Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

CO ČEKÁ ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2024 PODLE NOVINÁŘŮ?

 

Nový rok odstartuje ve školství zhurta | Od ledna se bude řešit podoba reformy výuky na základních školách a platy kuchařek, uklízeček nebo školníků. Pak přijdou třeba nové přijímačky. Podívejte se na přehled novinek ve školách.

Zdroj: Seznam Zprávy. Školství čeká divoký rok. Revoluce ve výuce, financování i přijímačkách. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-skolstvi-ceka-divoky-rok-revoluce-ve-vyuce-financovani-i-prijimackach-242196 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Metodické doporučení k FKSP | Ministerstvo financí vydalo metodické doporučení pro hospodaření s Fondem kulturních a sociálních potřeb (FKSP) od 1.1.2024 v reakci na zrušení vyhlášky o FKSP v rámci konsolidačního balíčku a s cílem zajistit sjednocenou správní praxi při jeho tvorbě a hospodaření podle platných právních norem. Celé znění metodiky najdete na stránkách Ministerstva financí.

Zdroj: Ministerstvo financí. Metodické doporučení k FKSP po 1.1.2024. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/statni-rozpocet/legislativa-statniho-rozpoctu/2023/metodicke-doporuceni-k-fksp-po-1-1-2024-54227?fbclid=IwAR3qO7qNH9Ra7LAUnx2O09IaxOrNqSbkLmASiiepVDmv9ERI0GcnUO4pRhU  

Jak hovořit s žáky o tragické události? | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo v reakci na prosincové události doporučení nejen pro pedagogy, ale také jejich rodiče, jak vést rozhovory s žáky o tragických událostech s důrazem na poskytnutí podpory, sdílení emocí a zajištění bezpečného prostředí. Důležité je ujišťovat žáky o jejich bezpečnosti, naslouchat jejich emocím a podporovat projevování pocitů smutku a strachu.

Zdroj: MŠMT. Jak hovořit s žáky o tragické události. Dostupné z: https://www.msmt.cz/jak-hovorit-s-zaky-o-tragicke-udalosti  

Úspěšnost u maturitních zkoušek | Úspěšnost maturantů vzrostla v jarním termínu roku 2023, počet neúspěšných studentů klesl o 3,5 procentního bodu. Problémy však přetrvávají u studentů nástaveb, kde neúspěšnost dosáhla 39,8 procenta, přestože oproti minulému roku došlo ke snížení. Z výroční zprávy České školní inspekce vyplývá mírné zlepšení výsledků maturitních zkoušek, přestože matematická část zaznamenala zvýšení neúspěšnosti.

Zdroj: Novinky. Školní inspekce: Úspěšnost maturantů mírně vzrostla, problém u studentů nástaveb trvá. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-skolni-inspekce-uspesnost-maturantu-mirne-vzrostla-problem-u-studentu-nastaveb-trva-40454625  

LEGISLATIVA

 

Vláda schválila Dlouhodobý záměr vzdělávání České republiky 2023–2027 | Dokument se zaměřuje na změnu struktury středního vzdělávání s důrazem na posílení všeobecného vzdělání a umožnění krajské flexibility ve vzdělávacím systému. Prioritou je redukovat nerovnosti ve vzdělávání, s důrazem na podporu žáků bez adekvátního rodinného zázemí. Záměr také klade důraz na reformu přípravy učitelů a propojení pedagogické praxe se školním prostředím. Nyní bude záměr předložen Parlamentu.

Zdroj: MŠMT. Vláda schválila Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR 2023-2027. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vlada-schvalila-dlouhodoby-zamer-vzdelavani-cr-2023-2027 

LETEM SVĚTEM

 

Na nové úpravě školských logopedů se po rozhodnutí ÚS nic nemění | Ústavní soud zamítl návrh na zrušení právní úpravy, která nově zařadila školské logopedy mezi pedagogické pracovníky a stanovila jim kvalifikaci v magisterském studiu speciální pedagogiky nebo logopedie. Senátoři se obávali nedostatečné péče pro děti s řečovými vadami, ale Ústavní soud vidí řešení ve větším dozoru státu a informační osvětě, což podporuje i asociace klinických logopedů.

Zdroj: Novinky. Ústavní soud: Zákonné ukotvení školských logopedů zůstává beze změn. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-ustavni-soud-zakonne-ukotveni-skolskych-logopedu-zustava-beze-zmen-40454873 

Nedostatek karierních poradců | Školy potřebují kariérové poradce, kteří by pomohli studentům lépe se orientovat ve výběru školního směru a uplatnění na trhu práce. Tuto roli pak často přebírají výchovní poradci, kteří nemusí mít potřebné kompetence pro efektivní kariérové poradenství.

Zdroj: Novinky. Školám chybí kariéroví poradci. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-skolam-chybi-karierovi-poradci-40455373 

Školní docházka ukrajinských žáků | Výzkum ukázal, že docházka ukrajinských dětí do českých škol se zvýšila, nicméně úroveň znalosti češtiny mezi nimi není dostatečná, což je patrné především ve středních školách a mateřských školách. Znalost jazyka je stále důležitým aspektem, kterým je potřeba se zabývat, zvláště s ohledem na postavení těchto dětí v kolektivu.

Zdroj: Novinky. Školní docházka Ukrajinců se zvýšila, děti se ale neučí dost česky, zjistil průzkum. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-skolni-dochazka-ukrajincu-se-zvysila-deti-se-ale-neuci-dost-cesky-zjistil-pruzkum-40455044  

Vysoké školy chtějí studenty motivovat do studia matematiky | Vysoké školy reagují na pokles zájmu o matematiku mezi středoškoláky a snaží se situaci změnit prostřednictvím inovativních přístupů, které by mohly motivovat studenty k většímu zájmu o tento předmět. Aktivně hledají způsoby, jak propojit matematiku s praktickými aplikacemi v různých oblastech a představit studentům její význam a využití v reálném životě.

Zdroj: Novinky. Středoškoláci ztrácejí zájem o matematiku. ČVUT a UK to chtějí změnit. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-stredoskolaci-ztraceji-zajem-o-matematiku-cvut-a-uk-to-chteji-zmenit-40455006  

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

On-line jednání školské rady | Člen školské rady navrhuje, aby její jednání probíhalo on-line. Je možné této jeho žádosti vyhovět? Jaké další náležitosti by případně on-line jednání mělo splňovat? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu.  

SLADKÁ TEČKA

 

Psychika dětí se zhoršuje | Psycholožka Tereza Tetourová, host podcastu Kontext a školní psycholožka, upozorňuje na zhoršující se mentální zdraví dětí a dospívajících. Podle ní je aktuální doba, provázená nejistotou a stresujícími faktory, příčinou rostoucí úzkosti, symptomů deprese a problémů se sebepoškozováním u mládeže. Důležitým prvkem v řešení těchto obtíží je podle ní rozvoj emocionálních a sociálních dovedností již od mateřské školy.

Zdroj: iDnes. Jako by byly v mlze. Psychika dětí uvadá, jsou úzkostné, potvrzuje psycholožka. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/podcast-kontext-tereza-tetourova-centrum-locika-skolni-psycholozka.A231217_201540_domaci_imzv ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení