Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

LETNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO ŘEDITELE ŠKOL

 

Třetí ročník on-line letní školy nejen pro ředitele škol | Na konec srpna pro vás chystáme již třetí ročník on-line letní školy. Na koho se tentokrát můžete těšit? V průběhu tří dní vystoupí např.  Irena Trojanová, Lucie Obrovská, Iva Tomášková, Eva Fruhwirtová nebo Eva Janečková. Probereme témata jako je management školy, zdravotnické úkony ve školách, komunikace s žáky a rodiči nebo prezentace školy a využívání sociálních sítí. Letní škola proběhne ve dnech 23., 24. a 28. srpna, vždy v čase 13 – 16 hod. Sledujte naše webové stránky a e-maily od svého pověřence. Již brzy vám pošleme podrobné informace!

Zdroj: SMS-služby. Letní škola (nejen) pro ředitele škol. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/letni-skola-nejen-pro-reditele-skol/ 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Kritéria hodnocení vzdělávání | Česká školní inspekce zveřejnila kritéria, na základě kterých bude hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání v násleujícím školním roce. Na schválení kritérií se podílel také ministr školství. Kritéria jsou pak různě modifikována v závislosti na typu školy, přizpůsobeny jsou také třeba domovům mládeže nebo různým ústavům. Školám může být posléze uděleno hodnocení výborná, očekávaná, vyžadující zlepšení nebo nevyhovujcí.

Zdroj: ČŠI. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2023/2024. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Kriteria-hodnoceni-podminek,-prubehu-a-vysledk-(8)  

Veřejná konzultace k Dlouhodobému záměru vzdělávání ČR 2023 – 2027 otevřena | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spustilo v termínu 30. 6. 2023 - 7. 8. 2023 veřejnou konzultaci k návrhu připravovaného Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2023-2027 (dále jen DZ ČR 2023-2027). Jde o on-line konzultaci, do které se může zapojit kdokoliv z veřejnosti prostřednictvím online formuláře.

Zdroj: edu.cz. Veřejná konzultace k Dlouhodobému záměru vzdělávání ČR 2023-2027 otevřena. Dostupné z: https://www.edu.cz/strategie-msmt/dlouhodobe-zamery-cr-a-kraju/dz-cr-2023-2027/verejna-konzultace-k-dlouhodobemu-zameru-vzdelavani-cr-2023-2027-otevrena/ 

Co plánuje Česká školní inspekce? | Plán úkolů na nadcházející školní rok sestavila ČŠI ve spolupráci s MŠMT, ministr školství Plán hlavních úkolů schválil. Úkoly jsou v dokumentu rozděleny do čtyř skupin. Stálými úkoly jsou úkoly vyžadované zákonem, hlavně tedy hodnocení výsledků vzdělávání. ČŠI se dále bude věnovat specifickým úkolům spočívajících ve vyhodnocování vnitřních podnětů, rozvojovým úkolům zaměřeným na mezinárodní spolupráci a dalším úkolům vyplývajícím ze školského zákona.

Zdroj: ČŠI. Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2023/2024. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Plan-hlavnich-ukolu-Ceske-skolni-inspekce-na-s-(5)  

Rozhovor s ústředním školním inspektorem | Přečtěte si rozhovor se šéfem České školní inspekce Tomášem Zatloukalem. Dozvíte se v něm, co považuje za výhody formativního hodnocení, jaké jsou přínosy nehomogenních tříd nebo jaká jsou naopak negativa jednotných přijímaček. Zjistíte také jeho pohled na prodloužení povinné školní docházky.

Zdroj: Novinky.cz. Šéf školní inspekce: Mrháme schopnostmi dětí. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-sef-skolni-inspekce-mrhame-schopnostmi-deti-40436317  

LEGISLATIVA

 

Novela zákoníku práce | Poslanecká sněmovna minulý týden schválila rozsáhlou novelu zákoníku práce. Jedná se o novelu transponující dvě směrnice Evropské unie. Změny se budou týkat především informační povinnosti, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, práce na dálku, digitalizace, doručování a zvláštních pracovních podmínek. Novelu teď projedná Senát.

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Sněmovní tisk 423. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&T=423 

LETEM SVĚTEM

 

Ředitelé škol nesouhlasí s rušením 9. tříd | Proti zrušení 9. tříd základních škol jsou až tři čtvrtiny ředitelů. Mnohým ředitelům také vadí časté změny ve vedení ministerstva školství. V dotazníku GTS Alive jich také část uvedla, že jim nevyhovuje současný systém inkluze. Naopak většina ředitelů si chválí spolupráci se zřizovatelem nebo obsahovou náplň přijímacích zkoušek na střední školy.

Zdroj: Novinky.cz. Rušení 9. tříd? Ředitelé škol jsou proti, zjistil průzkum. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-ruseni-9-trid-reditele-skol-jsou-proti-zjistil-pruzkum-40436266  

Dotace na zvyšování kvality přípravy budoucích učitelů | OP JAK vyhlásil výzvu určenou vysokým školám, která jim má pomoci kvalitněji připravit budoucí pedagogy například inovací studijních programů, zahraničními stážemi či vzájemnou spoluprací. Zaměřena je také na přípravu provázejících učitelů.

Zdroj: OP JAK. OP JAK podpoří půl miliardou zvýšení kvality přípravy budoucích učitelů! Dostupné z: https://opjak.cz/aktuality/op-jak-podpori-pul-miliardou-zvyseni-kvality-pripravy-budoucich-ucitelu/ 

Podcast Zapojme všechny | Ve dvoudílné epizodě podcastu Zapojme všechny tentokrát hovořil psycholog Valerij Seničev, a to na téma možnosti zapojení do výuky dětí, které nemají jako mateřský jazyk češtinu. Seničev zmiňuje efektivní metody začlenění, uvádí také, jak mohou ze své pozice dětem pomoci učitelé. Jako běloruský uprchlík hovoří i o své osobní zkušenosti.

Zdroj: NPI. Zapojme všechny – Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/68268-zapojme-vsechny-valerij-senicev-zaclenovani-zaku-s-odlisnym-materskym-jazykem  

POZVÁNKA

 

Naučíme děti používat reflexní prvky | Projektem Reflexní samolepky do mateřských a základních škol navazujeme na úspěšně realizované projekty reflexních prvků do obcí. Letošní projekt je jedinečný, má za cíl zviditelnit děti v mateřských a základních školách. Projekt není pouze o distribuci, ale hlavně o vzdělávání dětí v oblasti bezpečnosti a správného používání reflexních prvků. Zapojené školy se tak mohou těšit nejen na tubusy se samolepkami, ale také na komplexní vzdělávací materiály a soutěže! Zapojte se s námi do tohoto projektu! O projektu se můžete více dozvědět na adrese Samolepky do škol! Nebo rovnou kontaktujte koordinátory projektu prostřednictvím emailu: precechtel@smscr.cz nebo laciga@smscr.cz.

Školení zaměstanců škol v oblasti ochrany osobních údajů | Školám našich pověřenců nabízíme možnost proškolení zaměstnanců na pravidla ochrany osobních údajů, a to ještě před začátkem nového školního roku. Stejně jako se všichni musí pravidelně školit na pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, měli by se zaměstnanci pravidelně školit na pravidla ochrany osobních údajů. Toto téma navíc nabývá na významu se stále se rozšiřující digitalizací ve školách. Školení je zaměřeno na praktické informace pro činnost každého učitele a v rámci služby pověřence je poskytováno zcela zdarma. Neváhejte se svému pověřenci ozvat a domluvte se na konkrétním termínu školení.

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Přerušení provozu školky o prázdninách | Na rozdíl od základních škol mateřské školy fungují i o letních prázdninách. Mohou ale i školky přerušit svůj provoz, například z důvodu rekonstrukce? A musejí případně za sebe shánět jinou školku, do které budou děti mezitím docházet? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

SLADKÁ TEČKA

 

Čtení pomáhá | Dlouhodobě fungující projekt, kde děti za přečtení knížky ze seznamu dostanou peníze, které následně věnují na charitu, letos oslovil ke své propagaci řadu influencerů. Ti mají dostat projekt do povědomí dětí, které přes prázdniny přestávají číst. V seznamu najdou děti mnoho různých titulů i mimo rámec povinné četby.

Zdroj: Novinky.cz. Prázdniny začínají. Děti přestávají číst. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/kultura-prazdniny-zacinaji-deti-prestavaji-cist-40435689 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení