Zákon o zadávání veřejných zakázek stanoví veřejnému zadavateli mnoho povinností, z nichž se některé týkají i povinnosti uveřejnit v příslušné lhůtě konkrétní údaje. Podle typu řízení se jedná o informace nejen z průběhu procesu zadání veřejné zakázky, ale i po jeho skončení. Takovou povinností je uveřejnit skutečně uhrazenou cenu. Jakých zakázek se tato povinnost týká a v jakých lhůtách je zadavatel povinen ceny zveřejnit?

Ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stanoví zadavateli povinnost uveřejnit skutečně uhrazenou cenu za již dokončenou zakázku. Týká se to všech zakázek, jejichž hodnota je vyšší než 500 000 Kč bez DPH, přičemž nezáleží na tom, zda se jedná o zakázku na dodávky, služby či stavební práce.

Jak a kde zveřejňuje zadavatel cenu?

Cenu zadavatel zveřejňuje na profilu zadavatele, a to bez DPH i včetně DPH, a dále rok úhrady. Většina modernějších profilů umožňuje vyplnit pouze přednastavený formulář, u starších je v některých případech nezbytné ceny vložit do samostatného dokumentu. Pro úplnost ještě uvádíme, že není potřeba zveřejnit údaje, jako jsou konkrétní termíny provedení platby či dokonce kompletní faktury.

A kdy je zadavatel povinen skutečně uhrazenou cenu zveřejnit?

Zákon stanoví termín nejpozději do tří měsíců od splnění smlouvy. To ovšem neplatí pro zakázky, jejichž plnění je delší než jeden rok. V takovém případě musí být cena za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce zveřejněna nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku. Zadavatel je tedy povinen zveřejnit cenu uhrazenou v roce 2021 v termínu do 31. března 2022. Protože uveřejnění skutečně uhrazené ceny je často předmětem kontroly krajského auditu, doporučujeme zadavatelům zkontrolovat, zda mají vše řádně uveřejněné, a případně údaje uveřejnit dodatečně.

Eliška Kloučková
administrátorka veřejných zakázek


{LANGSTRING ERROR: banner_title / general}
O školství
nejen pro školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení