Ředitelův infoservis - - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé druhé pondělí ráno na našem webu!

ŘEŠENÍ UKRAJINSKÉ KRIZE

 

Prostředky na začlenění uprchlíků | Vláda schválila peníze na začlenění ukrajinských uprchlíků do škol. Prostředky ve výši 5,2 miliardy Kč budou použity na zařazení dětí do běžných tříd, na adaptační skupiny při mateřských i základních školách a na jazykové kurzy češtiny pro ukrajinské žáky i učitele. Částka by měla zmíněné náklady pokrýt do srpna. Momentálně je v ČR registrováno asi 125 000 ukrajinských dětí ve věku od 3 do 18 let. 


Zdroj: ČTK. Vláda schválila na začlenění Ukrajinců do škol do srpna 5,2 miliardy Kč. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-na-zacleneni-ukrajincu-do-skol-do-srpna-5-2-miliardy-kc/2185488  


Metodická podpora ČŠI | Česká školní inspekce bude poskytovat metodickou podporu školám s větším počtem přijatých ukrajinských uprchlíků. Chce tak pomoci školám zvládnout náročnou situaci. K tomu bude provádět metodicky orientované návštěvy škol a na místě řešit relevantní témata. ČŠI se zároveň zavázala, že kromě této podpory nebude provádět žádná hodnocení či kontrolu.


Zdroj: ČŠI. Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Integrace-a-vzdelavani-ukrajinskych-deti-a-zaku-%E2%80%93  

LETEM SVĚTEM

 

Možné změny u přijímaček a maturitních zkoušek | Ministr Gazdík nastínil, k jakým změnám by mohlo v příštích letech u přijímacích zkoušek a maturity dojít. Jedním z návrhů je elektronizace podávání přihlášek na střední školy, které se nyní podávají na tištěném formuláři. Dále je ve výhledu celková digitalizace maturitních testů nebo revize jednotných přijímacích zkoušek. Skepticky se však ministr staví k zavedení dvojí podoby maturitních zkoušek, kdy by vedle dosavadní existovala ještě tzv. profesní.


Zdroj: ČTK. Přihlášky ke zkouškám na školu budou asi od příštího roku elektronické. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prihlasky-ke-zkouskam-na-skoly-budou-asi-od-pristiho-roku-elektronicke/2183850    


Počet pedagogů roste | Dle statistik MŠMT učitelů a učitelek přibývá. V posledních pěti letech se jejich počet zvýšil asi o 15 %, vzrostl také počet učitelů na jednoho žáka. Učitelé přibývají především na základních školách, kde jich je nyní necelých 90 tisíc. Naopak na vyšších odborných školách učitelé ubývají.


Zdroj: Novinky.cz. Počet učitelů a učitelek ve školách roste. Dostupné z: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/pocet-ucitelu-a-ucitelek-ve-skolach-roste-40391958  


Funkce školního psychologa a speciálního pedagoga | Ačkoliv nejsou školní psychologové ani sociální pedagogové zahrnuti v plánované novele zákona o pedagogických pracovnících, MŠMT přislíbilo jejich zakotvení do školského zákona a do vyhlášky o poskytování poradenských služeb. Jasný však zatím není také systém financování těchto pozic. Do konce roku 2024 bude financování zajištěno prostřednictvím OP JAK, od roku 2025 by podle MŠMT mohly být placeny ze státních peněz.


Zdroje: Novinky.cz. MŠMT: Školní psychologové by se mohli ze státních peněz platit od roku 2025. Dostupné z: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/msmt-skolni-psychologove-by-se-mohli-ze-statnich-penez-platit-od-roku-2025-40391455 


Revize rámcového vzdělávacího programu | Rámcový vzdělávací program základních škol čekají změny. V uplynulém týdnu začalo připomínkování tohoto dokumentu. Materiál zásadně ovlivňuje vzdělávání, řídí se jím výuka na každé škole. V souvislosti s reformou se nyní nejčastěji mluví o vypuštění povinnosti zvolit si na základní škole výuku druhého cizího jazyka. 


Zdroj: NPI. Začalo veřejné připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/5880-pripominkovani-hlavnich-smeru-revize-rvp-zv  

MEZINÁRODNÍ DEN UČITELŮ

 

Známe výsledky ankety Zlatý Amos | Dne 28. března, v den výročí 430 let od narození Jana Amose Komenského, byly slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Zlatý Ámos. Nejoblíbenějším učitelem se stal učitel matematiky Marek Valášek z Anglicko-českého gymnázia Amazon v Praze, který byl oceněn ještě v dalších dvou kategoriích. 


Zdroj: MŠMT. Ministr Gazdík korunoval nového Zlatého Ámose. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministr-gazdik-korunoval-noveho-zlateho-amose  


Den učitelů | Dne 28. března si MŠMT připomnělo den učitelek a učitelů. I přesto, že nyní v pedagogických sborech převažují ženy, ne vždy měly přístup k tomuto povolání jednoduchý. Při této příležitosti MŠMT zahajuje miniserii medailonků o významných pedagožkách na jejich počest.


Zdroj: MŠMT. MŠMT si připomíná den učitelů a učitelek. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-si-pripomina-den-ucitelu-a-ucitelek  ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení