SMS-služby poskytují obcím a školám odborné služby včetně služeb pověřenců pro ochranu osobních údajů od roku 2018.

Představitelům obcí bychom rádi připomněli blížící se povinnost zveřejnit výroční zprávu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen Infozákon). Výroční zprávu musí zpracovat a zveřejnit každý povinný subjekt (§ 18 Infozákona), mezi které patří samozřejmě i obce. Zpráva se zpracovává za předcházející kalendářní rok a musí být zveřejněna do 1. března následujícího roku

Zejména u menších obcí platí, že v daném roce nevyřizovaly žádnou žádost o poskytnutí informace. Ani v těchto případech nejsou povinné subjekty osvobozeny od zpracování výroční zprávy. Výroční zprávu musí obec zpracovat i v situaci, kdy skutečně v kalendářním roce neobdržela a nevyřizovala žádnou žádost o informace. Uvede pak pouze “samé nuly”.

Schvalování zprávy není předpisy upraveno. Podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zabezpečuje rada obce rozhodování v ostatních záležitostech v samostatné působnosti obce. V obcích, kde se rada nevolí, schvaluje výroční zprávu starosta. Zastupitelstvo si ovšem může tuto působnost vyhradit. 

 

Pověřenci pro ochranu osobních údajů

 

Po schválení je třeba výroční zprávu zveřejnit podle § 5 Infozákona. Zpráva se vyvěšuje v sídle povinného subjektu na místě, které je všeobecně přístupné (zpravidla jde o informační tabule na podatelně nebo ve vestibulu obecního úřadu), a rovněž na webových stránkách povinného subjektu. Infozákon ani žádný jiný předpis nestanovuje, že výroční zpráva musí být zveřejněna na úřední desce obce.

Co se týče formy výroční zprávy, tak opět neexistuje žádný předepsaný vzor nebo formulář, i když Ministerstvo vnitra České republiky tento vzor poskytuje. Rozhodující je pouze to, aby výroční zpráva obsahovala všechny body, které předepisuje zákon v § 18 Infozákona. Do zprávy se neuvádí obsah jednotlivých žádostí ani identita žadatelů.

Formát zveřejněné výroční zprávy povinně musí být v původním, strojově čitelném formátu (např. docx, xlsx, § 4b odst. 1 Infozákona) a vedle toho může být i v pdf s textovou vrstvou. Nejen nevhodný, ale i protiprávní postup tedy je, že dokument vytisknete, naskenujete a výroční zprávu zveřejníte pouze v této podobě. 

Připomínáme, že není nutné, aby dokument obsahovat razítko a podpis starosty. Jejich uvedení na výroční zprávě nijak nemění platnost či neplatnost obsahu. 

Závěrem si dovolujeme podotknout, že naši pověřenci pro ochranu osobních údajů dovedou s vyřízením infožádostí v prostředí obcí poradit. V případě potřeby je proto neváhejte oslovit.

Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D

koordinátorka pověřenců pro ochranu osobních údajů SMS-služby s.r.o.

ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení