Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!telteltelteltel

 

Zpráva týdne

 

Začaly zápisy do prvních tříd | Začalo období zápisů dětí do prvních tříd základních škol. Školy musí podle školského zákona uspořádat zápis během dubna. Učitelé základních škol však již teď pozorují zhoršení dovedností hlásících se dětí, mají problémy především s řečí a výslovností. Na vině může být časté trávení volného času u tabletů a nižší míra komunikace s okolím. U některých tak bude pravděpodobně nezbytný odklad, výsledky zápisů budou známé v červnu.

Zdroj: Novinky.cz. Sedí u počítačů a nemluví. Děti u zápisů mají čím dál větší problémy s řečí. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-sedi-u-pocitacu-a-nemluvi-deti-u-zapisu-maji-cim-dal-vetsi-problemy-s-reci-40427808

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Dotační výzva na doučování žáků se sociálním znevýhodněním | MŠMT vypsalo dotační výzvu určenou pro nestátní neziskové organizace. Žádajícím organizacím bude poskytnuto 6500 Kč na doučovaného žáka na období roku 2023. Doučování je možné uskutečňovat individuálně, nebo ve skupině. Žádosti o dotaci je možné podávat do 8. května.

Zdroj: MŠMT. Vyhlášení dotační výzvy na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na rok 2023. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacni-vyzvy-na-podporu-doucovani-zaku-se

Ministerstvo podpořilo projekty zaměřené na duševní zdraví | Prostřednictvím dotační výzvy vyhlášené v loňském roce podpořilo MŠMT projekty zacílené na vzdělání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví. Učitelé by měli napomáhat wellbeingu dětí a vytvářet příjemnou atmosféru ve třídě. MŠMT prostřednictvím této výzvy přispělo necelých 40 miliard.

Zdroj: MŠMT. MŠMT podpořilo projekty na podporu duševního zdraví a prevenci rizikového chování. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-podporilo-projekty-na-podporu-dusevniho-zdravi-a

Dopady povinného předškolního vzdělávání | Univerzita Karlova provedla pro MŠMT výzkum dopadů zavedení povinné docházky do posledního ročníku v mateřské škole. Výzkum se zaměřoval na dopady na vzdělávání, počet odkladů a srovnání dětí, které navštěvovaly školku pouze v posledním povinném roce, s dětmi, které školku navštěvovaly po delší dobu. Závěrečná zpráva také navrhuje změny v nelegislativních i legislativních materiálech.

Zdroj: edu.cz. Výsledky výzkumu “Ověření dopadů zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání”. Dostupné z: https://www.edu.cz/vysledky-vyzkumu-overeni-dopadu-zavedeni-povinneho-posledniho-rocniku-predskolniho-vzdelavani/

Šetření ke kapacitám škol | Ve dnech 11. až 18. dubna proběhne šetření, které má zjistit počty ukrajinských žáků na všech úrovních škol, volné kapacity, možnosti jejich navýšení a možnosti zapojení ukrajinských zaměstnanců. MŠMT také vydalo k vyplnění dotazníku metodický pokyn.

Zdroj: edu.cz. Mimořádné šetření ke kapacitám MŠ, ZŠ, SŠ a KON a ukrajinským zaměstnancům. Dostupné z: https://www.edu.cz/mimoradne-setreni-ke-kapacitam-ms-zs-ss-a-kon-a-ukrajinskym-zamestnancum/

LEGISLATIVA

 

Výjimky k navýšení kapacity | Školy, jejichž kapacity jsou naplněny, mohou žádat výjimku z hygienických požadavků, čímž svoji kapacitu navýší. Maximální počty dětí ve třídě jsou určeny vyhláškou, která klade požadavky mimo jiné na prostorové podmínky, vytápění, hygienická zařízení a další vybavení. O zmírnění těchto požadavků se nyní debatuje, změna vyhlášky by mohla přijít už v červenci.

Zdroj: Novinky.cz. Školy mohou žádat o výjimku z hygienických požadavků. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-skoly-mohou-zadat-o-vyjimku-z-hygienickych-pozadavku-40428044

LETEM SVĚTEM

 

K reformě školského systému zatím nejsou data | Ačkoliv se nyní začalo uvažovat u reformování vzdělávacího systému zkrácením základní školy na 8 let a zavedením povinnosti alespoň dvouleté docházky na střední školy, nejsou k takovéto změně dostatečná data. Ani učitelé se nyní na prospěšnosti uvažované změny neshodnou. Podle mnohých by se jednalo o nesystémový krok.

Zdroj: ČTK. Učitelé: K debatě o zkrácení ZŠ a prodloužení školní docházky nejsou data. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ucitele-k-debate-o-zkraceni-zs-a-prodlouzeni-skolni-dochazky-nejsou-data/2347856

Žáci se čím dál více bojí přijímaček | Obavy z přijímacích zkoušek na střední školy má až 80 procent žáků devátých tříd. Jedná se o významný stresový faktor. Asi desetina žáků se bojí, že se na střední školu nedostane vůbec, a to především kvůli nízkým kapacitám a možnosti podat si pouze dvě přihlášky. Již dříve ministr školství Balaš zmínil, že systém a počet podávání přihlášek by se mohl změnit.

Zdroj: ČTK. Průzkum: Stoupl počet žáků, kteří se obávají přijímacích testů na SŠ. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pruzkum-stoupl-pocet-zaku-kteri-se-obavaji-prijimacich-testu-na-ss/2348145

Kolik stojí obec jedno místo v základní škole? | Provoz školy stojí obce jako zřizovatele velké peníze, proto některé obce zřizující “spádové” školy a vyžadují příspěvek od okolních obcí, ze kterých děti do spádové školy dojíždějí. K tomuto řešení přistoupil Beroun, kde je situace s kapacitou ve spádových školách nejkritičtější. Od okolních obcí vyžaduje 32 tisíc Kč na žáka ročně. Zavedení poplatků teď zvažují i další obce.

Zdroj: Novinky.cz. Školní místo vyjde obce až na 32 tisíc. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-skolni-misto-vyjde-obce-az-na-32-tisic-40427983

Datové sety pro přípravu krajských dlouhodobých záměrů | Kraje dostaly od MŠMT soubory pro přípravu analytických podkladů krajských dlouhodobých záměrů, a to na následující 4 roky. Byly také zveřejněny metodické poznámky k datům.

Zdroj: edu.cz. Kraje od MŠMT dostaly datové sety pro přípravu krajských dlouhodobých záměrů. Dostupné z: https://www.edu.cz/kraje-od-msmt-dostaly-datove-sety-pro-pripravu-krajskych-dlouhodobych-zameru/

pozvánka

 

Úloha venkovských škol a jejich budoucnost | Ve čtvrtek 13. dubna proběhne v Poslanecké sněmovně kulatý stůl s názvem Úloha venkovských škol a jejich budoucnost. Zástupci MŠMT, ČŠI, vědci i samotní ředitelé a zřizovatelé venkovských škol budou diskutovat o úloze vzdělávací instituce na venkově, její roli v komunitě i možnosti rozvoje. Průběh jednání bude přenášen on-line na stránkách Poslanecké sněmovny (stream 3).

Zdroj: PSP ČR. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=226002 

právní poradna pro školy

 

Přijetí k základnímu vzdělávání | K zápisu do první třídy rodiče přihlásili dítě, které dovrší šesti let až v říjnu. Je možné takové dítě k povinné školní docházce přijmout? Jaké jsou případně nezbytné předpoklady a jak bude probíhat správní řízení? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu.

SLADKÁ TEČKA

 

Vyhlášení ankety o nejoblíbenější knihu | V pondělí 17. dubna se dozvíme, jaká kniha nejvíce zaujala dětské čtenáře v minulém roce. Slavnostního vyhlášení se zúčastní také ministr školství. Zároveň bude udělena Cena učitelů, kteří vyberou nejlepší knihu českého autora, a cena za Počin školních knihoven.

Zdroj: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Vyhlášení Knihy dětského srdce, ceny V. F. Suka, ankety o nejoblíbenější dětskou knihu. Dostupné z: https://www.npmk.cz/pro-media/tiskove-zpravy/vyhlaseni-knihy-detskeho-srdce-ceny-v-f-suka-ankety-o-nejoblibenejsi


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení