodnutou cestou i v případě změn ve složení obecního zastupitelstva.

 

Marek Komárek
koordinátor strategického plánování

 

 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení