Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!tel

 

CENY ENERGIÍ

 

Navýšení rozpočtu škol kvůli cenám energií | Variantu navýšení státního rozpočtu v kapitole MŠMT projednává školská tripartita. Ceny energií trápí podle mluvčí MŠMT především menší školy, navýšení by se ale dočkaly nejdříve od ledna. Odbory navíc odmítají snížení teploty vytápění v učebnách na 19 stupňů Celsia. 

Zdroj: ČTK. MŠMT projednává možnost zvýšení rozpočtu na vzdělávání podle cen energií. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/msmt-projednava-moznost-zvyseni-rozpoctu-na-vzdelavani-podle-cen-energii/2247091 

Vyjádření ministra Balaše k energetické situaci | Předseda vlády Petr Fiala na tiskové konferenci spolu s ministrem školství ujistil, že školství patří mezi klíčovou infrastrukturu, pro kterou je nutné zajistit dostatek energií za přijatelnou cenu tak, aby školy mohly bez omezení fungovat. Pokud by to bylo třeba, je stát připraven intervenovat, zmínil Fiala. Ministr Balaš navíc podotkl, že vytápět školy je stále efektivnější, než vytápět domácnosti při on-line výuce. Připustil také, že by na zvládnutí situace mohla vláda v krajním případě přispět obcím.

Zdroj: ČTK. Školy jsou podle Fialy na příchod ukrajinských žáků dobře připraveny. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/skoly-jsou-podle-fialy-na-prichod-ukrajinskych-zaku-dobre-pripraveny/2249253 

platy ve školství 

 

Studie k platům pedagogických pracovníků | Debaty o státním rozpočtu se týkají mimo jiné výše platů učitelů. Vláda již dlouhodobě slibuje, že zajistí platy pedagogů na úrovni 130 % průměrné mzdy, což by znamenalo navýšení rozpočtu o 30 miliard Kč. Ze studie think-tanku IDEA však zatím vyplývá, že platy od nového roku meziročně spíše klesnou, a to z 122 % na 119 % průměrné mzdy. Dle studie je situace s ohledem na plat nejpříznivější pro začínající a mladé učitele, naopak nejhůře jsou platově ohodnoceni učitelé ve středním věku.

Zdroj: Seznam Zprávy. Vláda přislíbila, že učitelé dostanou přidáno. Plán ale vyjde na 50 miliard. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-vlada-prislibila-ze-ucitele-dostanou-pridano-plan-ale-vyjde-na-50-miliard-212931#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=abtest196_discussion_timeline_varAA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz 

Nepedagogové se dočkají vyšších platů | Veřejní zaměstnanci dostanou od září kvůli inflaci přidáno. Konkrétně ti, kterým nebyl platový tarif navýšen letos v lednu. Mezi skupiny těchto zaměstnanců patří také nepedagogičtí pracovníci ve školách. Schodek státního rozpočtu se však nezvýší, jednotlivá ministerstva musí totiž poskytnout finance z rozpočtu své kapitoly. Nepedagogům se zvýší platy o 10 %. 

Zdroj: ČTK. Vláda schválila růst platových tarifů o deset pct od září části veřejné sféry. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-rust-platovych-tarifu-o-deset-pct-od-zari-casti-verejne-sfery/2249611 

LEGISLATIVA

 

Shrnující informace pro nadcházející školní rok | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro školy přehled všech důležitých organizačních informací na následující školní rok. Kromě harmonogramu školního roku obsahuje také aktuální změny školské legislativy, informace České školní inspekce nebo důležité kontakty na MŠMT a další instituce. 

Zdroj: edu.cz. Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školní rok 2022/2023. Dostupné z: https://www.edu.cz/methodology/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-pro-skolni-rok-2022-2023/ 

Metodiky pro práci s dětmi z Ukrajiny | Portál edu.cz zveřejnil materiály, které se týkají přítomnosti ukrajinských dětí ve školách. První z nich připravilo MŠMT a směřuje spíše na ředitele škol, kterým radí jak a za jakých podmínek zajistit ukrajinského asistenta pedagoga. Druhý materiál je pak stručnou brožurou od neziskové organizace META a snaží se učitelům shrnout, jak pracovat s cizojazyčnými dětmi. 

Zdroj: edu.cz. Metodické poznámky k zajištění ukrajinského asistenta pedagoga od září 2022. Dostupné z: https://www.edu.cz/methodology/metodicke-poznamky-k-zajisteni-ukrajinskeho-asistenta-pedagoga-od-zari-2022/. Stručný průvodce pro vyučující: jak pracovat s cizojazyčnými dětmi. Dostupné z: https://www.edu.cz/strucny-pruvodce-pro-vyucujici-jak-pracovat-s-cizojazycnymi-detmi/ 

Doporučení České školní inspekce k začlenění ukrajinských žáků | Shrnující doporučení pro následující školní rok připravila také ČŠI ve spolupráci s MŠMT. V brožuře apelují především na adaptaci žáků i přes možnou nutnost změny obsahu vzdělávání, aktivní zapojení ukrajinských žáků, dále pak na slovní hodnocení nebo vytvoření bezpečného a vstřícného prostředí ve třídách. 

Zdroj: ČŠI. Doporučení pro úpravy vzdělávacího obsahu a hodnocení ukrajinských žáků. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Doporuceni-pro-upravy-vzdelavaciho-obsahu-a-hodnoc 

LETEM SVĚTEM

 

Kapacity pro předškoláky je nyní možné navýšit | Dotační program IROP vypsal dvě nové výzvy, které mají za cíl navýšit kapacity předškolních ročníků až o 20 míst a zvýšit kvality mateřských škol. Celkový finanční objem výzev jsou 2 miliardy Kč. Peníze jsou určeny do vybraných obcí v méně rozvinutých regionech a v prstenci okolo Prahy. Řadí se mezi výdaje na stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro potřeby provozu MŠ, zejména kmenové učebny (denní místnost, herna, prostor pro spánek), kuchyň vč. výdejny jídel a jídelny, zázemí pro pracovníky a zajištění bezbariérovosti. Žádosti do obou programů je možné podávat nejpozději do 26. září. Výzvy pro základní a střední školy chystá Ministerstvo pro místní rozvoj na září. 

Zdroj: MMR. Více míst pro předškoláky díky IROP. Mateřské školy získají téměř dvě miliardy korun. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-vice-mist-pro-predskolaky-diky-irop-materske-s 

Revize RVP ZV pohledem učitelů | Z dotazníkového šetření spolku Pedagogická komora vyplývá, že učitelé vítají některé změny, které jsou navrženy v dokumentu Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Více než 80 % respondentů z řad učitelů se shodlo na tom, že by druhý cizí jazyk na druhém stupni základní školy měl být volitelný, podobný počet pak souhlasí s rozdělením učiva na jádrové a rozšiřující. Naopak menšina pedagogů by si v dokumentu přála vymezení tzv. wellbeingu nebo zavedení 7. ročníku ZŠ jako uzlového bodu. 

Zdroj: Pedagogická komora. Učitelé některé změny v obsahu vzdělávání podporují. Dostupné z: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/08/ucitele-nektere-zmeny-v-obsahu.html?m=1 

SLADKÁ TEČKA

 

Rekordní počet žáků na základních školách | Počet žáků základních škol výrazně narostl. Z měření ve školním roce 2021/2022 vyplynulo, že žáků bylo o 20 % více než před deseti lety. Před rokem navštěvovalo školní lavice konkrétně 965 tisíc dětí. Stejně tak přibývá dětí navštěvujících mateřské školy, loni jich bylo o 3 tisíce více než předchozí rok. Zvyšuje se také počet dětí s cizí státní příslušností, a to na všech stupních škol. Český statistický úřad připravil ke statistikám z minulého školního roku publikaci dostupnou on-line. 

Zdroj: ČSÚ. Na základních školách studoval rekordní počet žáků. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/na-zakladnich-skolach-studoval-rekordni-pocet-zaku  


Zaujal vás Ředitelův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého druhého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení