Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!telteltelteltel

 

Zpráva týdne

 

TikTok jako hrozba | Evropská komise zakázala svým zaměstnancům používání aplikace TikTok z důvodu ochrany dat. Školáky oblíbená aplikace ale představuje i další nebezpečí. Objevuje se na ni nevhodný obsah, může na ni vzniknout závislost, často nabádá k nebezpečným výzvám a data sbíraná v aplikaci mohou být zneužita ke špionáži. Učitelé mohou na tyto rizika děti upozornit a diskutovat s nimi o nich.

Zdroj: edu.cz. Zákaz TikToku Evropskou komisí, pozitiva a negativa. Dostupné z: https://www.edu.cz/zakaz-tiktoku-evropskou-komisi-pozitiva-a-negativa/

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Ministr školství na Radě EU | Vladimír Balaš reprezentoval Českou republiku na úterním jednání Rady EU pro vzdělávání. Předmětem jednání byl především nedostatek učitelů, s tím související zatraktivnění učitelské profese, zvyšování kvalifikace učitelů a zapojení ukrajinských pedagogů, dále pak tzv. zelená tranzice nebo podpora zájmu o literaturu u mladé generace.

Zdroj: MŠMT. Ministr Balaš na Radě EU pro vzdělávání. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministr-balas-na-rade-eu-pro-vzdelavani-mladeze-kulturu-a

Regionální spolupráce ve vzdělávání | Česká republika společně s Rakouskem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem podepsala v Bruselu memorandum o hlubší spolupráci těchto států v oblasti vzdělávání. Spolupráce probíhá sdílením dobré praxe a jejím cílem je umožnit mladým lidem podílet se na utváření budoucnosti a upevňování hodnot demokracie, solidarity a inkluze ve středoevropském regionu.

Zdroj: MŠMT. Prohloubení regionální spolupráce ve vzdělávání. Dostupné z: https://www.msmt.cz/rozsireni-regionalni-spoluprace-ve-vzdelavani

Dotace na dětské skupiny | MPSV vyhlásilo novou výzvu, která podpoří vytvoření dalších kapacit v dětských skupinách a podporu jejich provozu v prvním roce fungování. Finanční prostředky jsou poskytovány z EU a budou činit až 300 milionů Kč. Žádosti o dotaci je možné podávat až do konce září. Finanční podporu dětských skupin pak plánuje také Národní plán obnovy, a to až částkou 1,7 miliardy Kč.

Zdroj: MPSV. MPSV opět podpoří vznik dětských skupin, na novou výzvu je z fondů EU vyčleněno 300 milionů korun. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-opet-podpori-vznik-detskych-skupin-na-novou-vyzvu-je-z-fondu-eu-vycleneno-300-milionu-korun

Návrh změny systému povinné školní docházky | Povinná školní docházka v délce 10 let, z toho 8 let na základní škole a 2 roky na střední – tak zní návrh jedné z poslankyň. Delší povinná školní docházka je v evropském srovnání běžná. Návrh na zrušení 9. tříd považuje za legitimní i ministr školství, další experti jsou ale k návrhu poměrně skeptičtí.

Zdroj: Novinky.cz. Na střední už z osmičky? Jitří to vášně. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-na-stredni-uz-z-osmicky-jitri-to-vasne-40425248

Kompetenční rámec absolventa učitelství k připomínkám | V rámci spolupráce mezi fakultami, MŠMT, regionálním školstvím a dalšími aktéry vznikl Kompetenční rámec absolventa učitelství, který obsahuje výčet kompetencí, jež by si měl osvojit každý absolvent studia pedagogiky. Každý k němu teď může podávat připomínky, a to až do 16. dubna. Po jejich zapracování vznikne finální dokument určený pro MŠMT a poskytovatele pedagogického vzdělávání.

Zdroj: MŠMT. Veřejné připomínkování Kompetenčního rámce absolventa učitelství. Dostupné z: https://www.msmt.cz/verejne-pripominkovani-kompetencniho-ramce-absolventa

LEGISLATIVA

 

Zvýšení jen učitelských platů se nelíbí ředitelům | Také ředitelé škol jsou jednou ze skupin kritizující pozměňovací návrh zákona o pedagogických pracovnících, který má zavést plat učitelů na úrovni 130 % průměrné měsíční mzdy. Původně se návrh měl týkat všech pedagogických pracovníků. Podle ředitelů škol není správné dělat mezi těmito skupinami rozdíl, navíc to může vést k nedostatku psychologů, asistentů a dalších pedagogických pracovníků, kteří byli z návrhu vyňati.

Zdroj: Novinky.cz. Otočka s učitelskými platy popudila i ředitele škol. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-otocka-s-ucitelskymi-platy-popudila-i-reditele-skol-40424689

LETEM SVĚTEM

 

Jak se změnila kondička žáků za 100 let? | Po 100 letech bude zopakováno šetření tělesné vyspělosti, které bylo provedeno v roce 1923. Testy proběhnou v březnu a dubnu na těch 14 školách, na kterých se testovalo právě před 100 lety. Sestava testů se však bude lišit, některé disciplíny, jako hod oštěpem nebo vrh diskem, se dnes už totiž běžně nevyučují. Výsledky by měly být známy koncem školního roku.

Zdroj: Novinky.cz. Jak se za 100 let změnila kondička českých dětí? Na školách začíná unikátní šetření. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-jak-se-za-100-let-zmenila-kondicka-ceskych-deti-na-skolach-zacina-unikatni-setreni-40425048

Zdražování vede k omezení sportovní aktivity | Kvůli ekonomické situaci muselo až 10 % dětí skončit se sportovními aktivitami, alespoň čtvrtina dětí pak musela své sportovní aktivity omezit. V mnoha sportovních klubech došlo k navýšení členských příspěvků, někde dokonce až o více než polovinu.

Zdroj: Řízení školy online. Více než čtvrtina dětí méně sportuje kvůli ekonomické situaci. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/vice-nez-ctvrtina-deti-mene-sportuje-kvuli-ekonomicke-situaci.a-17525.html

Vysokoškolští pedagogové zvažují stávku | Nespokojenost s nízkými platy pedagogů vysokých škol v humanitních oborech možná vyvrcholí stávkou. Protest bude zatím probíhat především formou přednášek a diskuzí na toto téma a informováním veřejnosti o neuspokojivém stavu. Několik fakult však nevylučuje ani stávku. Pedagogům se nelíbí především zvětšování rozdílu mezi vysokým školstvím a tím regionálním, kde k navyšování platů a dalšímu financování dochází.

Zdroj: Novinky.cz. Nespokojení vysokoškolští pedagogové plánují uspořádat v březnu protestní akci. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-nespokojeni-vysokoskolsti-pedagogove-planuji-usporadat-v-breznu-protestni-akci-40424800

Na gymnáziích studuje asi 30 % českých středoškoláků | Všeobecnému vzdělávání se na střední škole věnuje asi třetina studentů, hluboko pod evropským průměrem. Ten je nyní asi na 51 %. I tak jsou ale gymnázia přeplněná. Odborníci poukazují na výhodu všeobecného vzdělávání na střední škole, v budoucnu mohou být absolventi těchto oborů na pracovním trhu upřednostňováni.

Zdroj: ČTK. Ve všeobecném vzdělávání v ČR je 30 % středoškoláků, průměr EU je 51,3 %. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ve-vseobecnem-vzdelavani-v-cr-je-30-stredoskolaku-prumer-eu-je-51-3-/2336862

pozvánka

 

DIGI roadshow | Národní pedagogický institut zve na akci určenou především pro učitele 1. stupňů základních škol, která jim může pomoci s adaptací na výuku informatiky, jež bude od následujícího školního roku povinná. Akce proběhnou 21. března na všech krajských pracovištích NPI a budou obsahovat diskuze s lektory, ICT metodiky nebo dalšími učiteli, kteří se podělí o své zkušenosti.

Zdroj: NPI ČR. DIGI roadshow pro učitele prvního stupně základních škol. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/11265-digi-roadshow-pro-ucitele 

právní poradna pro školy

 

Kritéria pro přijímání dětí do základní školy | Obec zřídila základní školu a stanovila spádový obvod, ale ani tak nemá dostatek kapacity na přijetí všech spádových dětí. Jak lze nastavit kritéria, která rozhodnou o tom, které děti budou ke vzdělávání přijaty? Odpověď na tento dotaz jsme zodpovídali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu.

SLADKÁ TEČKA

 

Škola lesem | Program Škola lesem nabízí škálu kurzů pro mateřské školy, na kterých se pedagogové dozvědí, jak do vzdělávání zapojit přímý kontakt s přírodou. Vzdělávací akce probíhají od března do května, na některé je možné se připojit také online.

Zdroj: Řízení školy online. Příroda je moudrá učitelka – přijďte za ní do Školy lesem! Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/priroda-je-moudra-ucitelka-prijdte-za-ni-do-skoly-lesem.a-17517.html


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení