Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!


Z vlády a MINISTERSTEV

 

Metodika pro identifikaci znevýhodněných žáků | Metodika vypracovaná ve spolupráci s NPI má za cíl snadno a efektivně identifikovat znevýhodněné žáky tak, aby jim následně byla poskytnuta zvýšená podpora ve vzdělávání. V současnosti slouží hlavně pro projektové účely, v budoucnu by ale mohla mít využití pro financování škol, kdy by školám se znevýhodněnými žáky byla poskytována finanční podpora. 

Zdroj: edu.cz. Metodika - Identifikace žáků se sociálním znevýhodněním v základní škole. Dostupné z: https://www.edu.cz/methodology/metodika-identifikace-zaku-se-socialnim-znevyhodnenim-v-zakladni-skole/  

Pozor na keyloggery | Keyloggery jsou malwary, které slouží k zaznamenání úderů na klávesnici. Díky nim lze následně odhalit třeba hesla nebo jiné citlivé informace. Žáci je tak mohou využít třeba ke zjištění přístupu do aplikací, jako jsou Bakaláři nebo Edupage. V poslední době byly v Česku zaznamenány případy změny známek nebo neomluvených hodin právě díky těmto programům. Je proto důležité, aby měly školy aktuální antivirový program, který tento malware dokáže odhalit.

Zdroj: edu.cz. Rizika keyloggerů a ochrana před nimi ve školním prostředí. Dostupné z: https://www.edu.cz/rizika-keyloggeru-a-ochrana-pred-nimi-ve-skolnim-prostredi/  

Zpráva o stavu péče o ohrožené děti | MŠMT a Nadace J&T vypracovali zprávu o činnosti dětských domovů, středisek výchovné péče a dalších zařízení zajišťujících ústavní a ochrannou výchovu. Hlavními zjištěními jsou narůstající počet dětí odebraných ze své rodiny, ohrožených zanedbáváním, nedostatečná prevence ohrožení dítěte nebo souvislost mezi podílem odebraných dětí z rodiny a podílem osob v exekuci. Zpráva obsahuje také doporučení zaměřená na snížení odebírání dětí z rodiny. 

Zdroj: Nadace J&T ve spolupráci s MŠMT vydala Zprávu o stavu péče o ohrožené děti v České republice v roce 2023. Dostupné z: https://www.edu.cz/nadace-jt-ve-spolupraci-s-msmt-vydala-zpravu-o-stavu-pece-o-ohrozene-deti-v-ceske-republice-v-roce-2023/ 

LEGISLATIVA

 

Novela zákona o pedagogických pracovnících | Ve středu prezident podepsal novelu zákona o pedagogických pracovnících. Kromě již mediálně zmiňovaných úprav v podobě garance platu učitelů ve výši 130 % průměrné mzdy, zavedení pozice provázejícího učitele či školského logopeda nebo možnosti výuky kvalifikovaných osob bez pedagogického vzdělání, převádí související novela školského zákona také pravomoc stanovit výši úplaty za předškolní vzdělávání z ředitele školy na zřizovatele.

LETEM SVĚTEM

 

Povinnost druhého cizího jazyka je stále na stole | Ačkoliv měla být povinná výuka druhého cizího jazyka na základní škole zrušená, současný ministr říká, že tuto povinnost stále zvažuje. Konečné rozhodnutí, zda bude druhý cizí jazyk nadále na základních školách už jen volitelný, závisí také na výsledku šetření ČŠI, která k tématu zpracovává analýzu. Již dříve mnoho odborníků vyjádřilo požadavek na zachování jeho povinné podoby. 

Zdroj: Novinky.cz. Stále není rozhodnuto. MŠMT bude podobu výuky druhého cizího jazyka ještě řešit. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-stale-neni-rozhodnuto-msmt-bude-podobu-vyuky-druheho-ciziho-jazyka-jeste-resit-40433964  

Evropská jazyková cena Label | Ještě několik dní, konkrétně do 15. června, máte možnost se zapojit do soutěže oceňující inovativní vzdělávání zaměřené na jazykovou výuku. Soutěžit můžete s projektem financovaným ze zdrojů Erasmus+, případně s jiným jazykově zaměřeným projektem. Hodnoceny budou faktory jako podpora nově příchozích migrantů a vysídlených dětí nebo profesní rozvoj učitelů se zaměřením na mezikulturní dialog.

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce. Učíte jazyky inovativně? Získejte Evropskou jazykovou cenu Label. Dostupné z: https://www.dzs.cz/clanek/ucite-jazyky-inovativne-ziskejte-evropskou-jazykovou-cenu-label  

pozvánky

 

Naučíme děti používat reflexní prvky | Projektem Reflexní samolepky do mateřských a základních škol, navazujeme na úspěšně realizované projekty reflexních prvků do obcí. Letošní projekt je jedinečný, má za cíl zviditelnit děti v mateřských a základních školách. Projekt není pouze o distribuci, ale hlavně o vzdělávání dětí v oblasti bezpečnosti a správného používání reflexních prvků. Zapojené školy se tak mohou těšit nejen na tubusy se samolepkami, ale také na komplexní vzdělávací materiály a soutěže! Zapojte se s námi do tohoto projektu! O projektu se můžete více dozvědět na adrese Samolepky do škol! Nebo rovnou kontaktujte koordinátory projektu prostřednictvím emailu: precechtel@smscr.cz nebo laciga@smscr.cz

Webinář na téma dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr | Plánovaná novela zákoníku práce má zvýšit práva osobám pracujícím právě na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Novela promítá do českého právního řádu směrnici EU, které přiznávají “dohodářům” další práva a přiblížit je tak základnímu pracovnímu poměru. O detailech bude ve středu od 13 hodin hovořit JUDr. Mgr. Eva Janečková. 

Zdroj: SMS ČR Education. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve světle novely zákoníku práce / JUDr.Mgr. Eva Janečková / 14.6.2023. (14:00 - 15:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/dohody-o-pracich-konanych-mimo-pracovni-pomer-ve-svetle-novely-zakoniku-prace/  

Webinář na téma Spisová služba a archivnictví pro školy | Ačkoliv se rok 2026 a povinnost zavést elektronickou spisovou službu může zdát být ještě daleko, my Vás na změny, které tento rok ve spisové službě a archivnictví přinese, chceme upozornit už nyní. Všechny důležité informace se dozvíte na webináři s Mgr. Hanou Brzobohatou, vedoucí oddělení předarchivní péče Moravského zemského archivu v Brně. Webinář proběhne 22. června od 13 hodin.

Zdroj: SMS ČR Education. Spisová služba a archivnictví pro školy / Mgr. Hana Brzobohatá / 22.6.2023 (13:00 - 15:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/spisova-sluzba-a-archivnictvi-pro-skoly-mgr--hana-brzobohata-22-6-2023--13-00-15-00-/  

právní poradna pro školy

 

Opakování ročníku základní školy | Žák neprospívá natolik, aby mohl postoupit do dalšího ročníku, o opakování ročníku žádají i jeho rodiče. Pedagog však nechce, třeba i z psychologických důvodů, dát žákovi na vysvědčení nedostatečné hodnocení. Je možné, aby žák opakoval ročník, aniž by dostal na vysvědčení pětku? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

SLADKÁ TEČKA

 

Evropský rok dovedností | Takto označila rok 2023 Evropská komise. Označení vychází ze skutečnosti, kdy dovednosti jsou nyní klíčovým faktorem na trhu práce. Až 77 % firem na evropském trhu se potýká s obtížemi při hledání pracovníků s potřebnými dovednostmi. Tímto označením chce Evropská komise na tento nedostatek upozornit.

Zdroj: NPI. Rok 2023 se stal Evropským rokem dovedností. https://www.npi.cz/aktuality/21159-rok-2023-se-stal-evropskym-rokem-dovednosti  


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.



ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení