Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Zpráva týdne

 

Proběhly přijímačky na střední školy | V minulém týdnu se ve dvou dnech konaly přijímací zkoušky na střední školy. Střední školy v letošním roce zaznamenaly vysoký zájem. Ukrajinští žáci psali testy s úlevami přizpůsobenými jejich znalostem češtiny. Výsledky budou známé na konci dubna. Tento týden proběhnou ještě přijímačky na víceletá gymnázia.

Zdroj: Novinky.cz. Začaly jednotné přijímačky na střední školy. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-zacaly-jednotne-prijimacky-na-stredni-skoly-40428495

 

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Infoletáky k zápisům do mateřských škol | MŠMT prosí o distribuci letáků, které informují o skutečnosti, že se uskuteční zápisy do mateřských škol. Vyvěšeny mají být primárně na místech, kde je pravděpodobnost, že si jich rodiče všimnou. Cílí především na informovanost rodin v sociálně vyloučených lokalitách o tom, kdy se zápis koná a jak probíhá.

Zdroj: edu.cz. Letáky k informování zákonných zástupců o zápisech dětí do MŠ. Dostupné z: https://www.edu.cz/methodology/letaky-k-informovani-zakonnych-zastupcu-o-zapisech-deti-do-ms/

Hudebka a výtvarka zůstanou | MŠMT uvádí na pravou míru, že nikdy nebylo v úmyslu tyto výchovy zrušit. Diskuze o výuce uměleckých výchov ale směřuje spíše k tomu, jak všechny jednotlivé obory, jako jsou tanec, drama nebo kinematografie, do výuky zakomponovat. Na podpoře integrace dalších uměleckých oborů MŠMT spolupracuje s Ministerstvem kultury.

Zdroj: Ministerstvo kultury. Revize Rámcových vzdělávacích programů v oblasti Umění a kultury je unikátní příležitostí pro budoucnost společnosti. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/novinky-a-media-cs-4/5188cs-revize-ramcovych-vzdelavacich-programu-v-oblasti-umeni-a-kultury-je-unikatni-prilezitosti-pro-budoucnost-spolecnosti

Dotace podpoří nadané žáky | MŠMT už v lednu vyhlásilo dotační výzvu, jejíž celková alokace byla nyní navýšena až na 15 milionů Kč. Dotací bude podpořeno až 11 tisíc žáků ve 46 projektech. Výzvy jsou zaměřeny především na technické a přírodovědné obory, a to např. v podobě mimoškolních aktivit s důrazem na inovativnost.

Zdroj: MŠMT. MŠMT podpoří téměř 11 tisíc nadaných žáků. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-podpori-temer-11-tisic-nadanych-zaku

Reflexe připravenosti na učitelskou profesi | Česká školní inspekce vydala publikaci, která sbírá postřehy absolventů pedagogických fakult a učitelů, kteří hodnotí připravenost na svou profesi na začátku jejich kariéry a v jejím průběhu. Zkoumá také vztah mezi aprobovaností a reálnými učitelskmi kompetencemi.

Zdroj: ČŠI. Kvalifikace, příprava a kompetence učitelů. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Kvalifikace,-priprava-a-kompetence-ucitelu

LETEM SVĚTEM

 

Na co myslet při zadávání domácích úkolů? | Domácí úkoly by neměly školáky nadměrně zatěžovat. MŠMT plánuje k této problematice vydat návod. Reaguje tím na petici, podle které by mělo ministerstvo regulovat množství domácích úkolů vyhláškou. Dle signatářů petice úkoly představují nadbytečnou zátěž nejen pro žáky, ale také pro jejich rodiče, a neměly by proto být povinné.

Zdroj: Novinky.cz. Ministerstvo pošle školám návod, jak moc nezatěžovat děti domácími úkoly. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-ministerstvo-posle-skolam-navod-jak-moc-nezatezovat-deti-domacimi-ukoly-40428419

Zrušení známek by nebylo systémové | Záměr MŠMT, dle kterého by v prvních až třetích třídách základních škol byly známky na vysvědčení nahrazeny slovním hodnocením, by dle odborníků nebyl systémový. Musela by mu předcházet změna stylu výuky a komunikace s rodiči. Dle ministerstva by ale slovní hodnocení umožnilo lepší reflexi pokroku žáka. Zamýšlená změna by mohla být zavedena nejdříve v roce 2025.

Zdroj: ČTK. Odborník: Nahrazení známek jiným hodnocením jen na vysvědčení je nesystémové. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbornik-nahrazeni-znamek-jinym-hodnocenim-jen-na-vysvedceni-je-nesystemove/2349885

pozvánky

 

Super Mega DigiDay | Národní pedagogický institut pořádá online konferenci věnovanou dezinformacím, hackerům, fake news, podvodným e-mailům a dalším nástrahám, na které je možné na internetu narazit. Konference se uskuteční ve středu 19. dubna a bude probíhat po celý den. V dopoledních hodinách bude program věnovaný dětem, je tedy možné se do něj zapojit i během vyučování.

Zdroj: NPI. Zveme vás na celodenní vysílání o internetové bezpečnosti Super Mega DigiDay. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/12082-super-mega-digiday

Webinář k novým pravidlům kyberbezpečnosti pro obce a školy | Pro obce a školy jsme připravili další webinář ze série GDPR prakticky, který se bude věnovat nové evropské regulaci kyberbezpečnosti podle směrnice NIS2. Ta přináší řadu změn. Ne všechno, co se ale ve veřejném prostoru říká, je pravda. Na webináři s názvem „Směrnice NIS2 o kyberbezpečnosti. Co od nového roku přinese obcím a školám?“ mimo jiné zodpovíme, na koho nová pravidla skutečně dopadnou, jak moc jimi budou ovlivněny obce I. a II. typu a jejich školy a co vlastně znamená NIS 2. Webinářem provází Václav Řehoř a hostem bude Štěpán Daněk, specialista regulace z Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. GDPR prakticky: Směrnice NIS 2 o kyberbezpečnosti. Co od roku 2024 přinese obcím a školám? / Václav Řehoř / 25.4.2023 (13:00 - 14:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/gdpr-prakticky--smernice-nis-2-o-kyberbezpecnosti--co-od-roku-2024-prinese-obcim-a-skolam--vaclav-rehor-25-4-2023--13-00-14-00-/

Družení 2023 pro vychovatelky školních družin | Dvoudenní seminář pro začínající i zkušené vychovatelky proběhne formou dílen, přičemž účastníci si budou moci vybrat z témat jako je čtenářská gramotnost, pohyb, etiketa, legislativa pro zájmové vzdělávání a další. Družení se bude konat ve dnech 9. a 10. června.

Zdroj: NPI. Patnáctý celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/12095-druzeni-2023

právní poradna pro školy

 

Pokračování v základním vzdělávání po dokončení povinné školní docházky | Žákyně, která opakovala ročník ze zdravotních důvodů, dokončila povinnou školní docházku ukončením 8. ročníku, ráda by však pokračovala ve vzdělávání až do deváté třídy. Je to možné? Co je případně nezbytné pro to, aby jí mohlo být vyhověno? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu.

SLADKÁ TEČKA

 

Zmocněnec pro wellbeing a duševní zdraví | Ministr školství Vladimír Balaš v pátek jmenoval zmocněnce MŠMT pro wellbeing, duševní zdraví a ústavní výchovu. Stal se jím Ferdinand Hrdlička. Ten nyní bude koordinovat činnosti v rámci těchto agend a starat se o systémová zlepšení.

Zdroj: MŠMT. Nový zmocněnec MŠMT pro wellbeing, duševní zdraví a ústavní výchovu. Dostupné z: https://www.msmt.cz/novy-zmocnenec-msmt-pro-wellbeing-dusevni-zdravi-a-ustavni


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení