Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

Z vlády a MINISTERSTEV

 

MŠMT zveřejnilo výsledky výzvy na podporu obědů ve školách | V rámci dotace MŠMT na podporu školního stravování, která směřovala na neziskové organizace, bylo rozděleno 100 milionů Kč. Částkou 92 milionů Kč byla podpořena organizace Women for Women, zbývajících 8 milionů směřuje do organizace Patron dětí. Podobnou výzvu na podporu školních obědů vypsalo také MPSV z Operačního programu potravinové pomoci.

Zdroj: MŠMT. MŠMT rozdělilo 100 milionů korun na podporu obědů zdarma. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-rozdelilo-100-milionu-korun-na-podporu-obedu-zdarma

Vypořádání připomínek k Dlouhodobému záměru vzdělávání | MŠMT obdrželo k DZ ČR 2023-2027 přes 220 připomínek a týkaly se jak formální stránky dokumentu, tak té obsahové. Se všemi připomínkami se MŠMT vypořádalo, některé připomínky do dokumentu zapracovalo. Celý text k vypořádání je dostupný na webových stránkách edu.cz.

Zdroj: edu.cz. Souhrnné vypořádání připomínek z veřejné konzultace k návrhu DZ ČR 2023-2027. Dostupné z: https://www.edu.cz/souhrnne-vyporadani-pripominek-z-verejne-konzultace-k-navrhu-dz-cr-2023-2027/

Nevyužitý potenciál studia pedagogiky | Vysoké školy s pedagogickým zaměřením by mohlo studovat více studentů. Existuje mnoho talentovaných studentů se zájmem o tento obor, z mnoha důvodů ale jeho studium zavrhnou. Odrazuje je především nízké platové ohodnocení, nemožnost karierního růstu nebo vysoká psychická zátěž. MŠMT si zlepšení situace slibuje od zvýšení platů učitelů, bližší spolupráce s fakultami nebo zavedení pozice uvádějícího a provázejícího učitele.

Zdroj: MŠMT. K učitelské profesi by bylo možné přilákat výrazně více studentů, než jaká je realita. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/k-ucitelske-profesi-by-bylo-mozne-prilakat-vyrazne-vice

Česká republika obdržela finance z Nástroje pro oživení a odolnost | Díky splnění několika milníků a cílů vyhodnotila Evropská komise Českou republiku jako způsobilou pro vyplacení finančního příspěvku. Příspěvek přinese do resortu školství celkově 23 miliard Kč. MŠMT z těchto peněz investuje především do digitálního vybavení, doučování a podpory znevýhodněných škol.

Zdroj: MŠMT. MŠMT splnilo milníky a cíle z NPO za 2,5 miliardy Kč. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-splnilo-milniky-a-cile-z-npo-za-2-5-miliardy-kc

Kampaň pro ukrajinské teenagery | Kampaň Život je teď chce usnadnit integraci ukrajinských teenagerů ve věku 15-19 let. Snaží se jim pomoci překonat bariéry, zapojit je mezi spolužáky a usnadnit jim středoškolské studium. Na kampani spolupracuje MŠMT s neziskovými organizacemi META a UNICEF.

Zdroj: MŠMT. MŠMT se zapojilo do kampaně pro ukrajinské teenagery. Dostupné z: https://www.msmt.cz/msmt-se-zapojilo-do-kampane-pro-ukrajinske-teenagery

LETEM SVĚTEM

 

Výzva ke zveřejnění největších úspěchů | Evropská komise chystá přehled největších úspěchů Evropského roku mládeže 2022. Vyzývá proto k předložení informací a zpětné vazby ke zmiňovanému projektu, které pak může ve svém sdělení použít. Informace se mají týkat činností konaných na vnitrostátní i evropské úrovni a je možné je zasílat do 14. dubna.

Zdroj: NPI. Výzva k předložení informací o nejdůležitějších úspěších Evropského roku mládeže 2022. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/11855-vyzva-k-predlozeni-informaci-nejdulezitejsi-uspechy-evropskeho-roku-mladeze-2022

Experti navrhují vynechat hudební a výtvarnou výchovu | Hudební a výtvarná výchova by mohly být jen jako volitelné. Namísto nich by si základní školy mohly vybrat výchovu pohybovou, taneční, dramatickou nebo filmovou. Podle expertů je důležitý obecný umělecký rozvoj dětí, nikoli zaměření na konkrétní obor. Podle některých jiných odborníků ale tento návrh neodpovídá situaci v českém školství.

Zdroj: Novinky.cz. Školáci by v budoucnu nemuseli mít předměty hudební a výtvarná výchova, navrhují experti. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-skolaci-by-v-budoucnu-nemuseli-mit-predmety-hudebni-a-vytvarna-vychova-navrhuji-experti-40426385 

Přínosnost metodických kabinetů | Z šetření vyplývá, že metodické kabinety realizované projektem SYPO jsou významným přínosem v oblasti sdílení zkušeností mezi kolegy a vzájemné inspirace nových výukových metod. Často využívané jsou také výukové materiály nebo nové zkušenosti získané k rozvoji digitálních dovedností.

Zdroj: edu.cz. Učitelé v metodických kabinetech chtějí hlavně sdílet, informace předávají do svých škol. Dostupné z: https://www.edu.cz/ucitele-v-metodickych-kabinetech-chteji-hlavne-sdilet-informace-predavaji-do-svych-skol/

Navýšení rozpočtu na Erasmus+ | Rozpočet programu Erasmus+ na rok 2023 je nejvyšší v historii. Program se letos zaměří na inovace v oblasti digitalizace, začlenění ukrajinských žáků, posílení mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání a na větší důraz na názory mladých lidí v rámci EU.

Zdroj: DZS. Evropská komise navýšila roční rozpočet Erasmus+. Program podporuje studenty a pracovníky z Ukrajiny. Dostupné z: https://www.dzs.cz/clanek/evropska-komise-navysila-rocni-rozpocet-erasmus-program-podporuje-studenty-pracovniky-z

pozvánka

 

Webinář Digitalizujeme školy | Díky podpoře z Národního plánu obnovy školy poskytují žákům digitální pomůcky ke kvalitnějšímu vzdělávání. Jak získat finance z NPO pro Vaši školu? Jak správně provést závěrečné vyúčtování? Na co je možné finance využít? Tyto otázky Vám zodpoví webinář zaštiťovaný MŠMT, který se bude konat formou YouTube streamu 30. dubna od 15 hodin.

Zdroj: edu.cz. Digitalizujeme školy – připravovaný webinář k Národnímu plánu obnovy. Dostupné z: https://www.edu.cz/digitalizujeme-skoly-pripravovany-webinar-k-narodnimu-planu-obnovy/

Úloha venkovských škol a jejich budoucnost | Ve čtvrtek 13. dubna proběhne v Poslanecké sněmovně kulatý stůl s názvem Úloha venkovských škol a jejich budoucnost. Zástupci MŠMT, ČŠI, vědci i samotní ředitelé a zřizovatelé venkovských škol budou diskutovat o úloze vzdělávací instituce na venkově, její roli v komunitě i možnosti rozvoje. Na kulatý stůl je možné se přihlásit přes e-mail matejoval@psp.cz. Průběh jednání bude přenášen on-line na stránkách Poslanecké sněmovny.

Zdroj: PSP ČR. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=226002 

právní poradna pro školy

 

Individuální vzdělávací plán | Rodiče požadují pro své dítě individuální vzdělávací plán. Jaké jsou rozdíly mezi nezbytnými kroky v případě mateřských a základních škol, které je v takové situaci nezbytné učinit? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu.

SLADKÁ TEČKA

 

Známe vítěze Zlatého Ámose 2023 | Vítězkou letošního ročníku ankety o nejlepšího učitele se stala Daniela Krátká z České lesnické akademie Trutnov. Finále se uskutečnilo v pátek 24. března a cenu vítězce předal ministr školství Vladimír Balaš.


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení