Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!teltelteltel

 

Z vlády a mšmt

 

Avízo školám z MŠMT k digitalizaci v roce 2023 | MŠMT chce pokračovat v digitalizaci škol. Školy si budou moci pořídit pro své žáky pokročilé digitální učební pomůcky, pokud nebyly podpořeny v roce 2022. Zároveň v rámci prevence digitální propasti budou moci do již vytvořeného mobiliáře doplnit další mobilní digitální zařízení.

Zdroj: MŠMT. AVÍZO ŠKOLÁM – POKRAČUJEME V DIGITALIZACI V ROCE 2023. Dostupné z: https://www.msmt.cz/avizo-skolam-pokracujeme-v-digitalizaci-v-roce-2023

Vyhlášení dotační výzvy „NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ“ pro rok 2023 | MŠMT dne 22. 12. 2022 zveřejnilo dotační výzvu „NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ“ pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.Výzva je zaměřena na posilování prestiže učitelského povolání a zvyšování zájmu o něj.

Zdroj: MŠMT. VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍ VÝZVY „NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ“ PRO ROK 2023. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacni-vyzvy-na-ucitelich-zalezi-pro-rok-2023

Diskuze nad dlouhodobým záměrem vzdělávání ČR 2022-2023 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo veřejnou konzultaci k pracovní verzi připravovaného Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2023-2027 (dále jen DZ ČR 2023-2027). Ta probíhá od 15. prosince 2022 do 15. ledna 2023.

Zdroj: MŠMT. Diskuze nad dlouhodobým záměrem vzdělávání ČR 2022-2023. Dostupné z: https://www.msmt.cz/spustena-diskuze-nad-dlouhodobym-zamerem-vzdelavani-cr-2023

LETEM SVĚTEM

 

Asociace učitelů kritizují rozhodnutí vlády, aby zvýšení platů šlo jen na odměny | Asociace učitelů kritizují rozhodnutí vlády, aby celá částka na zvýšení platů pedagogů v tomto roce šla jen na odměny. Tato varianta je pro učitele a ředitele škol méně výhodná než podoba odměňování, kterou navrhovaly odbory. 

Zdroj: ČTK. Asociace učitelů kritizují rozhodnutí vlády, aby zvýšení platů šlo jen na odměny. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/asociace-ucitelu-kritizuji-rozhodnuti-vlady-aby-zvyseni-platu-slo-jen-na-odmeny/2302418

Výroční zpráva České školní inspekce 2021/2022 | V souladu s § 174 odst. 13 školského zákona zveřejnila Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2021/2022, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice. 

Zdroj: ČŠI. Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2021/2022 – výroční zpráva ČŠI. Dostupné z: https://csicr.cz/cz/Aktuality/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(5)

Rok 2022 v českém školství | Rok 2022 přinesl do českého vzdělávání několik zásadních změn a složitých situací. EDUin přináší výběr toho nejdůležitějšího, co se za uplynulých 12 měsíců událo v oblasti vzdělávací politiky.

Zdroj: EDUin. Tisková zpráva: Rok 2022 v českém školství – shrnujeme zásadní události. Dostupné z: https://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-rok-2022-v-ceskem-skolstvi-shrnujeme-zasadni-udalosti/

Mladých učitelů přibývá, přesto sborovny stárnou | Kantorů sice díky zvyšování mezd ve školství přibývá, ale stále pomalu. Učitelský sbor stárne, protože mladí se do škol neženou a ti starší zůstávají déle.

Zdroj: Novinky.cz. Mladých učitelů přibývá, přesto sborovny stárnou. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-mladych-ucitelu-pribyva-presto-sborovny-starnou-40417794

Adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny budou pokračovat do června | Adaptační skupiny pro dětské uprchlíky z Ukrajiny budou pokračovat do června 2023. Ministerstvo školství vyhlásilo na jejich podporu novou dotační výzvu. Skupiny, které děti navštěvují bezplatně, si rozdělí 100 milionů korun. O příspěvky lze žádat do 30. dubna 2023.

Zdroj: Novinky.cz. Adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny budou pokračovat do června. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-adaptacni-skupiny-pro-deti-z-ukrajiny-budou-pokracovat-do-cervna-40418522

Odboráři souhlasí s aktuální podobou novely zákona o pedagogických pracovnících |Odboráři jsou s aktuální podobou novely zákona o pedagogických pracovnících spokojeni. Naopak Asociace děkanů pedagogických fakult a spolek Pedagogická komora se k úpravě zákona staví negativně.

Zdroj: Novinky.cz. Odboráři souhlasí s aktuální podobou novely školských zákonů. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-odborari-souhlasi-s-aktualni-podobou-novely-skolskych-zakonu-40417763

Hořká TEČKa

 

Děti v roli hackerů | Školy řeší případy, kdy se jim žáci nabourají do systémů. Ukradené přihlašovací údaje, změněné známky v systému nebo i přivydělávání si za pomoci malwaru. Děti a dospívající mnohdy svými digitálními kompetencemi převyšují učitele a dokážou se dostat do školních systémů. Ředitelé proto řeší, co s tím.

Zdroj: idnes.cz. Děti v roli hackerů. Školy řeší případy, kdy se jim žáci nabourají do systémů. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/skolstvi-kyberneticky-utok-it.A221216_102917_domaci_knn


Zaujal vás Ředitelův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého druhého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení