Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!


Z vlády a MINISTERSTEV

 

Priority nového ministra školství | Po nástupu do funkce ministra školství se Mikuláš Bek nechal slyšet, že hlavní oblastí jeho zájmu bude navyšování kapacit mateřských a základních škol. Nedostatek míst chce řešit především s obcemi a kraji, požaduje také investice do školské infrastruktury. Dalším problémem, na který se chce zaměřit, je vysoký počet odkladů povinné školní docházky.

Zdroj: Novinky.cz. Bek chce rychle navýšit kapacity škol. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-bek-chce-rychle-navysit-kapacity-skol-40430709

Stanovisko MŠMT k zadávání domácích úkolů | Dle ministerstva není důvod k plošnému omezování domácích úkolů, učitelé i nadále mohou zadávat domácí úkoly a vyžadovat jejich splnění a hodnotit je, musí však přihlížet k věku a možnostem dítěte. Učitelé by měli být při zadávání úkolů koordinovaní, aby nedošlo k přetížení žáků. Učitel by pak měl žákovi vždy poskytnout zpětnou vazbu. MŠMT však doporučuje zadávat domácí úkoly jako dobrovolné a doporučuje také pravidla zadávání a hodnocení konkretizovat ve školním řádu.

Zdroj: Řízení školy online. Stanovisko MŠMT k zadávání domácích úkolů. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/stanovisko-msmt-k-zadavani-domacich-ukolu.a-17715.html

Výzva k předkládání žádostí o zařazení soutěže na informativní seznam | MŠMT zveřejňuje výzvu, na základě které mohou školy podávat žádost o zařazení soutěže na informativní seznam soutěží. Účelem je pouze sestavení seznamu soutěží, zařazením do seznamu nevzniká právo na dotaci, budoucí dotace ani není tímto zařazením podmíněna. Žádosti je možné podávat do 12. června.

Zdroj: MŠMT. Výzva k předkládání žádostí o zařazení soutěže na informativní seznam soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školní rok 2023/2024. Dostupné z: https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-zarazeni-souteze-na

LETEM SVĚTEM

 

Mají učitelé učit více hodin? | V uplynulých dnech proběhla v médiích zpráva, že možným řešením úspor by mohlo být zvýšení počtu hodin přímé pedagogické činnosti, a to až o 5 hodin. Pedagogickou obec tato zpráva pobouřila, předsedkyně Učitelské platformy považuje tuto uvažovanou změnu za nepřijatelnou. Místopředsedkyně sněmovny však uvedla, že žádný detailní návrh této změny zatím není na stole.

Zdroj: Novinky.cz. Mají povinně učit víc hodin? Učitelé se bouří. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-maji-povinne-ucit-vic-hodin-ucitele-se-bouri-40430290

Zvyšuje se počet dětí závislých na sociálních sítích | Za poslední čtyři roky se podíl žáků závislých na sociálních sítích ve věku 11 až 15 let zvýšil o 3 procentní body, a to na 8 procent. Polovina dětí v tomto věku tráví čas na sociálních sítích běžně, v každém volném okamžiku provozuje tuto aktivitu až 23 procent, závislých je pak 8 procent. U těchto dětí je možné pozorovat horší kvalitu spánku, sklon k depresím a osamělosti, častější je u nich také konzumace alkoholu a energetických nápojů.

Zdroj: ČTK. Studie: Osm procent dětí může mít závislost na sociálních sítích. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/studie-osm-procent-deti-muze-mit-zavislost-na-socialnich-sitich/2362695

Nová úprava asistentů pedagoga se prodraží | Pokud by byla přijata úprava navrhovaná MŠMT, mohlo by to znamenat vyšší výdaje státu. Žákům se speciálními potřebami by totiž nebyla poskytnuta tak intenzivní podpora a mnozí z nich by museli být přemístěni do speciálních škol. Jejich kapacita je však v současné době naplněna, vzniknout by musely stovky nových. Na problém upozornila organizace SOFA, ministerstvo však odmítá, že by tento problém mohl vzniknout.

Zdroj: Novinky.cz. Úprava pravidel pro asistenty pedagoga v ZŠ se státu prodraží, tvrdí organizace. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-uprava-pravidel-pro-asistenty-pedagoga-v-zs-se-statu-prodrazi-tvrdi-organizace-40431159

Žádost o zachování povinnosti druhého jazyka | Také nového ministra školství žádají učitelé druhých jazyků, aby zvážil zachování povinnosti výuky druhého cizího jazyka. Dle nového návrhu má totiž druhý jazyk zůstat na bázi dobrovolnosti. Odborníci se však obávají zvyšování nerovností mezi regiony. V některých oblastech, pro které je ale znalost druhého jazyka klíčová, totiž může výuka téměř zaniknout.

Zdroj: Novinky.cz. Zachovejte povinnost druhého cizího jazyka v ZŠ, žádají jazykáři nového ministra. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-zachovejte-povinnost-druheho-ciziho-jazyka-na-zs-zadaji-jazykari-noveho-ministra-40431266

pozvánky

 

Webinář k novým pravidlům kyberbezpečnosti pro obce a školy | Pro obce a školy jsme připravili další webinář ze série GDPR prakticky, který se bude věnovat nové evropské regulaci kyberbezpečnosti podle směrnice NIS2. Ta přináší řadu změn. Ne všechno, co se ale ve veřejném prostoru říká, je pravda. Na webináři s názvem „Směrnice NIS2 o kyberbezpečnosti. Co od nového roku přinese obcím a školám?“, který se uskuteční v náhradním termínu 23. května, mimo jiné zodpovíme, na koho nová pravidla skutečně dopadnou, jak moc jimi budou ovlivněny obce I. a II. typu a jejich školy a co vlastně znamená NIS 2. Webinářem provází Václav Řehoř a hostem bude Štěpán Daněk, specialista regulace z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. GDPR prakticky: Směrnice NIS 2 o kyberbezpečnosti. Co od roku 2024 přinese obcím a školám? / Václav Řehoř / 23.5.2023 (13:00 - 14:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/gdpr-prakticky--smernice-nis-2-o-kyberbezpecnosti--co-od-roku-2024-prinese-obcim-a-skolam--vaclav-rehor-25-4-2023--13-00-14-00-/ 

DIGI roadshow | Národní pedagogický institut připravil další setkání na téma rozvoje digitálních kompetencí, tentokrát pro učitele 2. stupně. Setkání slouží především ke sdílení zkušeností učitelů a odborníků, společnému řešení problémů a k diskuzi. Setkání se uskuteční 30. května ve 14 hodin ve všech krajských pracovištích NPI.

Zdroj: NPI. DIGI roadshow pro učitele druhého stupně základních škol. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/12341-digi-roadshow-pro-ucitele-druheho-stupne-zakladnich-skol 

právní poradna pro školy

 

Schválení účetní závěrky školy | Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace musí proběhnout do 6 měsíců od konce účetního období. Je možné odložit její schválení, třeba z důvodu vyšetřování ředitele školy kvůli nesrovnalostem v hospodaření? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu.

SLADKÁ TEČKA

 

Aktivní Česko | Fyzická kondice žáků se za poslední roky zhoršila. Význam podpory aktivního pohybu si MŠMT uvědomuje, plánuje proto připravit komplex opatření, která by současný stav zlepšila. Už nyní se připojila k platformě Aktivní Česko, která se zabývá tématem důležitosti fyzických aktivit. V rámci platformy proběhne v květnu několik přednášek a panelových diskuzí.

Zdroj: MŠMT. MŠMT se připojuje k iniciativám podporujícím aktivní životní styl populace. Dostupné z: https://www.msmt.cz/msmt-se-pripojuje-k-iniciativam-podporujicim-aktivni-zivotni


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení