Aplikace zákona č. 106/1999 Sb. v prostředí samospráv není jednoduchá a notoričtí žadatelé ji rozhodně neusnadňují.

Už více jak rok čelí obce datovým zprávám z pera paní Timové či pana Rusa. Dokumenty, které mají desítky příloh a typicky se formou slovního útoku zaměřují na činnost vybraných institucí nebo samospráv, obvykle obsahují i část, která vypadá jako žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ačkoliv se obsah jednotlivých podání během času mění, způsob vyřízení je stále stejný. Nereagujte na tyto zprávy a pouze je založte.

Kverulanti využívají zákon pro svoje cíle

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se mezi samosprávami netěší velké oblibě. Přispívají k tomu i tzv. „kverulanti”, kteří jej často zneužívají pro svoje osobní cíle, obvykle za účelem zatěžovat samosprávu zasíláním nesmyslných žádostí nebo velkého množství žádostí.

Obce se již rok potýkají s nesmyslnými podáními

K těmto žadatelům můžeme směle zařazovat i podání od paní Timové a pana Rusa. Jejich jména se začala objevovat ve spisových službách obcí již před více než rokem. Zpočátku zasílali prostřednictvím datových schránek podání, která se zaměřovala na státní zastupitelství a byla doprovázena velkým množstvím textových i obrazových příloh. V současné době je obsahem textů válka na Ukrajině.

Obce reagují různě

Obvykle je jeden ze zaslaných dokumentů nazván jako „žádost o svobodném přístupu k informacím”. Obce na ně reagují různě, od poskytnutí odpovědi přes odložení žádosti až po nereagování na zaslané podání.

Ministerstvo vnitra poskytlo na naši žádost metodickou pomoc

SMS-služby upozornily už vloni v létě Ministerstvo vnitra, že v území jsou obce zatěžovány nesmyslnými žádostmi, a požádaly o stanovisko. Pověřenci, kteří samosprávám s infožádostmi pomáhají, totiž zaznamenali velké množství dotazů tohoto typu a při jejich vyřizování chtěli mít naprostou jistotu, že se svým doporučením obstojí. Z konzultace vyplynulo, že podání od paní Timové a/nebo pana Rusa lze považovat za natolik zjevně nesmyslná, že by bylo možné uvažovat o jejich „založení“ a věcném nevyřizování.

Podání pouze založte a nevyřizujte

Podle MV lze pochybovat i o tom, zda se vůbec jedná o podání ve smyslu § 37 správního řádu. A protože současná podání mají shodné rysy (a v řadě ohledů jsou deficity ještě výraznější), platí, že dokumenty z dílny těchto osob postačí pouze založit a dále na ně nijak nereagovat. Přiložené dokumenty navíc nijak nesouvisí s činností povinného subjektu, zaslané dotazy či žádosti o odpověď často obsahují požadavek na názor samosprávy či posouzení dokumentů, které podatelka sama poslala.

Pokud tedy budou mít podání stále stejný výše popsaný obsah, nevyřizujte je a pouze je založte. Na dokumentu se uvede, že je založen ad acta, a nebude se na něj odpovídat.

Článek vyšel v červnovém čísle SMSKY, zpravodaje SMS ČR.  

Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.

koordinátorka služeb pověřenců pro ochranu osobních údajů

tel: +420 724 595 111
e-mail: lenka.matejova@sms-sluzby.cz

 

 

 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení