Autorská práva jednoduše - logo

Odpověď je vlastně jednoduchá: protože to říká zákon. Je to zákon autorský, podle kterého je každý uživatel chráněného hudebního díla povinen opatřit si od nositele příslušných práv předem souhlas k užití díla. Tím ale otazníky nemizí, spíš naopak. Alespoň některé z nich se pokusíme odstranit v prvním dílu našeho seriálu pod názvem “O autorských právech konečně jednoduše”, který jsme si pro obce a města jako pořadatele kulturních a společenských akcích připravili. 

Kdo je uživatelem chráněného hudebního díla, resp. o jakých situacích je typicky řeč? Začněme odpovědí na druhou otázku: v podstatě je to vždy, když je hudební produkce užita veřejně. Jedná se tak o plesy, taneční zábavy, dětské dny, ale například i o cvičení při hudbě nebo užívání televize a rádia v restauračním zařízení. Možná vás to překvapí, ale vyňat není ani místní rozhlas, ve kterém obec hraje hudební díla a znělky. A tím se dostáváme k odpovědi na otázku první. Odpovědnou osobou je provozovatel, jednoduše řečeno organizátor akce, kterého stíhá povinnost opatřit si souhlas ve výšem uvedeném smyslu.

Tento souhlas udělují nositelé příslušných práv, které budeme srozumitelněji označovat za autory, prostřednictvím kolektivních správců autorských práv. Každý pořadatel akce, na které zazní hudební produkce, proto musí s kolektivními správci komunikovat a získat jejich souhlas v podobě licence, za kterou kolektivní správci a v konečném důsledku autoři získávají protihodnotu v podobě licenčního (autorského) poplatku.

Co dodat na závěr? Snad už jen jednoduchý příklad, ze kterého bude patrné, jak popsaná teorie funguje v praxi. Obec, které můžeme říkat třeba Pečlivá Lhota, pořádá zábavu, na které zazní slavné hity v podání zdejší vyhlášené kapely. Pečlivá Lhota se tak z pohledu autorského zákona stává provozovatelem živé veřejné hudební produkce a příslušnému kolektivnímu správci je povinna nejpozději 10 dnů před konáním produkce oznámit program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která mají být provozována. 

O tom, kdo je příslušným kolektivním správcem, ale i o možných následcích, které provozovateli hrozí, když popsané povinnosti opomene, si povíme v příštích dílech našeho seriálu. 

Bc. Jakub Iran

vedoucí služby "Autorská práva jednoduše"

tel: +420 732 633 384
e-mail: jakub.iran@sms-sluzby.cz

 

 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení