Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

LETNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO ŘEDITELE ŠKOL

 

Třetí ročník on-line letní školy nejen pro ředitele škol | Na konec srpna pro vás chystáme již třetí ročník on-line letní školy. Na koho se tentokrát můžete těšit? V průběhu tří dní vystoupí např.  Irena Trojanová, Lucie Obrovská, Iva Tomášková, Eva Fruhwirtová nebo Eva Janečková. Probereme témata jako je management školy, zdravotnické úkony ve školách, komunikace s žáky a rodiči nebo prezentace školy a využívání sociálních sítí. Letní škola proběhne ve dnech 23., 24. a 28. srpna, vždy v čase 13 – 16 hod. Sledujte naše webové stránky (www.sms-sluzby.cz), kam budeme postupně doplňovat informace. Podrobnosti k programu a přihlášení naleznete také zde.

Zdroj: SMS-služby. Letní škola (nejen) pro ředitele škol. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/letni-skola-nejen-pro-reditele-skol/ 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Metodická příručka: Komunikace se zákonnými zástupci dětí v mateřské škole | MŠMT připravilo metodický materiál, jehož cílem je poskytnout mateřským školám jednoduchý přehled komunikačních nástrojů a jejich využití při komunikaci se zákonnými zástupci. 

Zdroj: Edu.cz. Metodická příručka: Komunikace se zákonnými zástupci dětí v mateřské škole. Dostupné z: https://www.edu.cz/methodology/metodicka-prirucka-komunikace-se-zakonnymi-zastupci-deti-v-materske-skole/

Navýšení alokace výzev na základní školy | Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 28. 6. 2023 došlo k navýšení 111. výzvy o 204 685 202 Kč a 112. výzvy o 114 218 995 Kč, což umožní podpořit další projekty původně mimo alokaci výzev. Více informací naleznete zde.

Zdroj: SMS ČR. IROP NAVYŠUJE ALOKACE VÝZEV NA ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/irop-navysuje-alokace-vyzev-na-zakladni-skoly-3308cs.html

Jak to bude s asistenty pedagoga? | Nová pravidla pro práci asistentů pedagogů, která vyvolala kritiku expertů na inkluzivní vzdělávání, vláda zatím neprojednala. Na návrh ministra školství Mikuláše Beka rozpory vzešlé z připomínkového řízení ještě proberou koaliční experti.

Zdroj: Novinky.cz. Jak to bude s asistenty pedagoga? Pravidla pro jejich práci ještě proberou koaliční experti. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-jak-to-bude-s-asistenty-pedagoga-pravidla-pro-jejich-praci-jeste-proberou-koalicni-experti-40437734

 

LEGISLATIVA

 

Místa ve školách má zajistit povinnost obcí sledovat demografický vývoj | Obce a kraje budou nejspíš muset začít pravidelně sledovat demografický vývoj, a to kvůli zřizování či rušení školek a škol. Výslovně to ukládá chystaná novela zákona o dětských skupinách, která obsahuje také změny školského zákona. Na svém webu ji zveřejnila vláda. 

Zdroj: ČTK. Návrh: Obce musí sledovat demografický vývoj kvůli zajištění škol. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/navrh-obce-musi-sledovat-demograficky-vyvoj-kvuli-zajisteni-skol/2386852

LETEM SVĚTEM

 

Experti ukončili spolupráci s NPI na změnách výuky uměleckých předmětů | Spolupráci s Národním pedagogickým institutem ukončilo 14 expertů, kterým se nelíbí zvažované změny ve výuce hudební a výtvarné výchovy v základních školách. Vymezují se proti možnému vzniku předmětu, který by sdružoval hudební, výtvarnou, taneční, filmovou a dramatickou výchovu.

Zdroj: Novinky.cz. Experti ukončili spolupráci s institutem na změnách výuky uměleckých předmětů. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-experti-ukoncili-spolupraci-s-institutem-na-zmenach-vyuky-umeleckych-predmetu-40436724

Jak podporuje NPI ČR školy a zaměstnavatele v oblasti praktického vyučování? | Spolupráce školy a firmy je důležitým tématem, kterému se NPI ČR dlouhodobě věnuje. Zajímá vás, co můžete udělat pro to, aby spolupráce mezi školou a firmou fungovala a přinášela prospěch oběma stranám?

Zdroj: NPI. Jak podporuje NPI ČR školy a zaměstnavatele při zajišťování kvalitnější spolupráce v oblasti praktického vyučování? Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/74367-jak-podporuje-npi-cr-skoly-a-zamestnavatele-pri-zajistovani-kvalitnejsi-spoluprace-v-oblasti-praktickeho-vyucovani

Aktualizace výzvy Smart Akcelerátor+ I | Řídicí orgán OP JAK dne 13. 7. 2023 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I. U výzvy dochází k posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu z 27.07.2023 na 27.11.2023. Více informací o výzvě č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I najdete ZDE.

Zdroj: OP JAK. Aktualizace výzvy Smart Akcelerátor+ I – posun data ukončení příjmu žádostí o podporu. Dostupné z: https://opjak.cz/aktuality/aktualizace-vyzvy-smart-akcelerator-i-posun-data-ukonceni-prijmu-zadosti-o-podporu/

Změny v získávání odborné kvalifikace učitele ZŠ v Polsku | MŠMT obdrželo informaci od Ministerstva vědy a vzdělávání Polské republiky, jež je uznávacím orgánem pro pedagogické kvalifikace, týkající se změny požadavků na získání odborné kvalifikace učitele v Polské republice. 

Zdroj: MŠMT.  Vyjádření MŠMT k možnosti získání kvalifikace učitele 1.st. ZŠ studiem na zahraničních vysokých školách v Polské republice příp. pobočkách polských vysokých škol v České republice. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/uznavani-odborne-kvalifikace-pedagogickeho-pracovnika

 

POZVÁNKA

 

Školení zaměstanců škol v oblasti ochrany osobních údajů | Školám našich pověřenců nabízíme možnost proškolení zaměstnanců na pravidla ochrany osobních údajů, a to ještě před začátkem nového školního roku. Školení je zaměřeno na praktické informace pro činnost každého učitele a v rámci služby pověřence je poskytováno zcela zdarma. Neváhejte se svému pověřenci ozvat a domluvte se na konkrétním termínu školení.

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Mateřská dovolená a zaměstnání | Zaměstnankyně odešla na mateřskou dovolenou, ředitel školy by však potřeboval, aby zaškolila svůj záskok. Může se zaměstnankyní na mateřské dovolené uzavřít další pracovní smlouvu na výkon této práce? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

HOŘKÁ TEČKA

 

Reklama orientovaná na děti často balancuje mezi regulacemi a etikou |  Většina diváků si je schopna při sledování televizní reklamy uvědomit, co se mu tvůrci snaží předat, to ale neplatí pro děti. Samotná reklama zaměřená na lidi s omezenou schopností kritického myšlení a analytického uvažování je svazována mnoha regulacemi či nepsanými pravidly, připomíná web Asociace komerčních televizí.

Zdroj: Idnes. cz. Reklama orientovaná na děti často balancuje mezi regulacemi a etikou. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/reklama-deti-asociace-komercnich-televizi.A230711_125517_mediahub_jplZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení