Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Z vlády a MINISTERSTEV

 

SMS ČR jednalo s ministrem školství | Zástupci SMS ČR se ve středu 11. ledna sešli s ministrem školství Vladimírem Balašem. Seznámili ho zejména s principiálními stanovisky v oblastech zachování samostatnosti škol, posilování kompetencí zřizovatelů v hodnocení škol, akutní potřebě investic a zájmu o změnu RUD ve vazbě na počet žáků.

Zdroj: SMS ČR

Financování pozice ukrajinských asistentů pedagoga pokračuje | MŠMT umožňuje školám i nadále čerpat dodateční finanční prostředky na zajištění pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách, které přijaly ke vzdělávání alespoň minimální stanovený počet cizinců s udělenou dočasnou ochranou.

Zdroj: MŠMT. Financování pozice ukrajinských asistentů pedagoga pokračuje. Dostupné z: https://2y-azhk.257.cz/financovani-pozice-ukrajinskych-asistentu-pedagoga-ve

Metodické doporučení MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách 2023 | MŠMT vydává aktualizované Doporučení k zajištění povinné výuky plavání v základních školách.

Zdroj: Rizeniskoly.cz. Metodické doporučení MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách 2023. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/metodicke-doporuceni-msmt-k-zajisteni-vyuky-plavani-v-zakladnich-skolach-2023.a-17339.html

České předsednictví za MŠMT | Historicky druhé české předsednictví v Radě EU bylo v prosinci úspěšně ukončeno. V rámci půlročního vedení Rady zorganizovalo MŠMT třicítku mezinárodních akcí, a to jak v Praze a v Brně, tak i v Bruselu, přičemž připravilo a vyjednalo deset oficiálních politických dokumentů.

Zdroj: MŠMT. České předsednictví za MŠMT: 30 akcí, 10 přijatých dokumentů. Dostupné z: https://2y-azhk.257.cz/ceske-predsednictvi-za-msmt-na-30-akci-10-prijatych

MŠMT dá letos školám na IT technologie asi 1,2 mld. Kč z NPO | MŠMT dá školám v tomto roce na pořízení digitálních učebních pomůcek a zapojení pokročilých IT technologií do výuky z Národního plánu obnovy (NPO) asi 1,2 miliardy korun. Celkem by do roku 2024 mělo ministerstvo na digitální vzdělanost školáků z evropských peněz rozdělit 4,3 miliardy. 

Zdroj: ČTK. MŠMT dá letos školám na IT technologie asi 1,2 mld. Kč z Národního plánu obnovy. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/msmt-da-letos-skolam-na-it-technologie-asi-1-2-mld-kc-z-narodniho-planu-obnovy/2310192

Odborníci MŠMT dál jednají o možnosti rozdělení učiva na jádrové a rozšiřující | Odborníci ministerstva školství zatím nerozhodli o tom, zda bude učivo v základních školách rozdělené na takzvané jádrové a rozšiřující. Některé vzdělávací organizace zvažované rozdělení učiva na základ a nadstavbu kritizovaly.

Zdroj: ČTK. Odborníci MŠMT dál jednají o možnosti rozdělení učiva na jádrové a rozšiřující. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbornici-msmt-dal-jednaji-o-moznosti-rozdeleni-uciva-na-jadrove-a-rozsirujici/2309081

 

LETEM SVĚTEM

 

Sekundární analýza: Zajímavosti českého vzdělávání | Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, která má za cíl představit nejdůležitější zjištění z velkých mezinárodních šetření žáků a jejich zákonných zástupců, učitelů a ředitelů škol. 

Zdroj: ČŠI. Sekundární analýza: Zajímavosti českého vzdělávání. Dostupné z: https://csicr.cz/cz/Aktuality/Sekundarni-analyza-Zajimavosti-ceskeho-vzdelavani

Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách | Co se od 1. 1. 2023 mění pro školy? Např. práce ve školách a školských zařízení byly vyřazeny z rizik ohrožení zdraví. Pro zaměstnance škol a školských zařízení zařazených dle kategorizace práce v kategorii 1. a 2. jsou nově periodické prohlídky na bázi dobrovolnosti. Více na facebookových stránkách MŠMT.

Zdroj: Střední článek MŠMT. Novela vyhláška č. 79/2013 Sb. (o pracovnělékařských službách). Dostupné z: https://www.facebook.com/stredniclanek

Z finančních důvodů nemá na obědy každý šestý školák | Letos nebude moci z finančních důvodů ve školní jídelně obědvat podle neziskové organizace Women for Women (W4W) každé šesté dítě, v roce 2022 to přitom byl každý osmý školák. 

Zdroj: ČTK. W4W: Z finančních důvodů nemá na obědy každý šestý školák. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/w4w-z-financnich-duvodu-nema-na-obedy-kazdy-sesty-skolak/2308652

Zveřejnění příruček IS KP21+ | Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění nových uživatelských příruček pro práci v IS KP21+.

Zdroj: OP JAK. Zveřejnění příruček IS KP21+. Dostupné z: https://opjak.cz/aktuality/zverejneni-prirucek-is-kp21-2/

pozvánky

 

Živé vysílání: Digitální učební pomůcky z NPO | Patříte ke školám, které v loňském roce nakoupily digitální pomůcky pro své žáky z prostředků Národního plánu obnovy 3.1 Digi, anebo se je chystáte pořídit v letošním roce? Pak je kulatý stůl, který proběhne 8. února 2023 v 15 hodin, právě pro vás!

Zdroj: Rizeniskoly.cz Pozvánka k živému vysílání: Pořizujeme digitální učební pomůcky z Národního plánu obnovy pro žáky. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/pozvanka-k-zivemu-vysilani-porizujeme-digitalni-ucebni-pomucky-z-narodniho-planu-obnovy-pro-zaky.a-17345.html

Webinář: Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků - NPO 2022 | Webinář provede školy závěrečnou zprávou o vyúčtování finančních prostředků na digitální učební pomůcky a na prevenci digitální propasti z NPO 2022. Koná se v pondělí 16. ledna 2023 od 16 hodin a je určen pro soukromé, církevní i veřejné mateřské, základní, střední školy a konzervatoře.

Zdroj: Rizeniskoly.cz. Webinář: Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků - NPO 2022. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/webinar-zaverecna-zprava-o-vyuctovani-financnich-prostredku-npo-2022.a-17353.html

SLADKÁ TEČKA

 

Global Teacher Prize | Celé Česko může začít nominovat inspirativní učitele a učitelky na odbornou cenu pro pedagogy Global Teacher Prize Czech Republic. Ocenění sleduje kvalitu pedagogické práce, individuální přístup k žákům a aktivní zapojení v rámci učitelské komunity. Nominace se uzavřou 23. února.

Zdroj: moderní obec. Máte ve své obci inspirativní učitele? Nominujte je na cenu Global Teacher Prize. Dostupné z: https://moderniobec.cz/mate-ve-sve-obci-inspirativni-ucitele-nominujte-je-na-cenu-global-teacher-prize/

 


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení