Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Téma týdne

 

Miliarda na asistenty bude. Balašův úřad je ale chce omezit | Poslanci ve středu odsouhlasili přesun 1,1 miliardy korun do rozpočtu ministerstva školství na financování asistentů pedagoga. Paradoxem je, že ministerstvo řízené Vladimírem Balašem zároveň navrhuje příliv asistentů z posledních let napříště zbrzdit.

Zdroj: Novinky.cz. Miliarda na asistenty bude. Balašův úřad je ale chce omezit. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-miliarda-na-asistenty-bude-balasuv-urad-je-ale-chce-omezit-40416130

Z vlády a mšmt

 

Výstupy z jednání Rady pro vzdělávání | V Bruselu se v pondělí 28. listopadu uskutečnilo jednání Rady pro vzdělávání. Ministři se při politické diskuzi zaměřili na téma schopnosti evropských vzdělávacích systémů reagovat na krizové situace, jakou je například současná ruská agrese vůči Ukrajině. Přijali také dva dokumenty, a to Závěry Rady o podpoře well-beingudigitálním vzdělávání a Doporučení Rady k iniciativě Cesty ke školnímu úspěchu.

Zdroj: MŠMT. MINISTR BALAŠ POMYSLNĚ ZAKONČIL ÚSPĚŠNÉ PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-balas-pomyslne-zakoncil-uspesne-predsednictvi-cr-v

MŠMT vydalo k ruské agresi na Ukrajině Komenského deklaraci | MŠMT 1. prosince vydalo důležitý dokument připomínající odkaz humanisty a učitele národů Jana Amose Komenského a současně odsuzující ruskou agresi na Ukrajině - Komenského deklaraci. Celý text Komenského deklarace najdete ZDE: KOMENSKÉHO DEKLARACE.

Zdroj: MŠMT. MŠMT vydalo k ruské agresi na Ukrajině Komenského deklaraci. Dostupné z: https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-k-ruske-agresi-na-ukrajine-komenskeho-deklaraci

Maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy č. j. MSMT-31581/2022-1 úpravu podmínek konání maturitní zkoušky v jarním i podzimním termínu roku 2023 pro cizince podle § 5a odst. 1 písm. b) zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: MŠMT. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-maturitni-zkouska

LETEM SVĚTEM

 

O opakované výzvy na lepší vybavení základních škol je enormní zájem | MMR kvůli dřívějším technickým problémům informačního systému opakovaně vyhlásilo výzvy na podporu základních škol v hodnotě 3,2 miliardy korun. Již k pondělí 28. listopadu evidovalo ministerstvo 715 žádostí v částce 10,2 miliard. Výzva č. 111 IROP je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici přes 1,8 mld. Kč.  Výzva č. 112 IROP je pro projekty na území přechodových regionů a je zde přiděleno více než 1,3 mld. Kč.

Zdroj: MMR. MMR: O opakované výzvy na lepší vybavení základních škol je enormní zájem. Je v nich připraveno 3,2 miliardy korun. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-o-opakovane-vyzvy-na-lepsi-vybaveni-zakladnich

Žádost o vyplnění dotazníku pro získání informací o reálných potřebách | Ve dnech 11. listopadu až 5. prosince 2022 včetně probíhá v systému sběru dat (https://sberdat.uiv.cz/login) dobrovolné mimořádné šetření pro získání informací o reálných potřebách škol a vybraných školských zařízení.

Zdroj: Rizeniskoly.cz. Dotazník pro získání informací o reálných potřebách. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/dotaznik-pro-ziskani-informaci-o-realnych-potrebach.a-17249.html

S řízením škol by ve všech krajích měli od července pomáhat odborníci | Týmy odborníků by měly ředitelům a zřizovatelům pomáhat s řízením škol ve všech regionech Česka od července 2023. Podle náměstkyně ministra školství Martiny Běťákové s tím počítá projekt, který připravuje MŠMT. 

Zdroj: Novinky.cz. S řízením škol by ve všech krajích měli od července pomáhat odborníci. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-s-rizenim-skol-by-ve-vsech-krajich-meli-od-cervence-pomahat-odbornici-40416193

Organizace testují nový kvalifikační program pro vzdělávání ředitelů škol | Národní pedagogický institut (NPI) a organizace Učitel naživo zahájily pilotní ročník nového dvouletého kvalifikačního programu pro vzdělávání ředitelů. Program s názvem Lídr školy má vedoucí pracovníky škol naučit, jak mohou podporovat pedagogy a zavádět do výuky inovace.

Zdroj: Novinky.cz. Organizace testují nový kvalifikační program pro vzdělávání ředitelů škol. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-organizace-testuji-novy-kvalifikacni-program-pro-vzdelavani-reditelu-skol-40409327

Ocenění v sedmi kategoriích soutěže Dětský čin roku si převzalo 11 dětí | Ocenění v sedmi kategoriích soutěže Dětský čin roku si minulý týden v Praze převzalo 11 dětí. Ceny se udělují za odvážné skutky nebo činy všímavosti k okolí. Vyhrály třeba dvě dívky, které pomohly zraněnému kamarádovi, a dva chlapci, kteří pomáhají čistit řeku od odpadků. 

Zdroj: ČTK. Ocenění v sedmi kategoriích soutěže Dětský čin roku si převzalo 11 dětí. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/oceneni-v-sedmi-kategoriich-souteze-detsky-cin-roku-si-prevzalo-11-deti/2293072

Řada základních škol s novou informatikou už začala | Školní rok 2022/23 přináší základním školám poslední možnost přípravy na výuku na prvním stupni podle revidovaného Rámcového vzdělávacího programu v informatické oblasti. Zhruba 57 % základních škol a gymnázií již výuku podle tohoto programu zahájilo. Zbystřit pozornost by proto měli i zřizovatelé škol.

Zdroj: Moderniobec.cz. Řada základních škol s novou informatikou už začala, k povinnému zahájení výuky zbývá rok. Dostupné z: https://moderniobec.cz/rada-zakladnich-skol-s-novou-informatikou-uz-zacala-k-povinnemu-zahajeni-vyuky-zbyva-rok/

pozvánka

 

Kulaté stoly MŠMT | MŠMT pracuje na návrhu implementačního dokumentu Strategie 2030+ na druhé realizační období, který jednoznačně stanoví úkoly a cíle, kam se české školství vydá v letech 2023 až 2027. Tímto dokumentem je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Ministerstvo zve na on-line setkání, kde jsou prioritní oblasti a návrhy opatření veřejně prezentovány. Záznam již proběhlých kulatých stolů je k dispozici na YouTube kanálu MŠMT

Zdroj: MŠMT. Rizeniskoly.cz. Dlouhodobý záměr vzdělávání České republiky 2023–2027 – kulaté stoly MŠMT. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-ceske-republiky-2023-2027-kulate-stoly-msmt.a-17231.html

Digitální kompetence prakticky | Digitální technologie ovlivňují každý obor lidské činnosti, proto je potřebujeme postupně zapojovat do výuky všech předmětů, a zároveň rozvíjet digitální kompetence žáků. Jenže použití digitálních pomůcek v hodině automaticky neznamená rozvoj digitálních kompetencí – tak jak na to? Sledujte živou debatu 7. 12. od 15 hodin Živá debata 7. 12. 2002

Zdroj: Rizeniskoly.cz. Digitální kompetence prakticky. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/digitalni-kompetence-prakticky.a-17237.html

Chystáme se na cizí jazyky | 14. prosince proběhne webinář k jazykové propedeutice, který je určený především učitelům a učitelkám v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Zajímavé informace a inspirace mohou přinést také pedagogům speciálních škol a všem dalším zájemcům. Webinář účastníkům nabídne aktuální, prakticky orientovaný pohled na jazykovou propedeutiku v České republice v porovnání se zahraničními inspiracemi.

Zdroj: NPI. Chystáme se na cizí jazyky. Dostupné z: https://www.npi.cz/vzdelavani/15-vzdelavaci-programy/9612-chystame-se-na-cizi-jazyky

sladká TEČKa

 

Mezinárodní konference NPI: „K výchově dítěte je třeba celé vesnice“ | Dne 8. prosince proběhne mezinárodní konference, kterou pořádá Národní pedagogický institut České republiky, a sice na téma: „K výchově dítěte je třeba celé vesnice“. Tématem setkání bude proto zejména prohloubení spolupráce významných regionálních aktérů ve prospěch zkvalitnění vzdělávání a výchovy.

Zdroj: NPI. Mezinárodní konference NPI. Dostupné z: https://www.meetingbrno.cz/events/mezinarodni-konference-npi-pro-verejnost/?occurrence=2022-12-08&


Zaujal vás Ředitelův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého druhého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení