Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!tel

 

novela vyhlášky o hygienických požadavcích

 

Návrh novely vyhlášky o hygienických požadavcích | Ministerstvo zdravotnictví navrhlo změnu vyhlášky, která by znamenala snížení spotřeby energií ve školách. Týká se požadavků na vytápění ve školách. Nově by školy neměly dle ministerstva určenou optimální teplotu, ale pouze rozmezí teplot, ve kterém by se měly držet. Spodní hranice by u učeben byla nastavena na 20 stupňů Celsia, u šaten 18 a u tělocvičen 17 stupňů Celsia, horní hranice pak 28 stupňů pro všechny prostory. Ministerstvo považuje tyto hodnoty zdraví neohrožující. Kromě stanovení teploty by se změna týkala také větrání a možnosti zastavení provozu školy.

Zdroj: ČTK. MZd navrhuje ve školách snížit teplotu mimo učebny a méně větrat. Dostupné z:
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mzd-navrhuje-ve-skolach-snizit-teplotu-mimo-ucebny-a-mene-vetrat/2258942 

ZPRÁVY Z MŠMT 

 

Ukrajinská infolinka | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zřídilo infolinku pro Ukrajince, na kterou je možné se kdykoliv obrátit. Zodpoví informace ohledně povinné školní docházky ukrajinských dětí, fungování českého školství nebo možnostech vzdělávání dětí starších 15 let. Operátorky hovoří ukrajinsky, je možné je kontaktovat na telefonním čísle 234 812 345 nebo e-mailu ukrajina@msmt.cz.

Zdroj: MŠMT. Ukrajinská infolinka Ministerstva školství.

MŠMT se snaží vypořádat s drahými energiemi | Také MŠMT přistupuje k opatřením, která mají ušetřit finance při současných cenách energií. Jejich spotřebu chce snížit až o 15 %. Dosáhnout toho má především snižováním teplot ve společných prostorách, výměnou oken a plynových kotlů nebo zateplením budov, a to díky evropským dotacím z programu OP Životní prostředí a podprogramu Nová zelená úsporám. Pomoci má také proškolení zaměstnanců o nastavení teploty v kancelářích mimo pracovní dobu.

Zdroj: Novinky.cz. Ministerstvo školství plánuje snížit spotřebu energií až o 15 procent. Dostupné z:
https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-ministerstvo-skolstvi-planuje-snizit-spotrebu-energii-az-o-15-procent-
40409242   

Počty ukrajinských uprchlíků ve školách | Ačkoliv školy nyní evidují necelých 70 tisíc ukrajinských žáků, jejich skutečný počet je odlišný. Údaje totiž zahrnují i žáky, kteří se na Ukrajinu vrátili nebo z jiného důvodu do školy nenastoupili. Zhruba v půlce listopadu by informace měly být aktuálnější, a to díky datům získaným při začátku nového školního roku. Ve školách momentálně působí také asi 1500 Ukrajinců jak na nepedagogických, tak na učitelských pozicích. 

Zdroj: MŠMT. Průběžné počty ukrajinských dětí v českých školách. Dostupné z:
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/prubezne-pocty-ukrajinskych-deti-v-ceskych-skolach 

Česká republika dala na jednání hlas mladým | V rámci českého předsednictví se ve dnech 19. a 20. září konala konference vrchních ředitelů odpovědných za oblast mládeže, kterého se kromě zástupců EU, Rady Evropy a Evropské komise účastnili také přímo mladí lidé. Jednání se týkalo především podpory neformálního vzdělávání, jež je součástí Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Předmětem debaty byl dále dopad pandemie covid-19 nebo války na Ukrajině na mladou generaci.

Zdroj: MŠMT. Téma jednání DG Youth: mladí lidé během covidu i války. Dostupné z: https://www.msmt.cz/jednani-dg-youth-mladi-lide-behem-covidu-i-valky   

LETEM SVĚTEM

 

Vztah velikosti školy a kvality vzdělávání | Česká školní inspekce zveřejnila analýzu, která zkoumá, zda má velikost školy vliv na kvalitu vzdělávání. Šetření bylo prováděno na 2. stupních základních škol. Ve velikosti škol byl zohledněn jak počet, tak velikost tříd. Dle studie byli žáci škol s vyšším počtem větších tříd lepší například v přijímačkách na střední školy, ve školách s nižším počtem menších tříd je zase dostupnější ICT vybavení.

Zdroj: ČŠI. Sekundární analýza: Vztah velikosti školy a kvality vzdělávání. Dostupné z:
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Sekundarni-analyza-Vztah-velikosti-skoly-a-kvality

Pěšky do školy přišlo letos nejvíce žáků | Akce Pěšky do školy, která proběhla minulý týden v rámci evropského týdne mobility, má za cíl snížit počet dětí, které se do školy vozí autem. Takový způsob dopravy totiž využívá až čtvrtina dětí. Cesta do školy je pro děti přirozeným pohybem, kterého by měly mít denně alespoň hodinu. Díky této kampani tento rok přišlo do školy pěšky nebo přijelo na kole či koloběžce asi 70 tisíc dětí ze 300 škol. Nadměrná přítomnost aut snižuje bezpečnost okolí školy a není příznivá pro životní prostředí.

Zdroj: ČTK. Do kampaně Pěšky do školy se letos zapojí asi trojnásobný počet dětí. Dostupné z:
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/do-kampane-pesky-do-skoly-se-letos-zapoji-asi-trojnasobny-pocet-deti/2257170

SLADKÁ TEČKA

 

Startuje pilotáž vzdělávacího programu pro ředitele škol | Národní pedagogický institut a nezisková organizace Učitel naživo zahájili studijní program Lídr školy. Ten má pomoci hlavně novým a nastávajícím ředitelům školy. Během lekcí, které povedou ředitelé různých typů škol, psychologové a právníci, si účastníci osvojí manažerské a administrativní dovednosti, schopnost podporovat pedagogy a schopnost zavádět inovace do výuky. Do pilotního ročníku se zapojí 72 vybraných osob a pokud se kurz osvědčí, mohl by se v budoucnu stát pro ředitele škol povinným. 

Zdroj: NPI. Začíná pilotní ročník Lídra školy – inovovaného programu pro vzdělávání ředitelů. Dostupné z:
https://www.npi.cz/aktuality/8686-zacina-pilotni-rocnik-lidra-skoly  


Zaujal vás Ředitelův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého druhého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení