Výzva směřuje např. na podporu rekonstrukce vnitřku výukových prostor.
Dlouho očekávaná výzva Ministerstva financí na Podporu obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí byla vyhlášena. Příjem žádostí probíhá do 3.3.2023 a pro získání dotace bude potřebné získat co nejvyšší počet bodů. Výše dotace je výzvou stanovena na 70 % celkových nákladů - min. výše dotace 2 mil. Kč, max. výše dotace 20 mil. Kč. 
 
Výzva je zaměřena na investiční akce typu odstraňování havarijních stavů či nevyhovujícího technického stavu budov ZŠ/MŠ. Níže uvádíme výčet způsobilých výdajů:
 
 • rekonstrukce vnitřku výukových prostor či zázemí personálu, družiny apod.
 • rekonstrukce/výměna vybavení pevně spjatého se stavbou uvnitř výukových prostor či veškerého zázemí vč. stravování
 • rozšíření výukových kapacit ZŠ/MŠ (přestavbou, přístavbou, výstavbou, nástavbou, vestavbou, změnou stávajícího dispozičního řešení)
 • technická či provozní zařízení a zázemí, jejichž technický stav brání udržet hygienický, bezpečnostní, ekonomický, ale i kapacitní komfort zařízení
 • výdaje na bezbariérovost a zásobovací rampy,
 • obnova či zateplení pláště budovy, obnova či výměna střechy, komína, oken, dveří apod., inženýrské sítě a rozvody vody, tepla (včetně kotelny), elektrické energie, ČOV a dalších zařízení, jejichž technický stav brání udržet hygienický a bezpečnostní komfort zařízení
Dotace naopak není určena na:
 • výstavbu nových škol v lokalitách, kde dosud žádné nebyly zřízeny,
 • výstavbu chybějící tělocvičny nebo víceúčelového sportovního zařízení, a to ani nahrazující stávající nevyhovující stav
 • výstavbu nebo rekonstrukce venkovních prostor (např. přístupové cesty, parkové úpravy a parkovací místa, oplocení)
 • prostory, které nejsou určeny pro základní či odbornou výuku, ale slouží jako výcvikové místnosti a prostory (cvičné kuchyňky, dílny, oddechové a relaxační prostory, auly apod.) uvnitř budov
 • rekonstrukce či vybudování prostor mimo budovu (např. zahrady a hrací dopravní hřiště MŠ, venkovní učebny, altánky, kůlny a skladiště, terasy apod.),
 • výdaje na projektovou přípravu a vybavení, které není pevně spjato se stavbou
Podporovány budou výlučně investiční akce s již vydaným pravomocným stavebním povolením či jiným relevantním dokumentem vydaným stavebním úřadem. Dotace musí být vyčerpána v roce 2023. 
 
V případě zájmu o administraci žádosti o dotaci nás kontaktujte na emailu dotace@smscr.cz. V případě shodného počtu bodů u podaných žádostí rozhoduje datum a čas podání žádosti, proto se na nás neváhejte obrátit co nejdříve. S administrací Vašeho projektu jsme vám připraveni pomoci. 


ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení