Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé druhé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

ZPRÁVA TÝDNE

 

Bude se vytápět na nižší teploty? | Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje vyhlášku, která by snížila teplotu, na kterou by bylo možné v případě nouzového stavu vytápět vymezené budovy. Spotřeba plynu by se takto snížila až o 15 %, což by pomohlo vypořádat se s případným výpadkem zemního plynu z Ruska. Úprava by se týkala také škol. Navržená teplota pro učebny byla stanovena na 19 stupňů Celsia, v šatnách a učebních dílnách pak 18 stupňů Celsia. Odlišně by byly upraveny mateřské školy, kde by v učebnách, hernách a umývárnách bylo 19 stupňů a v šatnách stupňů 18.

Zdroj: MPO. V případě nouze bude možné v budovách vytápět na nižší teploty, navrhuje MPO. Cílem jsou úspory plynu. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/v-pripade-nouze-bude-mozne-v-budovach-vytapet-na-nizsi-teploty--navrhuje-mpo--cilem-jsou-uspory-plynu--269110/ 

Dotační okénko 

 

Další podpora ukrajinských dětí | MŠMT vyhlásilo výzvu na adaptační skupiny pro ukrajinské děti, jejíž celková alokace je 200 milionů Kč. Výzva je určena dětem, žákům a studentům od 3 do 18 let, kteří nenavštěvují mateřskou, základní ani střední školu a zároveň přišli do ČR po 1. červnu, nebo nebyli přijaty ke vzdělávání. Žádosti lze podávat do 15. září 2022.

Zdroj: MŠMT. MŠMT vyhlásilo další výzvu pro děti cizince z Ukrajiny. Dostupné z: https://www.msmt.cz/msmt-vyhlasilo-dalsi-vyzvu-pro-deti-cizince-z-ukrajiny 

Dotace z Národního plánu obnovy | Výzva MŠMT je určena pro školy, které navštěvuje nadprůměrný počet sociálně znevýhodněných žáků. Cílem výzvy je zvýšit úspěšnost a motivaci k učení těchto žáků. Samotná dotace je pak určena na dobu od 1.9.2022 do 31.8.2025, žádost je nutné doručit na MŠMT nejpozději do 31. prosince 2022.

Zdroj: edu.cz. Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Dostupné z: https://www.edu.cz/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-predkladani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-narodniho-planu-obnovy-na-podporu-skol-s-nadprumernym-zastoupenim-socialne-znevyhodnenych-zaku/ 

LEGISLATIVA

 

Zákon o pedagogických pracovních | Vláda schválila návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, který nyní míří do Poslanecké sněmovny. Klíčovými změnami, které by novela zavedla, jsou zakotvení pozice tzv. provázejícího učitele, institut začínajícího učitele, možnost vyučovat na druhém stupni základní školy předměty ze svého oboru i bez vysokoškolského pedagogického vzdělání po dobu až tří let. Zákon by pak měl obsahovat také požadavek na plat pedagogů, který se bude v případě jeho přijetí pohybovat alespoň na 130 % průměrné mzdy, přičemž tento požadavek vyplývá také z programového prohlášení vlády.

Zdroj: ČTK. Vláda schválila novelu o pedagozích včetně garance jejich výdělku. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-novelu-o-pedagozich-vcetne-garance-vyse-jejich-vydelku/2242195 

LETEM SVĚTEM

 

ČŠI bude testovat tělesnou zdatnost žáků | Po zhruba 30 letech přistoupí Česká školní inspekce k testování tělesných schopností žáků 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol. Cílem této inspekční činnosti je zmapovat podmínky pro pohybové aktivity žáků, a to nejen v rámci tělesné výchovy, ale také třeba o přestávkách nebo ve volném čase. Testování bude probíhat v říjnu a listopadu a bude zahrnovat činnosti jako skok daleký, sed-leh nebo vytrvalostní běh. S realizací testování pomůže Český olympijský výbor a Asociace školních sportovních klubů ČR.

Zdroj: ČŠI. Testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Testovani-telesne-zdatnosti-zaku-zakladnich-a-stre 

Další jednání o zvýšení platů pedagogů | Kvůli vysoké inflaci chtějí odbory navýšení platů veřejných zaměstnanců. Pro učitele žádají navýšení o fixní částku 700 až 1000 Kč, a to už od září. K dalšímu navýšení by dle odborů ideálně mělo dojít od ledna. Ministr práce a sociálních věcí však uvedl, že na momentální zvyšování platů není ve státním rozpočtu prostor, přislíbil ale růst platů v lednu.

Zdroj: ČTK. Odbory a lídři koalice budou za týden v úterý znovu jednat o růstu platů. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbory-a-lidri-koalice-budou-za-tyden-v-utery-znovu-jednat-o-rustu-platu/2243602

Česká školní inspekce vydala doporučení pro školy s mimořádně nadanými žáky | Doporučení je součástí tematické zprávy, která vychází z šetření, jež ČŠI prováděla ve školním roce 2021/2022. To se zaměřovalo na identifikaci mimořádně nadaných žáků, na podporu jejich nadání a možnost spolupráce s externími subjekty. Kromě doporučení obsahuje tematická zpráva také “desatero“ pro práci s takto nadanými žáky.

Zdroj: ČŠI. Tematická zpráva – Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ a SŠ. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Podpora-vzdelavani-nadanych-a-m 

MŠMT podpořilo aktivity Prague Pride | Na budově Ministerstva školství visela druhý srpnový týden duhová vlajka na podporu LGBT skupin. Školy jsou totiž místem, kde jsou příslušníci těchto skupin často vystavováni šikaně. Resort tímto gestem vyslal veřejnosti vzkaz, podle něhož homofobie do škol nepatří.

Zdroj: MŠMT. Duhová vlajka na MŠMT: homofobie do škol nepatří. Dostupné z: https://www.msmt.cz/duhova-vlajka-na-msmt-homofobie-do-skolstvi-nepatri 

SLADKÁ TEČKA: LETNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO ŘEDITELE ŠKOL

 

Probíhá Letní škola pro ředitele škol 2022 | 16. srpna proběhl první blok Letní školy (nejen) pro ředitele škol, která pokračuje 23. a 25. srpna, vždy v čase od 8:30 do 11:30. Jde o cyklus přednášek na vybraná školská témata, která byla vybrána na základě ankety mezi našimi klienty. Těšit se tak můžete na témata jako legislativní novinky ve školním roce 2022/23, pracovněprávní vztahy ve škole nebo odměňování ředitelů škol. Cena účasti na webináři činí 2.000,- Kč + DPH, přičemž školy členských obcí SMS ČR a klienti pověřenců SMS-služby mohou uplatnit výrazné slevy. Prostřednictvím jednoduchého formuláře se můžete přihlásit i Vy. Účastníkům bude k dispozici záznam letní školy, takže jim neunikne žádná ze zajímavých přednášek! Přihlásit se proto má stále smysl.

Zdroj: SMS-služby. Letní škola pro ředitele škol 2022. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/letni-skola-pro-reditele-skol-2022/  


Zaujal vás Ředitelův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého druhého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení