Kromě změny v úrovni vyspělosti regionů ČR, a tím pádem i nové míry spolufinancování z evropských prostředků, došlo i na oblasti podpory, které budou do operačního programu zařazeny nově. Jedná se např. o veřejná prostranství obcí a měst či infrastrukturu v cestovním ruchu (včetně knihoven, památek a muzeí). V novém IROPu se naopak již neobjeví zateplení bytových domů, územní plánování, komunitní centra či oblast sociálního podnikání.

Více environmentálně orientované…

To, že bude nový IROP zelenější, vyplývá i z jednotlivých strategických cílů, které jsou více environmentálně orientované. Těšit se lze např. na revitalizace veřejných prostranství s důrazem na zelenou infrastrukturu (celková alokace 15 mld. Kč EFFR, v rámci které bude podporována např. výsadba zeleně, změna povrchů umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční a akumulační nádrže aj.), na podporu výstavby cyklostezek (5 mld. Kč), na projekty zaměřené na udržitelný cestovní ruch (1,4 mld. Kč), na podporu nízkoemisních a bezemisních vozidel veřejné dopravy (7,5 mld. Kč) a mnohé další.

Eliminace administrativní zátěže…

Z oblasti integrovaných nástrojů je stěžejní informací snaha o eliminaci administrativní zátěže. Místní akční skupiny (MAS) a Integrované územní investice (ITI) se nově stanou pouze nositeli integrovaných nástrojů, budou mít roli konzultantů posuzujících soulad projektového záměru s integrovanou strategií, nikoli hodnotitelů samotných žádostí. Dosavadní IPRÚ jako integrovaný nástroj končí. Novinkou je i rozšiřování území ČR pokrytého MAS, mimo jiné o tři nově vzniklé MASky ve Středočeském kraji – MAS Voticko, Hřebeny a Kralupsko.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení