Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

LÉTO SE SMS ČR


Webinář o novinkách pro obce a školy | Jaké novinky si pro letní měsíce přichystalo Sdružení místních samospráv České republiky? Dozvíte se již v úterý 27. června od 9:00, kdy vám online představíme tyto aktivity: Reflexní samolepky do mateřských a základních škol, Letní školu pro ředitele škol, Obec 2030, DTMka jednoduše a vzdělávání. Připojit se můžete na odkazu: https://meet.google.com/ahx-jagb-hrh.

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Národní konvent o vzdělávání | Národní konvent o vzdělávání je nová platforma vzniklá z iniciativy ministra školství Mikuláše Beka. Má za cíl propojit odborníky a veřejnost, kteří se takto mohou podílet na změnách českého školství. Od jeho fungování si ministr slibuje dlouhodobost a kontinuitu politiky v oblasti školství, která přetrvá volební období. První jednání konventu, kterého se účastní také zástupci Sdružení místních samospráv České republiky, se uskutečnilo v pátek a týkalo se prostupnosti a kapacit vzdělávacího systému. 

Zdroj: MŠMT. Národní konvent o vzdělávání propojí odborníky a veřejnost. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/narodni-konvent-o-vzdelavani-propoji-odborniky-a-verejnost 

Bek je pro zrušení devátých tříd | V poslední době diskutovaný nárvh na zrušení devátých tříd za současného prodloužení povinné školní docházky na dva roky střední školy se těší podpoře ministra školství. Poznamenal však, že je nutné, aby se na tomto návrhu usnesla politická většina na základě předcházející široké debaty. Ke změně by mohlo dojít v horizontu deseti let.

Zdroj: Novinky.cz. Bek je pro zrušení 9. tříd a povinné dva roky střední školy. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-bek-je-pro-zruseni-9-trid-a-povinne-dva-roky-stredni-skoly-40435222 

Obsazenost gymnázií | MŠMT nechalo provést šetření k aktuálním kapacitám na gymnáziích v Praze a Středočeském kraji, kde byla v době po přijímacích zkouškách situace nejkritičtější. Ze šetření vyplynulo, že v Praze jsou gymnázia naplněna z 92 procent, ve Středočeském kraji z necelých 88 procent. Volná místa jsou stále také na jiných maturitních oborech. Ministr školství považuje za klíčovou digitalizaci přihlášek tak, aby byly tyto údaje dostupné i bez provádění šetření.

Zdroj: MŠMT. V Praze i SČ kraji jsou na gymnáziích ještě volná místa. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/v-praze-i-sc-kraji-jsou-na-gymnaziich-jeste-volna-mista 

LEGISLATIVA

 

Metodický komentář k Lex Ukrajina IV | MŠMT vydalo k tzv. Lex Ukrajina metodiku pro školy, která se zaměřuje na výklad pravidel ve vztahu ke školnímu roku 2023/2024. Novela prodloužila platnost v oblasti zvláštní ochrany do konce března roku 2024, v oblasti regionálního školství až do 31. srpna 2024. Upravuje také pořádání zvláštního zápisu nebo postup při vyřazení z mateřské školy.

Zdroj: edu.cz. Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina IV včetně upřesnění výkladu ke školnímu roku 2023/24. Dostupné z: https://www.edu.cz/metodicke-komentare-k-zakonu-lex-ukrajina-iv/  

LETEM SVĚTEM

 

Revize starých budov škol | Právě na budovy starých škol se chce zaměřit hygiena při svých kontrolách. Jejich konstrukce totiž často obsahují azbest či olovo, látky škodlivé zdraví nejen dětí. Má vzniknout také databáze Národní azbestový profil, do které se zaznamenají veškeré budovy, které požadavkům na limity azbestu nevyhovují. 

Zdroj: Novinky.cz. Hygienici se více zaměří na staré školy. Rizikem je azbest či olovo ve vodě. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-hygienici-se-vice-zameri-na-stare-skoly-rizikem-je-azbest-ci-olovo-ve-vode-40435031 

Poskytování zdravotní pomoci ve školách | Podávání léků dítěti nebo asistence v případě úrazu jsou úkony, které je personál školy oprávněn vykonávat. Někdy však školy takovéto úkony činit odmítají. Ministerstvo zdravotnictví nyní usiluje o jednotné nastavení pravidel, které by školy měly povinnost v daném případě uplatňovat. Má se tak zabránit odlišnému přístupu k dětem se zdravotním hendikepem.

Zdroj: ČT24. Základní ošetření dětí by měly školy zvládnout, některé to ale odmítají. Ministerstvo sestaví pravidla. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3594473-zakladni-osetreni-deti-mely-skoly-zvladnout-nektere-ale-odmitaji-ministerstvo-sestavi?

Dotace na snižování sociálního vyloučení | Na tuto problematiku se zaměřují výzvy Akčního plánování v území, díky kterému mohou školy žádat až o 4 miliardy korun. Kromě sociálního vyloučení se zaměří také na podporu kvality vzdělávání. Jedná se o dvě výzvy, kdy o dotace z nich je možné žádat od 10. července 2023 do 30. září 2024, respektive od 11. července 2023 do 30. června 2025.

Zdroj: OP JAK. 4 miliardy korun na zlepšení kvality vzdělávání a snížení sociálního vyloučení ve vzdělávání. Dostupné z: https://opjak.cz/aktuality/4-miliardy-korun-na-zlepseni-kvality-vzdelavani-a-snizeni-socialniho-vylouceni-ve-vzdelavani/ 

Uprchlíci oceněni za studijní výsledky | I přesto, že za komplikovaných podmínek museli opustit své domovy, předvádějí ve škole vynikající výsledky, reprezentují školy v různých soutěžích nebo se věnují dobrovolnické činnosti. Dvacet žáků uprchlíků teď bylo za tyto své aktivity oceněno, slavnostní vyhlášení se konalo v prostorách budovy MŠMT.

Zdroj: MŠMT. Mladí uprchlíci převzali ocenění za studium i dobrovolnictví. Dostupné z: https://www.msmt.cz/mladi-uprchlici-prevzali-oceneni-za-studijni-vysledky-i 

POZVÁNKA

 

Naučíme děti používat reflexní prvky | Projektem Reflexní samolepky do mateřských a základních škol navazujeme na úspěšně realizované projekty reflexních prvků do obcí. Letošní projekt je jedinečný, má za cíl zviditelnit děti v mateřských a základních školách. Projekt není pouze o distribuci, ale hlavně o vzdělávání dětí v oblasti bezpečnosti a správného používání reflexních prvků. Zapojené školy se tak mohou těšit nejen na tubusy se samolepkami, ale také na komplexní vzdělávací materiály a soutěže! Zapojte se s námi do tohoto projektu! O projektu se můžete více dozvědět na adrese Samolepky do škol! Nebo rovnou kontaktujte koordinátory projektu prostřednictvím emailu: precechtel@smscr.cz nebo laciga@smscr.cz.

Školení zaměstanců škol v oblasti ochrany osobních údajů | Školám našich pověřenců nabízíme možnost proškolení zaměstnanců na pravidla ochrany osobních údajů, a to ještě před začátkem nového školního roku. Stejně jako se všichni musí pravidelně školit na pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, měli by se zaměstnanci pravidelně školit na pravidla ochrany osobních údajů. Toto téma navíc nabývá na významu se stále se rozšiřující digitalizací ve školách. Školení je zaměřeno na praktické informace pro činnost každého učitele a v rámci služby pověřence je poskytováno zcela zdarma. Neváhejte se svému pověřenci ozvat a domluvte se na konkrétním termínu školení.

Třetí ročník on-line letní školy nejen pro ředitele škol | Na konec srpna pro vás chystáme již třetí ročník on-line letní školy. Na koho se tentokrát můžete těšit? V průběhu tří dní vystoupí např.  Irena Trojanová, Lucie Obrovská, Iva Tomášková, Eva Fruhwirtová nebo Eva Janečková. Probereme témata jako je management školy, zdravotnické úkony ve školách, komunikace s žáky a rodiči nebo prezentace školy a využívání sociálních sítí. Letní škola proběhne ve dnech 23., 24. a 28. srpna, vždy v čase 13 – 16 hod. Sledujte naše webové stránky a e-maily od svého pověřence. Již brzy vám pošleme podrobné informace!

GDPR prakticky | Již v úterý 27. června se setkáme při posledním webináři ze série GDPR prakticky tohoto školního roku. Tématem budou opět kamery, tentokrát se ovšem zaměříme na specifika, jako jsou kamery v areálu a v budovách školy, možnosti zřizovatele instalovat kamery do školy apod. Začínáme ve 13:00 na Google Meet: https://meet.google.com/esa-yeqw-nrg. Tématem vás provedou Lenka Matějová a Václav Řehoř.

Test digitálních kompetencí | IT Fitness test 2023 má za cíl ověřit, jak jsou na tom učitelé se svými digitálními kompetencemi. Test se týká oblastí jako jsou práce s počítačem, internetové vyhledávání či kybernetická bezpečnost. Kromě učitelského sboru se mohou zapojit i samotní žáci. V soutěži je možné získat ceny, a to už při 50% úspěšnosti v testu. Několik vylosovaných pak dostane dokonce iPad nebo notebook. Testování probíhá až do konce října tohoto roku.

Zdroj: IT Fitness test. Dostupné z: https://itfitness.eu/cs/stranky/soutez/ 

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Možnost žádat výpis z Rejstříku trestů | Přijímáte do pracovního poměru nového zaměstnance a chtěli byste si ověřit jeho bezúhonnost? Můžete po něm žádat výpis z Rejstříku trestů? Je možné žádat výpis také po zaměstnanci pracujícím na dohodu? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

SLADKÁ TEČKA

 

Hezké prázdniny! | Tímto bychom chtěli poděkovat všem ředitelům škol a učitelům za práci v uplynulém školním roce. O prázdninách nezapomeňte na odpočinek, který si jistě zasloužíte. My Vám práci usnadníme v tom, že i během léta Vás budeme prostřednictvím Ředitelova infoservisu informovat o novinkách ze školství, abyste zůstali v obraze.



ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení