Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

téma týdne

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání k připomínkám | Až do 15. ledna může odborná i laická veřejnost připomínkovat Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2023 – 2027. Z pohledu menších zřizovatelů a menších škol se za nejproblematičtější materiál ukazuje ten s názvem Systémová podpora a řízení škol. Jednou z klíčových aktivit je v něm totiž prioritizace svazkových škol a spojených ředitelství.

Zdroj: edu.cz. Veřejná konzultace k pracovní verzi DZ ČR 2023-2027 zahájena. Dostupné z: https://www.edu.cz/verejna-konzultace-k-pracovni-verzi-dz-cr-2023-2027-zahajena/

Z vlády a mšmt

 

Dotace na školní obědy | Nestátní neziskové organizace mohou i v tomto roce žádat o dotaci na školní obědy. Současná výše alokace je 100 milionů korun. Organizace následně poskytnou prostředky školám, ty poté vytipují žáky, kteří takovou podporu potřebují. Navyšování cen energií se promítá i do cen školních obědů, které si tak nyní může dovolit ještě méně rodin. Průměrná cena školního oběda před 6 lety činila 24 Kč, nyní je to už 34 Kč.

Zdroj: MŠMT. MŠMT navýší dotaci na podporu školních obědů. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-navysi-dotaci-na-podporu-skolnich-obedu

Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků | Nejpozději koncem ledna bude zveřejněn formulář pro vyplnění závěrečné zprávy o vyúčtování finančních prostředků z Národního plánu obnovy za rok 2022. Školy musí tento formulář vyplnit do 28. února 2023. MŠMT ve spolupráci s NPO vytvořilo k vyplnění formuláře metodickou příručku.

Zdroj: edu.cz. Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků na digitální učební pomůcky a na prevenci digitální propasti za rok 2022 z NPO. Dostupné z: https://www.edu.cz/zaverecna-zprava-o-vyuctovani-financnich-prostredku-na-digitalni-ucebni-pomucky-a-na-prevenci-digitalni-propasti-za-rok-2022-z-npo/

LETEM SVĚTEM

 

Dětí s odkladem neubývá | Česká republika je v rámci Evropské unie nad průměrem v počtu dětí, kterým byla odložena povinná školní docházka. Ve školním roce 2021/2022 bylo dětí s odkladem asi 21 %, podobně jako předchozí školní rok. Nejčastějším důvodem pro odklad je nezralost dítěte, dále pak poruchy výslovnosti nebo pozornosti. Dle odborníků by ale měl být odklad výjimečnou záležitostí.

Zdroj: Novinky.cz. Počet dětí s odkladem povinné školní docházky se nesnižuje. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-pocet-deti-s-odkladem-povinne-skolni-dochazky-se-nesnizuje-40418968

Podpora zájmových kroužků | Projekt Darujeme kroužky dětem má za cíl podpořit účast dětí v zájmových mimoškolních aktivitách. Rodiče, kteří splní podmínky, mohou žádat o podporu až 2000 Kč, již lze použít nejen na úhradu členského příspěvku, ale také na nákup vybavení či zaplacení soustředění. O příspěvek lze žádat od 5. ledna a může být uplatněn u všech poskytovatelů pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Zdroj: Řízení školy online. Darujeme kroužky dětem. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/darujeme-krouzky-detem.a-17313.html

Učitelé mateřských škol stárnou | V předdůchodovém věku se nyní nachází asi 30 % pedagogů v mateřských školách. Podíl učitelů věkem do 30 let činí naopak pouze 21 %. Obecně tak Česko patří k zemím, kde je většina učitelů v mateřské škole spíše starší populace. Zároveň téměř 100 % pedagogů v mateřských školách představují ženy. Tyto údaje vyplývají z výroční zprávy ČŠI.

Zdroj: ČTK. ČŠI: Do penze odejde v příštích deseti letech asi 30 % učitelů ve školkách. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/csi-do-penze-odejde-v-pristich-deseti-letech-asi-30-procent-ucitelu-ve-skolkach/2304911

Zdravotní vada není důvodem pro výpověď | Rozhodl tak Ústavní soud ve věci učitelky střední školy, která dostala výpověď pro nadbytečnost, skutečným motivem však byla její zraková vada. Pedagožce byl mimo jiné odpírán přístup do systému nebo jí byla ukládána knihovnická práce. Soud řekl, že takové jednání je ze strany zaměstnavatele diskriminační.

Zdroj: Novinky.cz. Propuštěná učitelka s vadou zraku našla zastání až u Ústavního soudu. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-propustena-ucitelka-s-vadou-zraku-nasla-zastani-az-u-ustavniho-soudu-40418945

Z dětského domova nejčastěji na učiliště | Z výzkumu vyplývá, že děti umístěné v dětských domovech nejčastěji vystudují odborné učiliště, a to i přesto, že by sami preferovali studium jiné střední školy. Dětské domovy však často dětem doporučují studium právě těchto škol, a to kvůli vzdálenosti od domova či finanční náročnosti. Ukazuje se však, že děti, které si obor vybraly samy, svůj obor častěji dokončily.

Zdroj: Novinky.cz. Děti vyrůstající v dětských domovech dosahují nižšího vzdělání, ukazuje výzkum. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-lide-vyrustajici-v-detskych-domovech-dosahuji-nizsiho-vzdelani-uvadi-vyzkum-40419221

SLADká TEČKa

 

Finále ankety Zlatý Ámos | Do letošního ročníku Zlatého Ámose bylo žáky základních a střeních škol nominováno 65 učitelů. Ti budou muset svou nominaci obhájit před porotou a pouze 6 z nich postoupí do celorepublikového kola. O tom, kdo z nich se nakonec stane vítězem, se rozhodne 24. března 2023, tedy na Den učitelů. Na finálové akci dojde zároveň k vyhlášení ankety Dětský Ámos.

Zdroj: Novinky.cz. O Zlatého Ámose se utká 65 učitelů. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-o-zlateho-amose-se-utka-65-ucitelu-40419101


Zaujal vás Ředitelův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého druhého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení