Jakub Iran vás v cyklu článků seznamuje s projektem Autorská práva jednoduše.

Projekt Autorská práva jednoduše letos vstupuje už do třetího roku své existence, a za tu dobu jsme se ze strany obcí a měst setkali s řadou dotazů. Ty nejčastější nyní přinášíme v přehledné podobě, abyste si o projektu Autorská práva jednoduše mohli udělat opravdu kompletní obrázek. Vedle výhod proto upozorňujeme i na ty podmínky, které vyplývají z požadavků kolektivních správců autorských práv a o kterých byste měli vědět. I tak jsme přesvědčení, že s námi vyřešíte autorská práva skutečně jednoduše - a cenově výhodně. Ostatně přesvědčte se sami!

Jeden z opakujících se dotazů se týká autorských poplatků za TV či rádio v ordinaci místního lékaře. Postavení kolektivních správců k takovéto situaci je, že pokud by například TV byla umístěna v čekárně a mezi jednotlivými pořady by byly zařazeny reklamy na farmaceutické výrobky různých společností, pak by se poplatky za autorská práva platit měly. TV by totiž v takovém případě fungovala jako nástroj k dosažení nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu např. farmaceutických společností. Ovšem v případě, kdy TV či rádio slouží u lékaře jen jako kulisa (mnohdy pouze pro osobní potřebu doktora či zdravotní sestry), poplatky za autorská práva platit není nutné. V podobném duchu se již dříve vyjádřil Soudní dvůr Evropské unie, který ve své judikatuře uvádí, že „povinnost platit autorské poplatky se netýká ordinací zubařů, kde pouštění rádia nijak neovlivňuje pacientovu volbu, zda přijde i příště.

Dále se nás opakovaně ptáte, co vše spadá pod samostatnou licenci Sportovní akce. Pod licencí na sportovní akce si lze v podstatě představit jakoukoli jednorázovou sportovní akci, kde je doprovodným programem reprodukovaná hudba. Na pravidelně se opakující sportovní události (například pravidelné fotbalové zápasy ligy) se licence nevztahuje. V případě této licence je zapotřebí pamatovat také na to, že ji nelze uplatnit na sportovní akci s živou hudební produkcí. 

Zajímavá je také otázka, kterou si necháváme na konec - spadají hudební znělky (filmové či seriálové) také pod autorsky chráněná díla? Nejčastěji tento dotaz padá v souvislosti s pouštěním hudebních znělek přes místní rozhlasV tomto směru je klíčové definovat, co pojem „autorské dílo“ vůbec znamená. Podle § 2 odst. 1 autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb) je autorským dílem „dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.“  Z toho nade vší pochybnost plyne, že i hudební znělka je chráněné autorské dílo. 

V této souvislosti je nutné vzít v úvahu, že autorský zákon se nevztahuje pouze na finální autorské dílo (v našem případě by se jednalo o výslednou znělku), ale vztahuje se také na jednotlivé vývojové fáze a části znělky. V oblasti ochrany hudebních děl tedy půjde o vývojová stadia skladby. To mimo jiné znamená, že chráněny jsou jednotlivé zvukové stopy, které jsou obsaženy ve výsledné skladbě. V praxi toto usnesení potvrzuje několik soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu. Jmenovat bychom mohli např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 739/2007 („Upeč - třeba zeď“), nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. 30 Cdo 733/2016 („- a co děti, mají si kde hrát“). Zmíněná judikatura je sice zaměřena na využití části textů písní k reklamním a propagačním účelům, avšak v obecné rovině panuje shoda na tom, že tyto závěry lze aplikovat také na využití části znělky.

Bc. Jakub Iran

vedoucí služby "Autorská práva jednoduše"

tel: +420 732 633 384
e-mail: jakub.iran@sms-sluzby.cz

 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení