Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!tel

 

ZPráva týdne

 

Informace MŠMT k ONIV | Školy se tento rok potýkají s výrazným snížením ONIV. Protože se kolem jejich výše, která byla tento rok školám přidělena, v posledních dnech vedla poměrně široká diskuze, vydalo k tomuto problému MŠMT podrobnější informace. V nich se dozvíte, jak se ONIV pro rok 2022 stanovily a v jaké výši se plánují pro rok 2023.

Zdroj: edu.cz. Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) v regionálním školství. Dostupné z: https://www.edu.cz/methodology/ostatni-neinvesticni-vydaje-oniv-v-regionalnim-skolstvi/#13-cel%C3%BD-text-metodiky-pro-s%C5%A1-a-konzervato%C5%99e-k-bezplatn%C3%A9-jazykov%C3%A9-p%C5%99%C3%ADprav%C4%9B

Z vlády a mšmt

 

První jednání Rady MŠMT pro odborné vzdělávání | Rada pro odborné vzdělávání je nově vzniklý poradní orgán ministra školství a zaměřuje se zejména na vyjasnění stanovisek, zlepšení komunikace mezi jednotlivými orgány věnujícími se vzdělávání nebo posuzování dopadů strategií a koncepcí na odborné vzdělávání. V Radě jsou zastoupeni představitelé jiných ministerstev, odborů, zaměstnavatelů, krajů a školských asociací. Poradní orgán by se nyní měl scházet dvakrát ročně.

Zdroj: MŠMT. Rada pro odborné vzdělávání poprvé jednala. Dostupné z: https://www.msmt.cz/rada-pro-odborne-vzdelavani-poprve-jednala

Setkání administrátorů rejstříku škol | Na setkání, které proběhlo 18. října, diskutovali zástupci krajských úřadů a pracovníci oddělení školského rejstříku MŠMT. Věnovali se především tématům efektivního průběhu správního řízení při zápisu do rejstříku škol, správní praxi nebo podmínkám digitálního podání. Zástupci MŠMT také představili rysy administrace agendy školských právnických osob a metodiku a aktuality rejstříku škol a školských zařízení.

Zdroj: MŠMT. Na MŠMT se opět sešli administrátoři rejstříku škol. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/na-msmt-se-opet-sesli-krajsti-administratori-rejstriku-skol

Přibývá asistentů pedagoga | Počet asistentů pedagoga, kteří pomáhají učiteli a zároveň se snaží zapojit znevýhodněné žáky do výuky, přibývá. Od roku 2019 se jejich počet zvýšil dokonce o 31 %, nejvíce jich působí na základních školách. MŠMT by teď chtělo změnit způsob jejich financování. Školy by tak měly mít přidělený počet pedagogů, a to podle počtu tříd a podle jejich obsazenosti. Změna by dle ředitele odboru základního vzdělávání MŠMT Michala Černého přispěla ke sjednocení a zlepšení pracovních podmínek asistentů.

Zdroj: ČTK. Ve školách přibývá asistentů pedagoga, MŠMT chystá změnu jejich financování. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ve-skolach-pribyva-asistentu-pedagoga-msmt-chysta-zmenu-jejich-financovani/2273088

LETEM SVĚTEM

 

Rekordní zájem o Logickou olympiádu | Do letošního 15. ročníku Logické olympiády se přihlásilo téměř 95 tisíc žáků z 3751 českých škol. Nejvíce soutěžících bude reprezentovat Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. Větší počet zapojených žáků může pomoci odhalit i talentované děti, které v samotném vyučování nemusí být vždy premianty. Skryté talenty je totiž dle ČŠI pro učitele často obtížné odhalit.

Zdroj: Novinky.cz. Do Logické olympiády se přihlásilo rekordních 94 tisíc žáků. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-do-logicke-olympiady-se-prihlasilo-rekordnich-94-tisíc-zaku-40412096#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=5&utm_campaign=abtest199_novy_box_firmy_varAA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Konference ke klíčovým kompetencím | Dne 26. října proběhne on-line konference zaměřená na implementaci klíčových kompetencí. Věnovat se bude inspiraci v oblasti kvality a efektivity vzdělávání v rámci sítě Evropských škol. Závěry z diskuze pak mohou být použity v českém vzdělávání. Konferenci pořádá Česká školní inspekce a je možné se na ni bezplatně připojit zde: https://csiconference.eu/.

Zdroj: ČŠI. On-line konference: Inspirace pro ČR-implementace klíčových kompetencí v systému Evropských škol. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/On-line-konference-Inspirace-pro-CR-implementace-k

Jak předcházet sledování vašich e-mailů | Sledovací mechanismy, které dokáží rozpoznat čas, místo nebo  používané zařízení při otevření e-mailu, jsou přítomny asi u 85 % doručené pošty. Článek na portále edu.cz radí, jak se takovým mechanismům vyvarovat nejen ve školním prostředí. Doporučuje např. zakázat načítání obrázků v e-mailu, maskování primárního e-mailu, použití doménového koše nebo vygenerování náhodné e-mailové adresy.

Zdroj: edu.cz. Proč maskovat svou e-mailovou adresu? Dostupné z: https://www.edu.cz/proc-maskovat-svou-e-mailovou-adresu/

Peníze na ukrajinské asistenty | O peníze na ukrajinské asistenty pedagoga, kteří budou pomáhat se začleňováním a překonáváním jazykové bariéry ukrajinským žákům, požádalo asi 750 škol. Školy tak celkově dostanou zhruba 110 milionů Kč. Nejvíce žádostí podaly základní školy, středních škol se týkalo pouze 8 žádostí. Ukrajinští asistenti pedagoga mají výjimku v požadavku na znalost českého jazyka, zároveň je možné, aby jejich pracovní poměr trval kratší dobu než 1 rok.

Zdroj: Novinky.cz. Peníze na ukrajinské asistenty získá 752 mateřských, základních a středních škol. Dostupné z:https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-penize-na-ukrajinske-asistenty-ziska-752-materskych-zakladnich-a-strednich-skol-40412203

pozvánky

 

Další webinář z cyklu GDPR prakticky otevíráme všem zájemcům | V úterý 1. listopadu od 13:00 se uskuteční další z našich vysílání určených klientům pověřenců SMS-služby, tentokrát na téma "Pověřenec a jeho role - spolupráce s obcí a školou". Odkaz pro připojení na webinář, který výjimečně otevíráme všem zájemcům, obdrží naši klienti od svého pověřence a k dispozici je také zde: https://meet.google.com/ggx-dddq-kyo.

SLADKÁ TEČKA

 

Webinář o time managementu pro ředitele škol | Pokračujeme v online vzdělávání o školských tématech (nejen) pro ředitele škol! Kompletní nabídku kurzů najdete na zbrusu nových webových stránkách, na kterých se na jednotlivé webináře můžete zaregistrovat. A nezapomeňte: členské obce SMS ČR a jimi zřizované školy mají 10% slevu, klienti pověřenců SMS-služby s.r.o. dokonce 25% slevu. Stačí se zaregistrovat!

Už ve čtvrtek 3. listopadu nás čeká webinář věnovaný time managementu ředitele školy vedený paní Irenou Trojanovou. Na podzim jsme si pro vás ale připravili řadu dalších zajímavých kurzů, uvádíme jen některé:

Těšíme se na viděnou!

Zdroj: SMS ČR VZDĚLÁVÁNÍ. Dostupné z: https://www.smscr.education/skoly/  


Zaujal vás Ředitelův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého druhého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení