Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Zpráva týdne

 

Ministr školství rezignuje | Vladimír Balaš oznámil, že chce rezignovat z postu ministra školství, a to ze zdravotních důvodů. Jeho požadavek bude projednán na stranickém sjezdu, který by měl proběhnout tento týden. Na jeho místo by mohl nastoupit Mikuláš Bek, současný ministr pro evropské záležitosti.

Zdroj: Seznam Zprávy. „Rezignaci zvažuji od ledna.“ Balaš vysvětluje, proč končí jako ministr. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-koncici-balas-rezignaci-zvazuji-od-ledna-mam-problemy-po-covidu-229748#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.cz 

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Kompetence začínajících učitelů | MŠMT provedlo analýzu týkající se kompetencí začínajících učitelů a čerstvých absolventů pedagogických fakult. Ti prostřednictvím dotazníků zhodnotili své dovednosti například v oblastech schopnosti rozvíjet digitální znalosti žáků nebo schopnosti učinit výuku podnětnou. Z šetření zároveň vyplynulo, že se necítí být dostatečně připraveni na zvládání problémového chování žáků.

Zdroj: edu.cz. Unikátní šetření: Jak jsou začínající učitelé připraveni na svou práci? Dostupné z: https://www.edu.cz/unikatni-setreni-jak-jsou-zacinajici-ucitele-pripraveni-na-svou-praci/

Tělesná zdatnost žáků se zhoršuje | Výsledky šetření prováděného Českou školní inspekcí ukazují, že tělesná zdatnost žáků je na nižší úrovni než před 30 lety, kdy bylo stejné šetření provedeno naposledy. Testy odhalily výrazný pokles zdatnosti v běhu, a to jak u dívek, tak u chlapců. Alespoň srovnatelné jsou výsledky v silových disciplínách. Téměř desetina dětí navíc není dostatečně pohybově zdatná.

Zdroj: ČŠI. Tematická zpráva – Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Telesna-zdatnost-zaku-na-zaklad

Konference o valorizaci znalostí | Zhodnocení znalostí a jejich přenos do nových produktů, politik a služeb by měly být jedním z našich hlavním zájmů, říká ministr školství Vladimír Balaš. I proto se Česká republika zapojila do kampaně, která na tuto problematiku upozorňuje. Minulý týden k tématu proběhla v Praze konference Awareness Raising Campaign on Knowledge Valorisation, kde právě MŠMT bylo jedním ze spolupořadatelů.

Zdroj: MŠMT. Ministr na konferenci k problematice valorizace znalostí. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministr-balas-na-konferenci-k-problematice-valorizace

Příčiny vzdělávání romských žáků ve speciálních třídách | MŠMT nechalo zpracovat analýzu zabývající se příčinami častého umisťování romských žáků do speciálních tříd. Dle výzkumu neumí české školy pracovat se žáky ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, diagnostická zařízení mají často segregační tendence, zároveň však často samotní rodiče těchto žáků požadují umístění do speciálních tříd. Součástí analýzy jsou také hlavní doporučení.

Zdroj: edu.cz. Výsledky výzkumu "Analýza příčin vyššího podílu romských žáků vzdělávajících se ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9, školského zákona" včetně doporučení. Dostupné z: https://www.edu.cz/vysledky-vyzkumu-analyza-pricin-vyssiho-podilu-romskych-zaku-vzdelavajicich-se-ve-skolach-a-tridach-zrizenych-podle-%c2%a7-16-odst-9-skolskeho-zakona-vcetne-doporuceni 

LEgislativa

 

Novela zákona o pedagogických pracovnících míří do Senátu | Poslanci v pátek schválili projednávanou novelu zákona o pedagogických pracovnících. Ta nově zakotvuje pozici uvádějícího a provázejícího učitele, školského logopeda, ale také zaručení učitelských platů na úrovni alespoň 130 % průměrné měsíční mzdy. Původně návrh počítal s navýšením mezd všech pedagogů, jejich zúžení pouze na učitele mnozí kritizovali. Návrh novely teď musí schválit Senát.

Zdroj: iDnes.cz. Poslanci schválili návrh, který zaručí 130 procent průměrné mzdy jen učitelům. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-zakon-o-pedagogickych-pracovnicich-platy-odmenovani-ucitelu.A230421_124928_domaci_kop 

LETEM SVĚTEM

 

Průměrný plat učitele je skoro 50 tisíc | Průměrný učitelský plat v loňském roce vzrostl na 48 204 Kč, tedy asi o jedno procento oproti předchozímu roku. Ve srovnání se stavem v roce 2017 se však jedná o nárůst o 52,3 procent. Současný průměrný plat je na úrovni 120 procent průměrné měsíční mzdy. Vzhledem k inflaci však reálný plat klesnul.

Zdroj: ČTK. MŠMT: Plat učitelů vzrostl loni na 48.204 Kč. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/msmt-plat-ucitelu-vzrostl-loni-na-48-204-kc/2354111

Jak pracovat s dětmi z problematického zázemí? | Pomoc učitelům v práci s dětmi pocházejících z nevyhovujícího rodinného zázemí může nový projekt Domů nevidíš. Učitelům má usnadnit porozumění pocitům dětí, které se ocitly v nesnadné rodinné situaci, a snadněji identifikovat příčinu zhoršení jejich prospěchu nebo chování.

Zdroj: Novinky.cz. Nový projekt nabízí podporu učitelům, kteří pracují s dětmi s problematickým zázemím. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-novy-projekt-nabizi-podporu-ucitelum-kteri-pracuji-s-detmi-s-problematickym-zazemim-40428665

Na dětské skupiny se kladou nižší nároky než na školky | V posledních letech došlo ke kontrole pouze ve 23 dětských skupinách, přičemž jejich celkový počet v Česku činí necelých 1500. Pro srovnání, mateřských škol je ročně kontrolováno několik set. Dětské skupiny však spadají do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí, nepodléhají tedy kontrole ze strany ČŠI. Odborníkům se nepoměr v požadavcích na kvalitu nelíbí.

Zdroj: Novinky.cz. Na školky je přísnější metr než na dětské skupiny. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-na-skolky-je-prisnejsi-metr-nez-na-detske-skupiny-40428814

ZUŠ Open | V květnu během dvou týdnů proběhne festival základních uměleckých škol, v rámci kterého se uskuteční umělecká představení pod širým nebem, a to ve městech po celé České republice. Cílem festivalu je ukázat důležitost uměleckých škol a uměleckého vzdělání.

Zdroj: Řízení školy online. Do festivalu ZUŠ Open se v květnu a červnu zapojí přes 400 základních uměleckých škol z celé republiky. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/do-festivalu-zus-open-se-v-kvetnu-a-cervnu-zapoji-pres-400-zakladnich-umeleckych-skol-z-cele-republiky.a-17663.html

Osvětová kampaň proti tabákovým výrobkům | Světový den bez tabáku připadá na poslední květnový den. Státní zdravotní ústav k této příležitosti spustil kampaň určenou žákům druhého stupně základních škol, ve které se mají zamyslet nad negativními dopady nikotinu, a to prostřednictvím kreativního zpracování výtvarného díla nebo videa.

Zdroj: MŠMT. Státní zdravotní ústav vyhlašuje kreativní soutěž pro děti. Dostupné z: https://www.msmt.cz/statni-zdravotni-ustav-vyhlasuje-kreativni-soutez-pro-deti

pozvánky

 

Webinář k novým pravidlům kyberbezpečnosti pro obce a školy | Pro obce a školy jsme připravili další webinář ze série GDPR prakticky, který se bude věnovat nové evropské regulaci kyberbezpečnosti podle směrnice NIS2. Ta přináší řadu změn. Ne všechno, co se ale ve veřejném prostoru říká, je pravda. Na webináři s názvem „Směrnice NIS2 o kyberbezpečnosti. Co od nového roku přinese obcím a školám?“ mimo jiné zodpovíme, na koho nová pravidla skutečně dopadnou, jak moc jimi budou ovlivněny obce I. a II. typu a jejich školy a co vlastně znamená NIS 2. Webinářem provází Václav Řehoř a hostem bude Štěpán Daněk, specialista regulace z Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. GDPR prakticky: Směrnice NIS 2 o kyberbezpečnosti. Co od roku 2024 přinese obcím a školám? / Václav Řehoř / 25.4.2023 (13:00 - 14:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/gdpr-prakticky--smernice-nis-2-o-kyberbezpecnosti--co-od-roku-2024-prinese-obcim-a-skolam--vaclav-rehor-25-4-2023--13-00-14-00-/

Družení 2023 pro vychovatelky školních družin | Dvoudenní seminář pro začínající i zkušené vychovatelky proběhne formou dílen, přičemž účastníci si budou moci vybrat z témat jako je čtenářská gramotnost, pohyb, etiketa, legislativa pro zájmové vzdělávání a další. Družení se bude konat ve dnech 9. a 10. června.

Zdroj: NPI. Patnáctý celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/12095-druzeni-2023

Debata s řediteli škol o digitálních kompetencích | On-line debata o nové informatice a digitálních kompetencích proběhne 26. dubna v 15 hodin. Povedou ji ředitelé škol a bude se věnovat přípravě učitelů na výuku informatiky a na to, aby změny v této oblasti školství byly skutečně promítnuty do výuky.

Zdroj: NPI. Živě: Digitální změna (nejen) v úpravách školních dokumentů. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/12136-digitalni-zmena-v-upravach-skolnich-dokumentu

právní poradna pro školy

 

Porušení režimu dočasně práce neschopného | Zaměstnanec byl lékařem uznán dočasně práce neschopným. V době neschopnosti byl však přistižen, že tento režim nedodržuje. Jak je možné v takové situaci z pozice zaměstnavatele postupovat? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu.  

SLADKÁ TEČKA

 

Kniha dětského srdce | Nejoblíbenější dětskou knihou minulého roku se stal Deník malého poseroutky. Učitelé pak v anketě o knihách českých autorů vyšlých v loňském roce ocenili knihu Rekrut 244 od Františka Tichého. Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo v pražském kulturním centru DOX za účasti ministra školství.

Zdroj: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Kniha dětského srdce, cena V. F. Suka, anketa o nejoblíbenější dětskou knihu roku 2022. Dostupné z: https://www.npmk.cz/pro-media/tiskove-zpravy/kniha-detskeho-srdce-cena-v-f-suka-anketa-o-nejoblibenejsi-detskou-knihu-0


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení