Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé druhé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

ZPRÁVA TÝDNE

 

Hlavní směry revize RVP ZV schváleny expertním panelem | Expertní panel dokončil a v pondělí 1. srpna 2022 schválil Hlavní směry revize RVP ZV. Ve středu 3. srpna předal tento dokument MŠMT k projednání a následně ke schválení v poradě vedení. V současné chvíli probíhá na MŠMT vnitřní připomínkové řízení. Po vypořádání bude dokument schvalován ve vedení MŠMT a vydán ministrem školství.
 
Zdroj: NPI, revize rámcových vzdělávacích programů. Expertní panel dokončil a schválil Hlavní směry revize RVP ZV. Dostupné z: https://velke-revize-zv.rvp.cz/blog/expertni-panel-dokoncil-a-schvalil-hlavni-smery-revize-rvp-zv 

Z ministerstva školství

 

MŠMT zveřejnilo metodiku pro období po zvláštních zápisech do mateřských a základních škol | MŠMT zaslalo školám dopis náměstka sekce vzdělávání a mládeže MŠMT Jana Mareše, ve kterém kromě poděkování ředitelům škol a jejich zřizovatelům za jejich aktivní přístup k druhému mimořádnému šetření kapacit škol ve vazbě na dopady ukrajinské krize popsalo tři kroky, které by ve školách měly po zvláštních zápisech následovat. Všechny podrobnosti jsou popsány na přiloženém odkaze. 
 
Zdroj: edu.cz. Informace pro ředitele škol a zřizovatele k následným krokům navazujícím na tzv. zvláštní zápisy. Dostupné z: https://www.edu.cz/informace-pro-reditele-skol-a-zrizovatele-k-naslednym-krokum-navazujicim-na-tzv-zvlastni-zapisy/

MŠMT vyhlásilo výzvy na podporu Adaptačních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny pro období září až prosinec 2022 | Výzva „Adaptační skupiny“ bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 18 let migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR. Účelem dotace je podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, připravit je na nástup do českých škol a podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí. Více je uvedeno na přiloženém odkaze. 
 
Zdroj: edu.cz. Vyhlášení výzvy MŠMT na podporu Adaptačních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny (září – prosinec 2022). Dostupné z: https://www.edu.cz/vyhlaseni-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-zari-prosinec-2022/ 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

IROP 2021–2027 startuje. Podpořeno bude kolem 1 400 škol a školských zařízení | Integrovaný regionální operační program (IROP) spravovaný MMR v dalším období opět podpoří dopravu, revitalizace veřejných prostor, vzdělávání, zdravotnictví, ale i sociální bydlení a mnohá další témata. Na konci července již byly vyhlášeny první výzvy na podporu knihoven. Po žadatelích nebude požadováno předložení již státu poskytnutých údajů – např. výpis z Obchodního rejstříku, výpis z katastru nemovitostí, výpis z Živnostenského rejstříku. Nově mohou žadatelé konzultovat své projektové záměry on-line prostřednictvím konzultačního servisu IROP Centra pro regionální rozvoj České republiky. Přínosem pro uživatele je přehled všech jejich dotazů a odpovědí na jednom místě. 
 
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj. IROP 2021 – 2027 startuje. Připraveno je 117 miliard korun. První výzvy vyhlášeny. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/irop-2021-%E2%80%93-2027-startuje-pripraveno-je-117-miliar 

Školy a organizace mohou žádat o podporu z Erasmus+ | V rámci Erasmus+ mohou organizace žádat o podporu k zahraničním výjezdům a navázat spolupráci se zahraničními partnery. Projekty v Erasmus+ se realizují v tzv. klíčových akcích (KA), které se liší podle typů aktivit. Vzdělávací mobilita jednotlivců (KA1) umožňuje školám a organizacím realizovat výjezdy žáků, studentů, stážistů, učňů, mladých lidí, dospělých účastníků vzdělávání, akademických pracovníků, pracovníků s mládeží nebo zaměstnanců vzdělávacích organizací do zahraničí. V rámci akce Partnerství pro spolupráci (KA2) mohou organizace a instituce navázat zahraniční partnerství, realizovat mezinárodní projekty a vytvářet tak inovativní výstupy. Podrobnější informace naleznete na uvedeném odkaze.
 
Zdroj: Dům zahraniční spolupráce (DZS). Projekty a granty. Dostupné z: https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty 
 
Do konkurzu na šéfa Cermat se hlásí sedm lidí | Sedm lidí se uchází o místo v čele Cermatu. Zájemci se mohli hlásit do pondělí 1. srpna. Nový šéf by měl být komisí vybrán do konce tohoto měsíce. Do té doby bude organizaci zřízenou MŠMT, která zajišťuje jednotné přijímací a maturitní zkoušky, řídit náměstek ministerstva pro IT a veřejné zakázky Milan Štábl. 

Zdroj: Novinky.cz. O pozici šéfa Cermatu se uchází sedm lidí. Dostupné z: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/o-pozici-sefa-cermatu-se-uchazi-sedm-lidi-40404681 

LETEM SVĚTEM

 

Základní školy evidují méně nadaných žáků | V posledních dvou letech ubylo žáků, které český vzdělávací systém označuje jako nadané, a to přesto, že v každém ročníku populace je podle odborníků zhruba deset procent nadaných a dvě procenta mimořádně nadaných. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva a expertky na inkluzivní vzdělávání Kláry Laurenčíkové neumí systém vzdělávání mimořádně nadané žáky kvalitně identifikovat. Tím řada dětí přichází o podporu v cíleném rozvoji svých talentů a mimořádného nadání.
 
Zdroj: Novinky.cz. V evidenci základních škol ubylo nadaných žáků. Dostupné z: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/v-evidenci-zakladnich-skol-ubylo-nadanych-zaku-40404971 
 
Vyžadovat povinnou účast dětí u zápisu do soukromých škol může být diskriminační | Již v únoru MŠMT zveřejnilo návrh, podle kterého by církevní a soukromé základní školy mohly u zápisu vyžadovat přítomnost dítěte a dělat s ním rozhovor bez jasně stanovených pravidel. Úřad ombudsmana ovšem tento postup považuje za diskriminační. Vyjádřil to ve své připomínce, kterou k návrhu dal. Pochybnosti o korektnosti takového postupu vyjádřily i některé kraje či jiná ministerstva. Podle ombudsmana by se navrhovanou úpravou mohla zvýšit výběrovost neveřejných škol na úkor dětí z chudých, nevzdělaných či rozvrácených rodin nebo dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
Zdroj: Novinky.cz. Změna zápisů na neveřejných ZŠ by mohla být diskriminační, míní Křeček. Dostupné z: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/zmena-zapisu-na-neverejnych-zs-by-mohla-byt-diskriminacni-mini-krecek-40404591  

V plaveckých kurzech výrazně poklesla účast žáků základních škol | Ze statistik ministerstva školství vyplynulo, že výrazně ubyl zájem o plavecké kurzy. V roce 2020 se počet žáků prvního stupně základních škol, kteří se účastní kurzů, rovnal 36 procentům, v minulém roce to bylo jen 13 procent. Ministerstvo prudký pokles přisuzuje epidemii covid-19, s kterou také souvisely přísná pravidla vstupu do bazénů. Část sezony byla tato sportovní zařízení také zcela uzavřena. 

Zdroj: Novinky.cz. V základních školách výrazně klesla účast na plaváni. Dostupné z:  https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/v-zakladnich-skolach-vyrazne-klesla-ucast-na-plavani-40404835 

SLADKÁ TEČKA: LETNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO ŘEDITELE ŠKOL

 

Letní škola pro ředitele škol 2022 | Ve dnech 16., 23. a 25. srpna, vždy v čase od 8:30 do 11:30, se uskuteční cyklus přednášek na vybraná školská témata, která byla vybrána na základě ankety mezi našimi klienty. Těšit se tak můžete na témata jako legislativní novinky ve školním roce 2022/23, pracovněprávní vztahy ve škole nebo odměňování ředitelů škol. Cena účasti na webináři činí 2.000,- Kč + DPH, přičemž školy členských obcí SMS ČR a klienti pověřenců SMS-služby mohou uplatnit výrazné slevy. Prostřednictvím jednoduchého formuláře se můžete přihlásit i Vy.

Zdroj: SMS-služby. Letní škola pro ředitele škol 2022. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/letni-skola-pro-reditele-skol-2022/  


Zaujal vás Ředitelův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého druhého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení