Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!


Z vlády a MINISTERSTEV

 

Ministr školství má nového náměstka | Stal se jím Jiří Nantl, který již dříve na MŠMT působil jako náměstek pro oblast legislativy, strategie, mezinárodních vztahů a záležitostí EU. Na ministerstvu připravoval také Strategie vzdělávací politiky 2020, nyní se chce věnovat digitalizaci vzdělávání.

Zdroj: MŠMT. Jiří Nantl se stal novým náměstkem ministra školství. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jiri-nantl-se-stal-novym-namestkem-ministra-skolstvi  

Výsledky testování žáků | Česká školní inspekce připravila reporty informující o výsledcích testování žáků 5. a 9. tříd. První zpráva porovnává školy stejného druhu v rámci kraje i celé České republiky. Při porovnávání je brán v potaz také socioekonomický status žáků. Druhá zpráva pak pojednává o měření tělesné zdatnosti žáků, jejíž součástí je i metodické doporučení pro rozvoj žáků v pohybových aktivitách.

Zdroj: ČŠI. Co ukazují nové reporty v InspIS DATA? Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Co-ukazuji-nove-reporty-v-InspIS-DATA  

Dotace na podporu znevýhodněných žáků | Ministerstvo školství zveřejnilo již 2. výzvu k podávání žádostí o dotace z Národního plánu obnovy. Jedná se o dotace pro školy s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků na období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025. Záměrem výzvy je učinit školy partnerem znevýhodněných rodin a žáků, zvýšit úspěšnost těchto žáků a zvýšit také jejich motivaci k učení. Žádosti je možné podávat do 30. září.

Zdroj: edu.cz. Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - 2. kolo výzvy. Dostupné z: https://www.edu.cz/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-predkladani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-narodniho-planu-obnovy-na-podporu-skol-s-nadprumernym-zastoupenim-socialne-znevyhodnenych-zaku-2-kolo-vyzv/ 

Analytické podklady pro tvorbu dlouhodobých záměrů | MŠMT připravilo ve spolupráci s ČŠI a Národním pedagogickým institutem podklady pro jednotlivé kraje, na základě kterých mohou následně vytvořit dlouhodobý záměr vzdělávání. Kromě toho obsahují dokumenty také shrnutí, doporučení a další údaje.

Zdroj: edu.cz. Analytické podklady pro tvorbu dlouhodobých záměrů v jednotlivých krajích. Dostupné z: https://www.edu.cz/analyticke-podklady-pro-tvorbu-dlouhodobych-zameru-v-jednotlivych-krajich/ 

LEGISLATIVA

 

Novela zákona o pedagogických pracovnících | Senát minulý čtvrtek schválil novelu zákona o pedagogických pracovnících. Učitelé by tak mohli mít plat ve výši 130 % průměrné mzdy. Zákon ještě musí podepsat prezident. Debata se v Senátu vedla především o způsobu výpočtu platů a o pojmenování pozice školského logopeda. Zákon pak nově zakotvuje také pozici provázejícího učitele nebo otevření učitelské profese většímu okruhu osob.

Zdroj: ČTK. Učitelé mají mít plat kolem 130 % průměrné mzdy. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ucitele-maji-mit-plat-kolem-130-prumerne-mzdy/2372910  

LETEM SVĚTEM

 

Krajské dotace na navýšení kapacity | Ve Středočeském kraji je situace s kapacitami v mateřských a základních školách zřejmě nejkritičtější. Ani dotace Ministerstva financí a MŠMT často nevystačí pro všechny žadatele. Středočeský kraj tak vypisuje dotace na dostavbu nebo rozšíření škol tak, aby se kapacity alespoň částečně navýšily. O dotace mohou žádat školy v konkrétních středočeských okresech. 

Zdroj: Novinky.cz. „Suplujeme stát.“ Středočeský kraj uvolní 90 milionů na rozšíření škol. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-suplujeme-stat-stredocesky-kraj-uvolni-90-milionu-na-rozsireni-skol-40433027  

Projekt Signály pro ohrožené a zranitelné děti | UNICEF a organizace Sofa vytvořily projekt, v rámci kterého mezi sebou budou spolupracovat školy, zdravotnické a sociální služby, policisté a hasiči, a to na podporu ohrožených dětí. Jedná se o vzdělávací platformu, díky níž proběhne série školení zmíněných složek, které mají v rámci své agendy za úkol ohrožené dítě identifikovat nebo s ním následně pracovat. Projekt má za cíl zvýšit koordinaci při pomoci dětem.

Zdroj: Řízení školy online. UNICEF a SOFA spojily síly pro ohrožené děti. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/unicef-a-sofa-spojily-sily-pro-ohrozene-deti.a-17789.html  

Dokumentární film Cesta | Dokument se natáčel v prvním pololetí tohoto školního roku, ukazuje úspěšné zapojení ukrajinských dětí do kolektivu v některých školách a sportovních oddílech a obsahuje také komentáře aktérů filmu a dalších odborníků. Film je možné zhlédnout online a doprovází ho publikace s názvem Cesta: ukrajinské děti v české škole.

Zdroj: NPI. Připravili jsme pro vás dokumentární film Cesta, věnovaný integraci ukrajinských dětí. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/12545-cesta-ukrajinske-deti-v-ceske-skole 

 

pozvánky

 

Vztah školy a zákonných zástupců | Webinář bude zaměřený na často komplikované vztahy mezi rodiči žáků a to, jaké povinnosti a práva má v takových případech škola, která je často jakýmsi hromosvodem v jejich sporu. Webinář se také dotkne tématu, kdy rodiče jednají ve shodě, ale vystupují proti škole. Webinářem provede JUDr. Mgr. Eva Janečková, expertka na školské právo, a proběhne 8. června od 13 hodin.

Zdroj: SMS ČR. Vztah školy a zákonných zástupců / JUDr. Mgr. Eva Janečková / 8.6.2023 (13:00 - 15:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/vztah-skoly-a-zakonnych-zastupcu-judr--mgr--eva-janeckova-8-6-2023--13-00-15-00-/ 

Naučíme děti používat reflexní prvky | I v letošním roce navazuje SMS ČR na projekty k rozšíření retroreflexních prvků do obcí. Tentokrát však míříme mezi mateřské a základní školy. Ty se mohou těšit nejen na tubusy se samolepkami, ale také na komplexní vzdělávací materiály a soutěže! V případě zájmu či dotazů kontaktujte koordinátory projektu prostřednictvím emailu: precechtel@smscr.cz nebo laciga@smscr.cz

právní poradna pro školy

 

Návrat zaměstnance po rodičovské dovolené | Zaměstnankyně, která je na mateřské dovolené, chce nastoupit zpět, avšak dříve, než bylo původně se zaměstnavatelem sjednáno. Může to po zaměstnavateli požadovat? Jak má zaměstnavatel v takovéto situaci postupovat? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

HOŘKÁ TEČKA

 

Global Teacher Prize | Vítězem letošního ročníku ankety hledající inspirativní pedagogy se stal Roman Göttlicher, učitel občanské výchovy a dějepisu na střední škole ve Frýdku-Místku. Své vítězství si dle poroty zasloužil především tím, že pro své předměty dokáže nadchnout i žáky, pro které nejsou hlavním předmětem zájmu.

Zdroj: Řízení školy online. Vítězem letošního ročníku Global Teacher Prize Czech Republic je Roman Göttlicher. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/vitezem-letosniho-rocniku-global-teacher-prize-czech-republic-je-roman-gottlicher.a-17795.html   


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení