Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školství: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé druhé pondělí ráno na našem webu!

 

POMOC UKRAJINSKÝM ŽÁKŮM

 

Podpora adaptačních skupin a jazykových kurzů | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dvě výzvy, a to na adaptační skupiny a na jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny. Jazykové kurzy budou určeny pro děti od 14 do 18 let a jejich cílem je poskytnout intenzivní výuku českého jazyka tak, aby byla odstraněna jazyková bariéra ve vzdělávání. Adaptační skupiny se naopak týkají už menších dětí (3-15 let) a zaměřují se spíše na volnočasové aktivity, socializaci a začlenění dětí do českého prostředí. Žádost do obou výzev je možné podat do 31. května 2022. 

Zdroj: edu.cz. Vyhlášeny výzvy MŠMT na podporu adaptačních skupin a jazykových kurzů pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022. Dostupné z: https://www.edu.cz/vyhlaseny-2-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-a-jazykovych-kurzu-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-2022/  

Volné kapacity ve školách | MŠMT provedlo mimořádné šetření týkající se volných kapacit v mateřských a základních školách. Šetření mělo za cíl zjistit další možnosti umisťování ukrajinských uprchlíků do těchto zařízení. Zároveň bylo zjišťováno, kolik ukrajinských dětí již jednotlivé školy a školky přijaly. Šetření ukázalo, že v mateřských školách je stále volných necelých 13 000 míst, do škol základních je pak stále možné přijmout asi 150 tisíc dalších žáků. Kapacity se však napříč regiony liší. Pro příští školní rok by mohlo dojít k vytvoření několika tisíc nových míst.

Zdroj: MŠMT. Výsledky mimořádného šetření kapacit MŠ a ZŠ. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vysledky-mimoradneho-setreni-kapacit-ms-a-zs  

Kolik ukrajinských uprchlíků ještě české školy zvládnout integrovat? | Vláda schválila dokument o prioritách řešení ukrajinské krize. Odhadem bude třeba na integraci ukrajinských uprchlíků do škol 12,3 milionů Kč. České školství však může takto začlenit zhruba 125 tisíc dětí tak, aby byla zachována kvalita vyučování. Umístění třeba 250 tisíc dětí už by znamenalo snížení standartu vzdělávání. 

Zdroj: Novinky.cz. Vláda: Školy mohou zvládnout integraci 125 tisíc dětí, 250 tisíc už nikoli. Dostupné z: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/vlada-skoly-mohou-zvladnout-integraci-125-tisic-deti-250-tisic-uz-nikoli-40393925?fbclid=IwAR1Stx2pfPdk5s1gqly0Ns8WAVBHEfR5pmfxhKssAVvnvkTM14-uaTM1xnk  

ZE SVĚTA LEGISLATIVY

 

Výhrady k zákonu o pedagogických pracovnících | Navrhovaná novela zákona o pedagogických pracovnících vzbuzuje nespokojenost u zástupců vysokých škol. Nesouhlasí především s tím, že by učitelskou profesi mohli vykonávat i lidé, kteří pro ni nejsou kvalifikovaní, ačkoliv mají vysokoškolský titul z vyučovaného oboru. Návrh totiž počítá s tím, že by na druhém stupni základních škol a na školách středních mohli vyučovat i vysokoškolsky vzdělaní lidé bez pedagogického vzdělání. Snížení kvalifikačních požadavků podle rektorky Univerzity Karlovy ohrožuje kvalitu vzdělávání. 

Zdroj: Novinky.cz. „Dovzdělaný matematik nemůže učit češtinu“. VŠ mají k návrhu pedagogické novely výhrady. Dostupné z: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/dovzdelany-matematik-nemuze-ucit-cestinu-vs-maji-k-navrhu-pedagogicke-novely-vyhrady-40393694 

LETEM SVĚTEM

 

Přihlášky na maturitní obory | Na maturitní obory se letos přihlásilo asi 103 tisíc žáků. Zájem o maturitní obory tak roste, před dvěma lety bylo totiž číslo o 9 tisíc nižší. Počet přihlášek je však vyšší i kvůli nárůstu ukrajinských žáků majících zájem o střední školy s maturitou. Jednotné přijímačky na střední školy proběhly ve dnech 12. a 13. dubna, přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia proběhnou 19. a 20. dubna.

Zdroj: Cermat. Jednotnou zkoušku bude v letošním roce konat více než 103 tisíc uchazečů. Dostupné z: https://cermat.cz/aktuality/aktualita/346-jednotnou-prijimaci-zkousku-bude-v-letosnim-roce-konat-vice-nez-103-tisic-uchazecu    

Nový kvalifikační program pro ředitele škol | Národní pedagogický institut, MŠMT a organizace Učitel naživo připravuje nový projekt Lídr školy, který by pomohl začínajícím ředitelům zorientovat se ve funkci. Zaměřovat se bude hlavně na pedagogické vedení školy, kterému je v rámci činností ředitele věnován pouze zlomek času. Do programu se mohou hlásit začínající ředitelé nebo zájemci o funkci ředitele, a to do 30. června 2022.

Zdroj: NPI. Vzdělávací program Lídr školy připraví stovku účastníků na funkci ředitele. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/7334-lidr-skoly-tiskova-zprava  

Vybrané faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků | Česká školní inspekce zveřejnila výsledky analýzy faktorů ovlivňujících vzdělávací výsledky žáků. Šetření se týkalo aspektů jako well-being žáků, třídní klima, klima učitelského sboru, lokalita školy nebo využití ICT ve výuce. Hlavní zjištění a konkrétní doporučení jsou k dispozici v elektronické publikace na webových stránkách ČŠI.

Zdroj: ČŠI. Sekundární analýza TIMSS 2019: Vybrané faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vybrane-faktory-ovlivnujici-vzdelavaci-vysledky-za   

POZVÁNKA NA WEBINÁŘE
 

SMS-seminář: program květnových a červnových webinářů zveřejněn | SMS-služby připravily 11 nových on-line seminářů v rámci nového vzdělávacího projektu „SMS-seminář: o školství nejen pro školy“ pro představitele škol, zástupce zřizovatelů a všechny zájemce o oblast školství. Termíny jsou již vypsány a program je k dispozici na přiloženém odkaze.

Zdroj: SMS. SMS-seminář – o školství nejen pro školy. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/nabidka-sluzeb/SMS-seminar/

SLADKÁ TEČKA

 

Dětský čin roku | Dne 7. dubna byli vyhlášeni vítězové 17. ročníku ankety Dětský čin roku. Děti byly oceňovány v sedmi kategoriích: záchrana lidského života, pomoc ostatním, pomoc starším lidem, kolektivní pomoc, pomoc přírodě, dobrý nápad a pomoc n@ netu. O vítězích rozhodly samy děti prostřednictvím internetového hlasování.

Zdroj: ČTK. Vítězové soutěže Dětský čin roku převzali ocenění za dobré skutky. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vitezove-souteze-detsky-cin-roku-prevzali-oceneni-za-dobre-skutky/2189513 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení